Percepcións dos grupos municipais e concelleiros en Chantada (até o 31/06/2017)

Desde a candidatura de unidade popular Por Chantada xa fixemos públicas as contas da nosa campaña no seu momento (podes consultalas aquí: Os números da nosa campaña). Agora queremos facer público o que percebimos mediante subveción aos grupos políticos para relacións coa cidadanía desde o concello e mais as dietas que cobra o noso concelleiro en aras da transparencia.
A continuación introducimos unha táboa que sintetiza o percibido por cada grupo cada ano da lexislatura.

Grupo

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

INTA

4.850

5.400

 2.700 (6 meses)

PSOE

2.725

3.000

 1.500 (6 meses)

PP

2.675

2.400

 1.200 (6 meses)

Por Chantada-CUP

0

1.800

 900 (6 meses)

 

Dietas percebidas polos concelleiros desde o 2º Semestre de 2015 até o 31/06/2017

Nome

Plenos

XGL

Comisións

NETO

José Castor Novoa Fernández

17

46

23

4.550,1

Cándida Carnero Blanco

15

47

22

5.589

Manuel Diéguez Carballo

14

38

12

4.374

Pamela Fernández Águila

16

46

13

5.151,6

Diego Otero Veiga*

5*

6*

656,10*

Juan A. Diéguez Fernández

16

25

2.435,4

Raquel López Rodríguez

16

26

2.430

María Jesús Rodríguez López

15

19

2.016,5

Héctor Ledo Rodríguez

13

3

1.093,5

Francisco J. Rodríguez Medela

18

26

2.211,3

M. J. Goyanes Cereijo

13

1

996,3

Antom Fente Parada

14

12

1.603,8

* Só percibe dietas até a data en que comeza a percibir a dedicación parcial, por seren percepcións incompatíbeis, a partir da cal deixa de asistir tamén ás Comisións. Por esa mesma razón o alcalde non figura nesta táboa.

 

 

Seguir lendo

Os números da nosa campaña

Por Chantada - Participación Democrática Directa

Na última xuntanza aberta de Por Chantada, correspondente ao día 6 de xuño de 2015, aprobouse o primeiro balance provisional de contas en relación coa campaña das municipais de 2015. A continuación, pomos á vosa disposición un PDF onde se recolle o documento achegado polo Grupo de Traballo de Organización e Finanzas na devandita xuntanza.

rascuño finanzas xuño 2016

 

Fai a túa achega económica para a nosa campaña

Por Chantada - Participación Democrática Directa

En Por Chantada cremos na transparencia e en que as organizacións políticas deben ter un financiamento que lles permita ser independentes e non servas dos poderes económicos. Por iso, facemos unha campaña con moi poucos medios e baseada nas achegas voluntarias das persoas que simpatizan con Por Chantada.

Se desexas contribuir ao noso proxecto podes facelo no seguinte número de conta indicando os teu nome e apelidos e pondo no CONCEPTO “Chantada”. As nosas contas son partilladas nas nosas xuntanzas, en coherencia coa nosa aposta pola transparencia.

Conta de POR CHANTADA – Participación Democrática Directa


Entidade: ABANCA


CCC 2080 – 0144 – 87 – 3040004352

IBAN ES62 – 2080 – 0144 – 8730 – 4000 – 4352

Ilusión Por Chantada