[OIP] Análise dos servizos sociais na Galiza e en Chantada: falta de financiamento e inversión.

Nova entrega do Observatorio da Inversión Pública de Por Chantada-CUP. Desta volta, divulgamos as conclusións dun estudo sobre os servizos sociais no conxunto do Reino de España intitulado Valoración del desarrollo de los servicios sociales por Comunidades autónomas e de cuxa autoría responde a Asociación estatal de directores e xerentes de Servizos Sociais . Canto a Galiza, cómpre dicir que a nosa nación ocupa o posto 13º na clasificación estatal no desenvolvemento do Sistema Público de Servizos Sociais. Após anos de continua regresión en 2017 rexistrouse unha evolución lenemente positiva, mais aínda por baixo dos níveis de 2012 e xa nen falemos dos níveis precrise. De facto, a inversión das AA.PP galegas manténse sen apenas variacións desde 2015 e a calificación global para 2017 é débil (4.17/10).

Así as cousas, o gasto por habitante/ano do conxunto dos concellos, deputacións e da Xunta en 2016 foi de 274.91€, inferior ao que se rexistraba en 2011 que era de 278.09€, e moi por baixo da medida do conxunto do Estado, que é de 339.69€. Asemade, a porcentaxe do PIB galego que representa esta inversión é de 1.29, unha décima por baixo do rexitrado en 2011 (1.30) e sensibelmente inferior á media do Estado (1.42). Isto, non se explica sen a hexemonía dos partidos da dereita, tradicionalmente contrarios a políticas públicias sociais fortes a pesar do crecemento da desigualdade no seo da nosa sociedade, mais tamén a algúns gobernos locais que se autositúan na esquerda mais sen desenvolver políticas que conecten cos valores e principios ético-políticos históricos da esquerda.

A atención á dependencia ten unha cobertura para 2017 de 6.4% da poboación potencialmente dependente, lonxe do 8.5% da media estatal. A porcentaxe de desatención, o denominado Limbo da Dependencia, é de 26.5%.  Tamén se observan importantes eivas nun terreo que achamos fundamental como é o das Rendas Mínimas de Inserción, que pasou de ofrecer unha exígua cobertura de 7.1% da poboación en risco de pobreza en 2014 a tan só 6.1% en 2015, por debaixo da media estatal de 8.7%. Outro déficit notábel é o das prazas residenciais para persoas maiores, co agravante do aumento do gasto pola aposta do privado fronte ao sistema público. A cobertura é de 1.08% fronte 2.16% da medida estatal e no Servizo de Axuda no Fogar (SAF) os dados son máis converxentes coa medida estatal (3.2% na Galiza fronte 3.8% no conxunto do Estado), non así na teleasistencia (0.85% fronte 2.74%).

O estudo incide en que <<o principal desequilibrio do Sistema Público de Servizos Sociais na Galiza é o que denominamos “direitos de papel“, é dicir, un Sistema ben ordenado (Lei, Catálogo, Plano estratéxico, boa integración entre administracións…), mais unha relevancia económica debil e, sobretodo, unha cobertura moi limitada de prestacións e servizos. En consecuencia, o estudo formula as seguintes recomendacións:

 • Incrementar a inversión social por parte das AA.PP (Xunta e entidades locais, incluídas deputacións nestas) co horizonte de achegarse, cando menos, á medida estatal. Para este fin, o conxunto das AA.PP galegas deberían incrementar 23.6% dos seus actuais orzamentos, o que supón invertir cada ano 176 millóns de euros máis en Servizos Sociais.

 

 • O anterior incremento orzamentar debería destinarse prioritariamente a:
  • Mellorar a cobertura e dotación do Sistema de Rendas Mínimas de Inserción (SRMI) e desenvolver unha Lei de Rendas Mínimas na Galiza, que fundamente este incremento da cobertura e o axeite ás novas situacións de pobreza, nomeadamente aquelas que non están necesariamente vencelladas a situacións de desarraigamento ou exclusión.
  • Continuar incrementando a cobertura do Sistema de Atención á Dependencia (SAD), reducindo a porcentaxe de desatención que segue afectando a máis dunha cuarta parte das persoas que teñen recoñecido o direito a recibir prestacións ou servizos do Sistema (26.5%).
  • Incrementar a oferta de prazas residenciais públicas para persoas maiores, xa que a ratio da Galiza (1.08 prazas por cada 100 pessoas) é das máis baixas do Estado.
  • Incrementar o servizo de teleasistencia.

 

 

 

E Chantada que?
Na análise dos orzamentos que vimos facendo cada lexislatura en Chantada, desde a CUP constatamos a insuficiencia de recursos e inversións en políticas sociais públicas e a pervivencia dunha concepción destes como asistenciais, froito de inercias clientelares na xestión destes. Isto trae consigo que, a diferenza do conxunto da comunidade, Chantada fique moi baixo en desenvolvemento normativo, carecendo, sen ir máis lonxe, de ordenanza de emerxencia social demanda continuada nesta lexislatura desde o noso grupo e cuxa ausencia suscitou reparos da intervención municipal (o que semella que conducirá a que se desenvolva tarde e mal unha ordenanza). Son significativos tamén conflitos no SAF, falta de prazas da gardaría, xestión deficiente dos fondos para emerxencia social, escasa conexión e reciprocidade cos colectivos sociais que desde a sociedade civil combaten as problemáticas sociais de diferente signo e, sobretodo, unha clara insuficiencia orzamentar que anos após ano vimos verificando e rexistrando. O gasto por habitante e ano na vila do Asma segue moi por baixo da maioría dos concellos da nación galega e non sufriu evolucións significativas nas dúas lexistaturas de Inta.

[OIP] Subvencións concedidas en concorrencia competitiva a entidades culturais pola Deputación de Lugo para 2017

Observatorio da Inversión Pública (OIP):

Listaxe de subvencións concedidas na anualidade 2017, en réxime de concorrencia competitiva, a entidades asociativas culturais da comarca de Chantada por acordo da Xunta de Goberno da Deputación de Lugo, en sesión celebrada o 22 de decembro de 2017, (BOP nº 4 do 5/01/2018). Esta liña de axudas totalizou, para toda a provincia 280.000€.

