[OIP] Subvencións concedidas en concorrencia competitiva a entidades deportivas pola Deputación de Lugo para 2017

#Transparencia

Listaxe de subvencións concedidas na anualidade 2017, en réxime de concorrencia competitiva, a entidades e clubes desportivos da comarca de Chantada por acordo da Xunta de Goberno da Deputación de Lugo, en sesión celebrada o 29 de decembro de 2017, de “Conceder as subvencións individualizadas que se mencionan nas listaxes que se anexan así como a desestimación das subvencións que así mesmo figuran nas respectivas listaxes.” (BOP nº 10 do 13/01/2018). Esta liña de axudas totalizou, para toda a provincia 485.000€.

Cónstanos tamén que hai entidades culturais que aínda non perceberon a subveción de cultura da anualidade 2016, após numerosos requerimentos de documentación. Algo grave é que fala por si mesmo do funcionamento do ente púbico.

Entidade

Nome da actividade

Subvención

Concello

Escolas Deportivas de Chantada

Fútbol Sala

3.684,00

Chantada

Escolas Deportivas de Chantada

Fútbol

1.269,00

Chantada

Clube Billar Círculo Chantada

BILLAR

4.000,00

Chantada

Círculo Recreativo de Xadrez

Xadrez

3.000,00

Chantada

Círculo Recreativo de Xadrez

Torneo Internacional de xadrez memorial Dragan Paunovic

916

Chantada

Club SD Chantada

Fútbol

2.599,00

Chantada

Club Tenis Chantada

Tenis

1.852,00

Chantada

Club Xadrez de Chantada

Campionato xadres de colexicos

539

Chantada

TOTAL CHANTADA

17.859

3,68%

Taboada Club de Fútbol

FÚTBOL

2.087,00

Taboada

Club Ciclista Túzaros

CICLISMO

1.885,00

Taboada

CD Atlético Taboada

Fútbol

1.795,00

Taboada

TOTAL TABOADA

5.767

1,18%

Club Natación Escualos

Natación

1.275,00

Carballedo

Club Natación Escualos

Travesía a nado desafío encoro de Peares

916

Carballedo

TOTAL CARBALLEDO

2.191

0,45%

TOTAL COMARCA

25.817

5,32%

Notas:

 • As Escolas Deportivas de Chantada recebían tamén subvención nominativa do Concello para contratacións externas a pesar de que os salarios, instalación, etc. eran, a todos os efeitos, suportados polo ente local. A fórmula defendíase para ter capacidade de federarse e competir. No entanto, nos últimos orzamentos, e por presións da intervención municipal perante a irregularidade do sistema, optouse por asumir directamente toda a xestión a partir de setembro de 2018. Resta por ver se isto se consolida ou non. Portanto, a estes 4.953€ cómpre engadir unha contía moitísimo máis elevada da achega ou gasto que lle supón ao Concello.

  No Orzamento para 2017 a área 340 “Administración xeral de deportes” representaba o 8’02% do total do gasto, ou sexa, 51’66€/hab. En total, falamos de 441.920,68€, que representa un aumento de 62.248’32€ a respeito do Orzamento de 2016 (hai que ver logo a execución real na liquidación orzamentar do 2017 que adoita diferir sensibelmente do orzamentado, por exemplo no Orzamento de 2016 ficou máis dun millón de euros sen executar). O gasto da área 340 repártase no Orzamento 2017 do seguinte xeito:

         • Salarios e complementos: 251.242,53

         • Aluguer edificios e maquinaria: 15.000€

         • Transporte e carburante: 51.000€

         • Enerxía eléctrica: 30.000€

         • Material e gastos varios: 4.650€

         • Actividades culturais e deportivas: 1.500€

         • Limpeza: 10.528’15€

         • Cloro piscinas: 2.500€

         • Vestiario: 16.400€

         • Subcontratas: 1.000€

         • A institucións sen ánimo de lucro: 57.600€

  A maiores existen outras partidas doutras áreas que tamén se destinan a unha finalidade deportiva e que, por falta de vagar, non podemos agora rastrexar e cuantificar. No entanto, fica a presente achega como unha aproximación bastante real do gasto público local en actividade desportiva.

 • A SD Chantada recebe tamén 15.000€ do concello mediante subvención nominativa, o que totaliza 17.599€ en 2017.