Entidade

Nome da actividade

Subvención

Concello

Asociación Treboada de Ideas

Posta en valor dos cruceiros e petos de ánimas do Concello de Taboada mediante as TIC

698

Chantada

Asociación cultural Amigos do Folión

Folión de carros

1.721

Chantada

Asociación cultural Argalleiras Teatro

Obradoiros de teatro e contacontos

821

Chantada

Coral polifónica de Chantada

Panxoliñas e obradoiro musical

1.145

Chantada

Asociación Cinematográfica Chantada Films

Posprodución e montaxe documentario rock bravú

937

Chantada

Asociación cultural O Castañazo

Outono cultural: concurso de cantos de taberna, exposicións, xogos tradicionais, actividade s infantís e outros

1.109

Chantada

Asociación Faro-Miño

Mostra de teatro popular Maruxa Villanueva

1.145

Chantada

Asociación cultural Irmandade cultural País do Faro (en constitución)

Publicación de Alicerces. Revista de estudos do Miño Medio.

1.037

Chantada

Asociación cultural veciñal deportiva Lugdunum

Talleres, charlas e viaxes culturais

929

Chantada

Círculo recreativo cultural de Chantada

Magosto

421

Chantada

Asociación educativo-cultural Airoá Comunicación

Obradoiros interxeracionais en TIC’s para mulleres do rural

1.217

Chantada

Asociación amigos de Manuel Jorge de Chantada

Actividade educativo-cultural para a recuperación da figura do arquitecto e pintor chantadés Manuel Jorge

1.001

Chantada

Asociación amigos do románico da comarca de Chantada

Acto cultural na igrexa románica de Pesqueiras e apresentación do libro de Manuel Regal Ledo no auditorio municipal de Chantada

812

TOTAL CHANTADA

12.993

4.54%

Asociación Cultural O Garabullo

Ruta do penedo do mouro

983

Carballedo

TOTAL CARBALLEDO

983

0.35%

TOTAL COMARCA

13.976

4.89%

 

Notas:

 • Amigos do Folión recebe, como é ben sabido, cadansúa axuda pública da Xunta e do Concello de Chantada. Cómpre lembrar que conta con declaración de Festa de interese turístico, categoría que, proximamente, esperemos que tamén atinxa o noso Entroido Ribeirao. Así as cousas, a entidade organizadora do Folión de carros recebeu en 2017, vía administración local, un total de 10.500€ (P.O.: 334.489.01), ao que se engaden estes 1.721€ (as Deputacións entran dentro da administración local).

 • A Coral Polifónica tamén recebe fondos do Concello: 3.000€ (P.O.: 334.489.01).

 • A Asociación Cultural O Castanhazo recebe do Concello 3.000€ (P.O.: 334.489.01) de subvención nominativa ao que cómpre engadir, en 2017, 1.500€ vía pago dunha factura emitida directamente sen convenio nen acordo de nengún tipo que foi reparada pola intervención municipal e precisou pasar polo Pleno vía Recoñecemento extraxudicial de crédito.

 • A Asociación Faro-Miño recebe do Concello 3.000€ sen convenio, contrato nen subvención nominativa aprobada. Faise mediante o abono de facturas directas e polo mesmo conceito có que agora se subvenciona desde o ente provincial.

 

[+ Información]

OIP: Subvencións concedidas en concorrencia competitiva a entidades deportivas pola Deputación de Lugo para 2017.

As contas do Concello VII: Subvencións nominativas concedidas polo Concello de Chantada en 2017.

OIP: subvencións en concorrencia competitiva entidades deportivas en 2016.

[OIP] Subvencións concedidas en concorrencia competitiva a entidades deportivas pola Deputación de Lugo para 2017

#Transparencia

Listaxe de subvencións concedidas na anualidade 2017, en réxime de concorrencia competitiva, a entidades e clubes desportivos da comarca de Chantada por acordo da Xunta de Goberno da Deputación de Lugo, en sesión celebrada o 29 de decembro de 2017, de “Conceder as subvencións individualizadas que se mencionan nas listaxes que se anexan así como a desestimación das subvencións que así mesmo figuran nas respectivas listaxes.” (BOP nº 10 do 13/01/2018). Esta liña de axudas totalizou, para toda a provincia 485.000€.

Cónstanos tamén que hai entidades culturais que aínda non perceberon a subveción de cultura da anualidade 2016, após numerosos requerimentos de documentación. Algo grave é que fala por si mesmo do funcionamento do ente púbico.

Entidade

Nome da actividade

Subvención

Concello

Escolas Deportivas de Chantada

Fútbol Sala

3.684,00

Chantada

Escolas Deportivas de Chantada

Fútbol

1.269,00

Chantada

Clube Billar Círculo Chantada

BILLAR

4.000,00

Chantada

Círculo Recreativo de Xadrez

Xadrez

3.000,00

Chantada

Círculo Recreativo de Xadrez

Torneo Internacional de xadrez memorial Dragan Paunovic

916

Chantada

Club SD Chantada

Fútbol

2.599,00

Chantada

Club Tenis Chantada

Tenis

1.852,00

Chantada

Club Xadrez de Chantada

Campionato xadres de colexicos

539

Chantada

TOTAL CHANTADA

17.859

3,68%

Taboada Club de Fútbol

FÚTBOL

2.087,00

Taboada

Club Ciclista Túzaros

CICLISMO

1.885,00

Taboada

CD Atlético Taboada

Fútbol

1.795,00

Taboada

TOTAL TABOADA

5.767

1,18%

Club Natación Escualos

Natación

1.275,00

Carballedo

Club Natación Escualos

Travesía a nado desafío encoro de Peares

916

Carballedo

TOTAL CARBALLEDO

2.191

0,45%

TOTAL COMARCA

25.817

5,32%

Notas:

 • As Escolas Deportivas de Chantada recebían tamén subvención nominativa do Concello para contratacións externas a pesar de que os salarios, instalación, etc. eran, a todos os efeitos, suportados polo ente local. A fórmula defendíase para ter capacidade de federarse e competir. No entanto, nos últimos orzamentos, e por presións da intervención municipal perante a irregularidade do sistema, optouse por asumir directamente toda a xestión a partir de setembro de 2018. Resta por ver se isto se consolida ou non. Portanto, a estes 4.953€ cómpre engadir unha contía moitísimo máis elevada da achega ou gasto que lle supón ao Concello.

  No Orzamento para 2017 a área 340 “Administración xeral de deportes” representaba o 8’02% do total do gasto, ou sexa, 51’66€/hab. En total, falamos de 441.920,68€, que representa un aumento de 62.248’32€ a respeito do Orzamento de 2016 (hai que ver logo a execución real na liquidación orzamentar do 2017 que adoita diferir sensibelmente do orzamentado, por exemplo no Orzamento de 2016 ficou máis dun millón de euros sen executar). O gasto da área 340 repártase no Orzamento 2017 do seguinte xeito:

         • Salarios e complementos: 251.242,53

         • Aluguer edificios e maquinaria: 15.000€

         • Transporte e carburante: 51.000€

         • Enerxía eléctrica: 30.000€

         • Material e gastos varios: 4.650€

         • Actividades culturais e deportivas: 1.500€

         • Limpeza: 10.528’15€

         • Cloro piscinas: 2.500€

         • Vestiario: 16.400€

         • Subcontratas: 1.000€

         • A institucións sen ánimo de lucro: 57.600€

  A maiores existen outras partidas doutras áreas que tamén se destinan a unha finalidade deportiva e que, por falta de vagar, non podemos agora rastrexar e cuantificar. No entanto, fica a presente achega como unha aproximación bastante real do gasto público local en actividade desportiva.

 • A SD Chantada recebe tamén 15.000€ do concello mediante subvención nominativa, o que totaliza 17.599€ en 2017.

 • O Círculo Recreativo de Xadrez contou cunha subvención nominativa do Concello por valor de 2.500€ en 2017, o que totaliza 6.416€ públicos.

 • O Club Tenis Chantada recebeu en 2017 tamén 1.000€ (subvención nominativa) do Concello de Chantada o que soma 2.852€ de fondos públicos de entes locais (as Deputacións computan como administración local).

 

[+ Información]

As contas do Concello VII: Subvencións nominativas concedidas polo Concello de Chantada en 2017.

OIP: subvencións en concorrencia competitiva entidades deportivas en 2016.

[OCIP] Subvencións da área de Cultura da Deputación de Lugo 2016

Seguindo coa serie do Observatorio Cidadán da Inversión Pública (OCIP) facemos unha listaxe dos fondos públicos concedidos mediante subvencións en concorrencia competitiva por parte da Deputación de Lugo ás entidades culturais chantadinas. En días pasados xa publicamos as que subvencións da Deputación para entidades e clubes deportivos.

Incorporamos tamén un cadro final no que lembramos as subvencións nominativas que o concello de Chantada contemplou no orzamento de 2016 para esas mesmas entidadades non ronsel das informacións periódicas que facilitamos para cumprir o noso compromiso coa transparencia e a difusión do emprego dos fondos públicos.

Boa leitura.

 

logo-por-chantada
#SomosAlternativa #CUPChantada

Listaxe subvencións de CULTURA da Área de Cultura, PHA, Artesanía e Deseño para o ano 2016 (entidades do concello de Chantada)

Ver resolución publicada no BOP, de onde foron tirados os dados que contén esta entrada (PDF): listaxe-subvencions-de-cultura-da-area-de-cultura-pha-artesania-e-deseno. Para ponderar correctamente dos dados repárese que o concello de Chantada conta con 2.49% da poboación do ámbito provincial  (dados INE para 2014). No mesmo BOP tamén aparecen as novas bases laborais do concello de Chantada após o recurso de resosición apresentado por Por Chantada-CUP que paralizou as primeiras por irregularidades.

 (Última actualización 19/01/2017 ás 12:45 horas)

ENTIDADE

CONCEPTO

CANTIDADE

SUBVENCIONS PARA ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS. CATEGORÍA ANUAIS PERMANENTES

Asociación cultural Amigos do Folión

Folión de carros

1.284

Asociación cultural O Castanhazo

Concurso cantos de taberna, obradoiro de regueifas, magosto e outros

1.177

Asociación Cultural Faro-Miño

Mostra de teatro popular Maruxa Villanueva

1.043

Asociación cultural Airoá Comunicación

Proxecto documental O Moredo: a resistencia do Entroido Ribeirao

1.060

Asociación cultural Irmandade Cultural País do Faro

Publicación revista Alicerces

1.016

Banda de música de Chantada

Concertos, II Ciclo de outono e exposición

953

Asociación Cultural Casa da Música

Aulas de música, baile e danza

926

Associação Cultural Liviao de Marrao

Foliada, rodaxe e produción dun clip e exposicións

908

Asociación cinematográfica Chantada Films

Rodaxe dunha curtametraxe

846

Coral Polifónica Chantada

Curso de técnicas vocais, linguaxe musical, solfeo e vocalización

812

Asociación de viciños San Xoán da Alameda

Actividades culturais 2016

Desestimada

TOTAL CHANTADA

10.025 (4.01% do total)

SUBVENCIONS PARA ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS. CATEGORÍA EVENTOS

Centro de animación e desenvolvemento cultural Santo Tomé de Merlán

Feira das cabras de Merlán

697

Asociación cultural O Castanhazo

Castanhazo infantil: obradoiro e actividades infantís

678

Sociedade cultural e gastronómica luso-galaica

Escolma etnográfica do Entroido Ribeirao

666

Asociación cultural Amigos do Folión

Obradoiro de recuperación e posta en valor da tradición dos carros

647

Asociación cultural Airoá Comunicación

Pingueira 2016. Encontro trendisciplinar de co-aprendizaxe en contexto

628

Asociación cultural Amigos do Románico da Comarca de Chantada

Acto cultural de igrexa de Pesqueiras románica

620

Asociación Cultural Faro-Miño

Divulgación na Internet de Ánxo Gómez Montero “Artista e Señor”

593

Asociación Treboada de Ideas

Posta en valor e divulgación na Internet dos pombais no concello de Chantada

574

Coral Polifónica Chantada

Festival panxoliñas 2016

516

Asociación de viciños San Xoán da Alameda

Viaxe cultural

397

TOTAL CHANTADA

6.016 (4.01% do total)

Contía total das subvencións deportivas por entidade

ENTIDADE

Subv. Deputación 2016

(concorrencia competitiva)

Subv. Concello 2016

(nominativas)

Asociación do Carme Festas Patronais

Non solicita1

40.000€

Asociación cultural Casa da Música

926

35.0002

Amigos do Folión

1.931

9.500

O Castanhazo

1.855

3.000

Airoá Comunicación

1.688

Non recibe3

Coral Polifónica Chantada

1.328

3.000

Faro-Miño

1.636

Non recibe

Asociación conde de Pallares

Non solicita

1.500

Irmandade Cultural País do Faro

1.016

Non recibe

Banda de música de Chantada

953

Non recibe4

Associação Cultural Liviao de Marrao

908

Non solicita

Chantada Films

846

Denegada

Santo Tomé de Merlán

697

Non recibe

Luso-galaica

666

Non recibe5

Amigos do Románico

620

Non recibe

A.V. San Xoán da Alameda

397

Non recibe6

Amigos do Entroido Ribeirao

Non solicita

600

Asociación Treboada de Ideas

574

Non recibe7

TOTAL

16.041

92.600

1A Festa da empanada 2016 recibiu unha subvención nomitativa de 3.000 euros da Deputación de Lugo.

2Ao que cómpre engadir o custe do mantemento das instalacións que tamén asume o concello e diversas actuacións relacionadas coas actividades da Casa da Música. Só entre xuño-decembro de 2016 no auditorio e na casa da música (incluída a reforma do ar acondicionado, limpeza cristais, pintura, electricidade…) houbo uns gastos 12.917,23€.

3 O director do documentario O Moredo, David Vázquez, recibiu do concello unha pequena colaboración mediante abonado de factura directa, de 484€. O documentario recibe tamén, através de Airoá unha pequena axuda da Deputación de Lugo,como queda reflectivo no cadro. Por súa parte, con Airoá tamén se relaciona Televinte que recibe tamén fondos municipais, sen convenio e por facturas periódicas e recorrentes, por un total de 12.100€ entre xaneiro e agosto de 2016. A Deputación tamén abonou os custes dun traballador da canle local a través do programa de emprego Ben Empregado, que financia o 100%.

Cómpre lembrar que este procedemento do concello é totalmente irregular perxudicando aos propios beneficiarios pola súa discrecionalidade e arbitrariedade, ao pagar un servizo ou unha subvención encubertamente e sen garantías, pasándoo por un contrato menor. Para un maior detalle do que o concello gasta na imprensa véxase estoutra entrada da nosa bitácora: https://porchantada.wordpress.com/2015/12/17/as-contas-do-concello-i-o-financiamento-da-prensa/

4Recibe, mediante contrato asinado aínda en 2015, 750 euros mensais (9.000 euros anuais), para alén doutras axudas para o Outono cultural, etc. polo método de abonado de facturas directamente sen convenio. Por este método hai varias entidades que reciben fondos municipais, mais non os incluímos no cadro ao non podermos facer neste momento unha relación exhaustiva.

5Recibe mediante o abono de facturas directas unha substancial retribución en relación con gastos de protocolo (comidas) e outros polo Billó de ouro, principalmente. Non podemos, no entanto, dar unha cifra anual neste intre.

6Só nos consta o abono dunha factura directa por parte do concello, a nº 1726, por importe de 300€ e concepto “Realización actividades cultura 6 de agosto”.

7Non nos foi posíbel identificar na rede nada en relación coa subvención que recibe este colectivo da Deputación. Aclarar que leva recibindo apoios deste organismo desde hai xa bastantes anos.

[OCIP] Subvencións deportivas da Deputación de Lugo 2016

Seguindo coa serie do Observatorio Cidadán da Inversión Pública (OCIP) facemos unha listaxe dos fondos públicos concedidos mediante subvencións en concorrencia competitiva por parte da Deputación de Lugo ás entidades deportivas chantadinas. Incorporamos tamén un cadro final no que lembramos as subvencións nominativas que o concello de Chantada contemplou no orzamento de 2016 para esas mesmas entidadades.

logo-por-chantada
#SomosAlternativa #CUPChantada

Subvencións concedidas para o ano 2016 pola Deputación de Lugo, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo

NOTA PREVIA 1: Os dados foron tirados do BOP nº 287 do 16/12/2016 que pode consultarse na seguinte ligazón: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_15027_1.pdf 
NOTA PREVIA 2: para ponderar correctamente os dados repárese en que o concello de Chantada conta co 2.49% da poboación do ámbito provincial da Deputación de Lugo (dados do INE para 2014).

ENTIDADE

CONCEPTO

CANTIDADE

SUBVENCIONS DEPORTIVAS PARA ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS PARA A REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Clube ciclista chantadino

Adquisición vestimenta

596

Clube billar círculo Chantada

Adquisición material e vestimenta

566

Escolas Deportivas de Chantada

Escolas Deportivas da comarca de Chantada

892

Clube Chantada Atlético

Balompé

566

Círculo chantadino de xadrez

xadrez

714

Peña saltasebes Chantada

Atletismo: adquisición de vestimenta

685

Clube xadrez de Chantada

Xadrez: adquisición material e vestimenta

685

Castelo bike clube

Ciclismo e ciclismo de montaña

Desestimada

TOTAL CHANTADA

4704 (3.76% do total)

SUBVENCIONS DEPORTIVAS PARA ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS PARA A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Clube SD Chantada

Xornadas de convivencia, socialización, verán e Nadal: torneos de fútbol 7

760

Escolas Deportivas de Chantada

CLAUSURA DAS ESCOLAS DEPORTIVAS DA COMARCA DE CHANTADA E TORNEO COMARCAL DE FÚTBOL SALA ESCOLAR SUR DE LUGO 2016

932

Clube tenis Chantada

Torneos primavera-verán-outono 2016

789

Peña saltasebes Chantada

Carreira popular Carballedo

789

Clube xadrez de Chantada

Campionato colexios, campionato Galiza central

904

TOTAL CHANTADA

4174 (4.17% do total)

SUBVENCIONS DEPORTIVAS PARA ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS PARA A ACTIVIDADE COMPETITIVA

Clube ciclista chantadino

ciclismo

1.100

Clube billar círculo Chantada

billar

1.173

Clube S.D. Chantada

fútbol

1.391

Clube Chantada Atlético

fútbol

1.000

Clube tenis Chantada

tenis

1.173

Círculo chantadino de xadrez

xadrez

1.210

Castelo bike clube

Ciclismo BBT e cicloturismo

desestimada

TOTAL CHANTADA

7.047 (2’56% do total)

Contía total das subvencións deportivas por entidade

ENTIDADE

Subv. Deputación 2016

(concorrencia competitiva)

Subv. Concello 2016

(nominativas)

SD Chantada

2.151

15.000

Clube tenis Chantada

1.962

1.000

Círculo chantadino de xadrez

1.924

1.500

Escolas Deportivas de Chantada

1.824

15.500

Clube billar círculo Chantada

1.739

0

Clube ciclista chantadino

1.696

600

Clube xadrez de Chantada

1.589

0

Clube Chantada Atlético

1.566

2.500

Peña saltasebes Chantada

1.474

0

S.B. Chantada Baloncesto

Non solicitou

15.000

Escudaría Chantada automobilismo

Non solicitou

6.000

Chantada Karate Klub

Non solicitou

500

Castelo bike clube

0

0

TOTAL

15.925

57.600

DOSSIER GDR [OCIP]

O Observatorio Cidadán da Inversión Pública (OCIP) coa súa vontade formativa e de promoción da acción política comeza a súa andaina expondo un dossier sobre o GDR. No mesmo diferéncianse varias partes. Unha introdución sinxela para as persoas que non saiban o que é un GDR a que segue un resumo da andaina do GDR Miño-Ulloa, no que se engloba Chantada, entre os anos 2010 e 2015. Finalmente, recóllense as inversións feitas. Agardamos sexa ilustrativo e de interese e que a nosa proposta de artellar unha fronte cívica sexa recollida pola sociedade civil da comarca.

Observatorio Cidadán da Inversión Pública (OCIP) – materias formativos e de acción política:

DOSSIER GDR

Por Chantada - Participación Democrática Directa

I.- Introdución ao GDR

Que é?

O GDR (Grupo de Desenvolvemento Rural) é un organismo en que participan as administracións públicas (49%) e os diversos sectores da sociedade civil (51%) (empresarios, sindicatos, asociación de todo tipo…) organizados en 9 mesas sectoriais. O GDR encárgase de xestionar os fondos europeos e achegas doutras administracións, o denominado PROGRAMA LEADER, que só en 2014 e 2015 contou con 43.014.106,01€ para toda Galiza, dos cales 10.419.466,19€ se distribuíron entre os 8 GDR da provincia de Lugo e 2.424.469,50€ foron parar ao GDR7-Asociación Miño-Ulloa en que se integra a comarca de Chantada.

Porque é importante?

Nun tempo de crise é importante optimizar os escasos recursos dos que dispomos e que se gasten precisamente naquilo para o que están pensado. O GDR 7 Miño-Ulla contou con 6.288.502’22€ de euros de fondos públicos no seu orzamento ao longo dun lustro o que o sitúa cun orzamento anual en inversións moi significativo.

Por exemplo, o concello de Chantada recibiu 1.355.461,03€ por este concepto no período de aplicación do GDR 7 Miño-Ulla (2010 e 2015), que rematou o 31 de decembro de 2015. Infelizmente, lonxe de dedicarse estes fondos ao desenvolvemento rural destínanse a proxectos que deixan moito que desexar e que logo debullaremos…

Como funciona?

Conta cunha xerencia técnica e un presidente. No caso do GDR Miño-Ulloa conta con moi pouca transparencia na asignación dos fondos e na garantía da súa equidade, así como unha moi deficiente por non dicir nula rendición de contas. Os concellos rematan tendo a maioría porque asisten sempre e o reparto dos fondos e o control do PP fan que as prácticas clientelares teñan imperado.

O 2 de xullo remata o prazo para a conformación da nova candidatura que rexerá o GDR e simplemente se cobre o requisito cos vellos protagonistas e con actos formais no que a participación se reduce a cobrir un inquérito e sen convocar nin promover a participación de todo o tecido cívico e social.

O noso obxectivo non é competir no espazo “institucional” e de reparto de cadeiras “políticas”, senón en concienciar sobre a necesidade de artellar unha fronte cívica e asociativa, a comezar por Chantada mais con vocación comarcal, que actúe unida como fórmula de presión para a obtención de conquistas democráticas que nos permitan no futuro ter incidencia no desenvolvemento do GDR e as súas actuacións.

Porque agora?

Ben é certo que o GDR 7 Miño-Ulla leva un lustro funcionando. Nese tempo non soubemos ou non puidemos incidir desde a sociedade civil para reverter un funcionamento demasiado ligado coas prácticas clientelares e a opacidade. Unha nova fornada de mulleres e homes preocupados polo rural e procedentes de diversos ámbitos de activismo (veciñal, xuvenil, cultural, sindical…) coincidimos en que isto non pode seguir por este vieiro, que é preciso abrir este espazo á participación e á transparencia ou, cando menos dar a batalla.

Neste momento, decídese a configuración do GDR 5, que guiará as actuacións o próximo lustro, por iso é importante que participemos constituíndo UNHA FRONTE CÍVICA COMÚN que nos permita conquistar obxectivos modestos, mais que redundarán no beneficio de todas e todos.

O novo GDR 5 ampliará o seu ratio de acción a un espazo de 12.000 habitantes e 1.376 quilómetros cadrados, integrando os municipios de de Paradela, O Páramo, Sarria, Chantada, Taboada, Carballedo, Palas, Portomarín, Antas e Monterroso.

Que queremos?

A Candidatura de Unidade Popular – Por Chantada naceu cunha clara vocación municipalista, centrando a acción política no concello, pois é imprescindíbel artellar e definir alternativas desde a nosa realidade para mudala e para contribuír a mudar a nosa sociedade noutros ámbitos, de abaixo a arriba.

A nosa aposta é que o tecido asociativo, as pequenas empresas e sobre todo as iniciativas asociativas e de transformación do rural teñan absoluta prioridade. Para iso é imprescindíbel que o tecido asociativo que mantén a vitalidade do país do Faro faga unha fronte única esixindo un novo GDR que sexa:

transparente e equitativo na asignación dos fondos: liñas de actuación claras e ferramentas participativas ao longo de todo o período do novo GDR 5.

cos pes na terra: o foco no rural, nas iniciativas económicas e do tecido social do rural teñen que ter prioridade, por riba de grandes empresas e de institucións que gastan os fondos de desenvolvemento europeo en inversións que nin dinamizan nin gardan relación co rural.

coas portas abertas: a xerencia e a dirección do GDR 5 ten que render contas en tempo real a través dun portal na Rede moderno, eficaz e de fácil consulta, que permita tamén recoller achegas e propostas.

mediante orzamento participativo: que permita ao final de cada exercicio decidir que proxectos e liñas priorizar e a que destinar os fondos. Desde actuacións concretas a liñas xerais polas que pular para beneficiar o tecido e a maioría social.

En definitiva, demandamos aplicar o sentido común para dotármonos dun instrumento útil e eficaz para o noso territorio. Un GDR de todas e todos, que non sexa un instrumento electoral ou un apéndice partidista. Un GDR ao servizo das maiorías sociais (labregas, asociacións veciñais, culturais, xuvenís, pequenas e medianas empresas, mocidade que desexe crear unha empresa ou incorporarse á agricultura….), que aposte por pór en valor o noso territorio e as nosas formas de vida, contribuíndo a combater a tripla crise que desola o rural galego: socio-económica, de representación e demográfica.

Contacta con nós:

https://www.facebook.com/PorChantada/?fref=ts

https://porchantada.wordpress.com/sobre/

II.- O GDR MIÑO-ULLOA no período 2010-2015. Resumo

A asociación Miño-Ulloa constituíuse en 22 de xuño de 2008 e conta co CIF G27384999 estando inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións desde o 18 de novembro de 2008 co número 2008/012451-1(LU). É a encargada de desenvolver no período 2008-2015 o Grupo de Desenvolvemento Rural 7-GDR7.

A súa constitución acompañouse dun forte confronto político protagonizado especialmente por Monterroso, gobernado na altura por Gato Soengas do PSOE, e a maioría de cargos e representantes políticos adscritos ao PP. Após imporse e usar ou “inventar” tecido asociativo, vital para poder desenvolver o proceso, todo o que non estaba infiltrado ou controlado por esta formación foi desanimándose e ficando totalmente marxinado do día a día do GDR, así o tumor do caciquismo expulsou o tecido social e cívico sano que é o que debería ser protagonista do GDR, seguindo a filosofía que inspiran as diretrices da Unión Europea ao respecto.

Nacía así unha asociación Miño-Ulloa que era un instrumento do PP e dos grandes grupos de poder económico das comarcas de Chantada e da Ulloa. O seu presidente, por exemplo, é o alcalde de Taboada do PP.

Entre 2008 e 2015 manexáronse uns fondos públicos de 6.288.502’22€ distribuíndose do seguinte xeito:

ANO

Unión Europea (FEADER)

Ad. xeral do Estado

Xunta de Galiza

TOTAL

2008-2013

2.224.137,24

827.639,18

812.256,30

3.864.032,72

2014-2015

1.818.352,13

294.088,15

312.029,23

2.424.469,50

Dese montante unha parte vai a gastos de funcionamento da asociación Miño-Ulloa e outra a inversións relacionadas co “desenvolvemento rural”, aínda que xa veremos exactamente en que medida. Ao ser unha entidade colaboradora con AGADER na xestión do Programa Leader subscribiron débeda co Banco Santander e logo o citado organismo faise cargo de compensar o 100% do gasto.

GASTOS de FUNCIONAMENTO

Ano 2010

53.764,43

Ano 2011

81.031,01

Ano 2012

86.589,20

Ano 2013

88.129,90

2007-2013

Material de promoción do programa LEADER 2007-2013: 5.819,38€ (en 2014 e 2015 inclúese xa nos gastos de funcionamento)

Ano 2014

86.574’76€

Ano 2015

97.189’37€

En 2014 producíronse baixas de socios e en 2015 contaba con 77 socios onde se inclúen concellos, cooperativas, asociacións… As cotas no ano 2015 ascenderon a 2.850€, cantidade importante no caso das entidades sen ánimo de lucro que, amais, fican sempre fóra das axudas como se verá.

III.- INVERSIÓNS DO GDR MIÑO-ULLOA no período 2010-2015

CONCELLO DE CARBALLEDO

ANO

Promotor e proxecto

Cantidade en euros

2013

Acondicionamento casa da escola para centro social e cultural na Aguada

38.135,39€

2015

José Antonio Fernández Ferrreira. Mellora e amplicación de empresa especializada na prestación de servizos forestais

42.964,25€

TOTAL CONCELLO DE CARBALLEDO: 81.099,64€

 

CONCELLO DE CHANTADA

ANO

Promotor e proxecto

Cantidade en euros

2012

Jesús Pegerto Ledo López:

Adquicisión programa informático de identificación de sala de ordeño

9.234,50€

2012

Vía Romana S.L.:

construción dunha adega en pedra para a elaboración de viños brancos

12.339,47€

2013

ICOS, SCG:

adecuación de instalacións para aula de informática e formación

29.888,19€

2012

ICOS, SCG:

dotación de equipamento tecnolóxico

8.778€

2013

ICOS, SCG:

dotación de maquinaria en servizos de ICOS

89.033,49€

2015

ICOS, SCG

dotación de maquinaria en servizos de ICOS

68.950€

SUBTOTAL ICOS, SCG: 196.649,68

2012

Vinigalicia S.L.:

Modernización e innovación de maquinaria especializada

68.970,97€

2012

Verdechán S.L.:

equipamento maquinaria para ampliación de empresa de servizos de xardinaría

2.851,56€

2012

Concello de Chantada:

recuperación medioambiental da contorna das piscinas municipais da vila de Chantada

23.149,14€

2013

Concello de Chantada:

recuperación medioambiental da contorna das piscinas municipais da vila de Chantada

7.120,21€

2015

Concello de Chantada:

acondicionamento da antiga escola infantil para centro de día en Chantada

233.440,15

SUBTOTAL CONCELLO DE CHANTADA: 263.709,5€

2014

Orlando Otero Fernández (Camporramiro):

adquisición de maquinaria para prestación de servizos en viñedos

8.442€

2014

Gandaría Poutón S.C (Amorín, Argozón):

instalación de equipo de muxido robotizado, sistema automatizado alimentación de

5.400€

2015

Gandaría Poutón S.C (Amorín, Argozón):

instalación de equipo de muxido robotizado, sistema automatizado alimentación de

59.400€

2014

Gandaría Poutón S.C (Amorín, Argozón):

adquisición de equipos de transporte (2 remolques con eixos traccionados)

38.850€

SUBTOTAL GANDARÍA POUTÓN S.C: 103.650€

2015

Chavián S.C. (Mariz):

instalación de dous equipos de muxido robotizado, equipos informatizados

94.940,51€

2014

Maquinaria Agrícola del Noroeste S.L:

dinamización e diversificación, do sector agroforestal, ampliación, de servizo do medio rural

76.100,64€

2015

Maquinaria Agrícola del Noroeste S.L:

dinamización e diversificación, do sector agroforestal, ampliación, de servizo do medio rural

19.025,16€

SUBTOTAL MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL NOROESTE: 95.125,8€

2014

Circuíto LEADER Miño-Ulloa de carreiras populares

2.256,93€

2015

Circuíto LEADER Miño-Ulloa de carreiras populares

9.482,72€

SUBTOTAL CARREIRAS POPULARES: 11.739,65€

TOTAL CONCELLO DE CHANTADA: 867.653,64€

 

CONCELLO DE MONTERROSO

ANO

Promotor e proxecto

Cantidade en euros

2011

Concello de Monterroso:

XX edición feira do queixo Arzúa-Ulloa. Mostra multisectorial

1.561,40€

2012

Concello de Monterroso:

rehabilitación edificio para local social en Pedraza

16.278,13€

2014

Concello de Monterroso:

instalación de dúas pistas de pádel no concello de Monterroso

26.666,55€

SUBTOTAL CONCELLO DE MONTERROSO: 44.506,08€

2012

Agritransfor Sociedade Cooperativa Galega:

creación de Agritransfor, Sociedade Cooperativa Galega de servizos Agroforestais

57.752,39€

2013

Agritransfor Sociedade Cooperativa Galega:

creación de Agritransfor, Sociedade Cooperativa Galega de servizos Agroforestais

29.363,85€

SUBTOTAL AGRITRANSFOR: 87.116,24€

2015

María Luísa Vázquez Gavieiro:

adquisición robot para muxir

53.900€

2014

José Cándido Dobarro Reboredo:

construción nave industrial para actividade de comercio maior de respostos

52.777,46€

TOTAL CONCELLO DE MONTERROSO: 238.299,78€

 

CONCELLO DE PALAS DE REI

ANO

Promotor e proxecto

Cantidade en euros

2011

Mourenza y Pardo S.L:

construción de nave industrial para sede de empresa de autobuses, servizos turísticos

52.000’95€

2014

Mourenza y Pardo S.L:

construción de nave industrial para sede de empresa de autobuses, servizos turísticos

15.075,92€

SUBTOTAL Mourenza y Pardo S.L.: 67.076,87€

2013

Asociación veciños A Capela:

construción de pista de carreiras e andadura para cabalos

58.479,30€

2013

Gavieiro e Hijos S.L:

equipamento de maquinaria para empresa de servizos agrícolas

90.778,21€

2014

Gavieiro e Hijos S.L:

innovación e desenvolvemento de novas tecnoloxías para mellora de produción

250.000€

SUBTOTAL GAVIEIRO E HIJOS S.L: 340.778,21€

2013

Concello de Palas de Rei:

XXI Edición Feira do queixo Arzúa-Ulloa. Mostra multisectorial

2.405,96€

2012

Juan Andrés Ayaso García:

adquisición ecógrafo para gando vacún e material informático

2.392,20

2014

SAT San Miguel 1001 Xuga:

mellora do benestra animal e redución de consumo de enerxía eléctrica

5.838,21€

2015

Rivas S.C:

adquisición robot para muxir

59.244,08€

2015

José Antonio Serén Blanco:

adquisición de maquinaria para prestación de servizos agrícolas e gandeiros

61.390,94€

TOTAL CONCELLO PALAS DE REI: 597.605,77€

 

CONCELLO DE PORTOMARÍN

ANO

Promotor e proxecto

Cantidade en euros

2012

Floro SAT nº1315 XUGA:

instalación dun robot para muxir

54.569,89€

2012

José Manuel Seijas Vázquez:

instalación dun robot para muxir e adquisición de pala telescópica

67.680€

2012

Aviporto S.L:

Melloras procesos en planta de abonos orgánicos con plantación de compostaxe

158.936,32€

2013

Aviporto S.L:

Melloras procesos en planta de abonos orgánicos con plantación de compostaxe

52.978,77€

SUBTOTAL: AVIPORTO S.L: 211.915,09€

2014

Manuel Pérez Grandas:

instalación de equipo para muxir robotizado, sistema de prefriado de leite

56.959,75€

2013

Concello de Portomarín

1.471,90€

TOTAL CONCELLO DE PORTOMARÍN: 392.596,63€

 

CONCELLO DE TABOADA

2012

Souto Frade S.C:

instalación de equipo para muxir robotizado, equipos informatizados para alimentación

27.875€

2013

Souto Frade S.C:

instalación de equipo para muxir robotizado, equipos informatizados para alimentación

83.625€

2015

Souto Frade S.C:

instalación de sistemas produción de enerxía renovábel para autoconsumo explotación

77.712,90€

SUBTOTAL SOUTO FRADE S.C: 189.212,9€

2012

Asociación Cultural e Recreativa AS FACHAS:

creación de páxina web para asociación cultural

1.109,80€

2014

Covas 21 S.L (Jesús Boán Méndez):

posta en valor dos recursos naturais de Covas

137.500€

2015

Covas 21 S.L (Jesús Boán Méndez):

posta en valor dos recursos naturais de Covas

112.500€

SUBTOTAL COVAS 21 S.L: 250.000€

2013

Ganadería Millán S.C:

adecuación de instalacións de explotación agraria e adquisición de equipo para muxir

100.237,86€

2015

Ganadería Millán S.C:

instalación con sistemas para xerar enerxía renovábel para explotación

74.600€

SUBTOTAL GANADERÍA MILLÁN: 174.837,86€

2013

Subiela SC (Sernande):

instalación robot para ordeño

83.084,51€

2014

Subiela SC (Sernande):

adquisición dun arrimador de comida para o gando

7.055€

SUBTOTAL SUBIELA SC: 90.139,51

2014

Leitagro SC (Gondulfe):

instalación de equipo de enfriado do leite s.l

15.992,51€

2014

Miguel Pavón Reinoso:

rehabilitación e adega e plantación de viñedo en Sobrecedo

5.179,91€

2015

Miguel Pavón Reinoso:

rehabilitación e adega e plantación de viñedo en Sobrecedo

32.032,54€

SUBTOTAL MIGUEL PAVÓN REINOSO: 37.212,45€

2014

Cadahías de San Julián S.C:

adquisición de maquinaria e equipos de aforro enerxético para explotación agrícola

15.043,30

2014

Mª Teresa Jiménez Horwitz:

escola de equitación La Cruz en Taboada

31.969,43€

2015

Mª Teresa Jiménez Horwitz:

escola de equitación La Cruz en Taboada

31.901,46€

TOTAL CONCELLO DE TABOADA: 837.429,22€

 

CONCELLO DE ANTAS DE ULLA

ANO

Promotor e proxecto

Cantidade en euros

2014

Antonio Ferreiro Ferreiro:

obradoiro en recinto expositivo en queixaría e adecuación de percorrido didáctico

31.116,45€

2015

Antonio Ferreiro Ferreiro:

obradoiro en recinto expositivo en queixaría e adecuación de percorrido didáctico

44.435,50€

SUBTOTAL ANTONIO FERREIRO: 75.551,95€

2014

Miguel Ángel Meilán Otero:

adquisición de maquinaria para prestación de servizos agroambientais

24.226,02€

2014

Fernando Gómez González:

mellora tecnolóxica en granxa de vacún de leite

18.236,40€

2015

Fernando Gómez González:

mellora tecnolóxica en granxa de vacún de leite

83.692,07€

SUBTOTAL FERNANDO GÓMEZ: 101.928,47€

2014

Concello de Antas de Ulla:

XII edición feira do queixo D.O. Arzúa-Ulloa

7.503,91

TOTAL CONCELLO ANTAS DE ULLA: 209.210,35€

 

OBSERVATORIO CIDADÁN DA INVERSIÓN PÚBLICA (OCIP)

GZ

Que é o OCIP?

Observatorio cidadán da inversión pública (OCIP) é un grupo de traballo, análise e estudo que depende do Grupo de Traballo de Coordinación da candidatura de unidade popular Por Chantada.

Cal é o seu obxectivo?

Complementar a aposta pola transparencia que desenvolve a CUP no tocante ás contas do concello. Xa que logo,  o OCIP tentará seguir, explicar e facer transparentes as contas de organismos que, sen seren o concello, manexan importantes sumas de fondos públicos e, en consecuencia, inciden para ben ou para mal na nosa sociedade. Igualmente, consideramos importante que a cidadanía teña referencias para coñecer o destino dos fondos públicos, nomeadamente das axudas públicas a entes privados.

Como funciona?

Os seus integrantes desenvolven un traballo completamente desinteresado e altruísta recabando e analizando datos que son moitas veces de difícil acceso aínda tratándose de fondos públicos. Así pois, o OCIP regúlase internamente entre os seus participantes que reparten aquelas tarefas que son esenciais para o seu funcionamento e funciona por obxectivos concretos.

Como fago para participar?

Se desexas participar é moi fácil, só tes que contactar coa CUP de Chantada mostrando a túa disposición e indicando en que gostarías centrarte, a túa disponiblidade temporal e preferencias metodolóxicas, etc.

 

#SomosAlternativa #CUPChantada