 • O Círculo Recreativo de Xadrez contou cunha subvención nominativa do Concello por valor de 2.500€ en 2017, o que totaliza 6.416€ públicos.

 • O Club Tenis Chantada recebeu en 2017 tamén 1.000€ (subvención nominativa) do Concello de Chantada o que soma 2.852€ de fondos públicos de entes locais (as Deputacións computan como administración local).

 

[+ Información]

As contas do Concello VII: Subvencións nominativas concedidas polo Concello de Chantada en 2017.

OIP: subvencións en concorrencia competitiva entidades deportivas en 2016.

[OCIP] Subvencións da área de Cultura da Deputación de Lugo 2016

Seguindo coa serie do Observatorio Cidadán da Inversión Pública (OCIP) facemos unha listaxe dos fondos públicos concedidos mediante subvencións en concorrencia competitiva por parte da Deputación de Lugo ás entidades culturais chantadinas. En días pasados xa publicamos as que subvencións da Deputación para entidades e clubes deportivos.

Incorporamos tamén un cadro final no que lembramos as subvencións nominativas que o concello de Chantada contemplou no orzamento de 2016 para esas mesmas entidadades non ronsel das informacións periódicas que facilitamos para cumprir o noso compromiso coa transparencia e a difusión do emprego dos fondos públicos.

Boa leitura.

 

logo-por-chantada
#SomosAlternativa #CUPChantada

Listaxe subvencións de CULTURA da Área de Cultura, PHA, Artesanía e Deseño para o ano 2016 (entidades do concello de Chantada)

Ver resolución publicada no BOP, de onde foron tirados os dados que contén esta entrada (PDF): listaxe-subvencions-de-cultura-da-area-de-cultura-pha-artesania-e-deseno. Para ponderar correctamente dos dados repárese que o concello de Chantada conta con 2.49% da poboación do ámbito provincial  (dados INE para 2014). No mesmo BOP tamén aparecen as novas bases laborais do concello de Chantada após o recurso de resosición apresentado por Por Chantada-CUP que paralizou as primeiras por irregularidades.

 (Última actualización 19/01/2017 ás 12:45 horas)

ENTIDADE

CONCEPTO

CANTIDADE

SUBVENCIONS PARA ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS. CATEGORÍA ANUAIS PERMANENTES

Asociación cultural Amigos do Folión

Folión de carros

1.284

Asociación cultural O Castanhazo

Concurso cantos de taberna, obradoiro de regueifas, magosto e outros

1.177

Asociación Cultural Faro-Miño

Mostra de teatro popular Maruxa Villanueva

1.043

Asociación cultural Airoá Comunicación

Proxecto documental O Moredo: a resistencia do Entroido Ribeirao

1.060

Asociación cultural Irmandade Cultural País do Faro

Publicación revista Alicerces

1.016

Banda de música de Chantada

Concertos, II Ciclo de outono e exposición

953

Asociación Cultural Casa da Música

Aulas de música, baile e danza

926

Associação Cultural Liviao de Marrao

Foliada, rodaxe e produción dun clip e exposicións

908

Asociación cinematográfica Chantada Films

Rodaxe dunha curtametraxe

846

Coral Polifónica Chantada

Curso de técnicas vocais, linguaxe musical, solfeo e vocalización

812

Asociación de viciños San Xoán da Alameda

Actividades culturais 2016

Desestimada

TOTAL CHANTADA

10.025 (4.01% do total)

SUBVENCIONS PARA ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS. CATEGORÍA EVENTOS

Centro de animación e desenvolvemento cultural Santo Tomé de Merlán

Feira das cabras de Merlán

697

Asociación cultural O Castanhazo

Castanhazo infantil: obradoiro e actividades infantís

678

Sociedade cultural e gastronómica luso-galaica

Escolma etnográfica do Entroido Ribeirao

666

Asociación cultural Amigos do Folión

Obradoiro de recuperación e posta en valor da tradición dos carros

647

Asociación cultural Airoá Comunicación

Pingueira 2016. Encontro trendisciplinar de co-aprendizaxe en contexto

628

Asociación cultural Amigos do Románico da Comarca de Chantada

Acto cultural de igrexa de Pesqueiras románica

620

Asociación Cultural Faro-Miño

Divulgación na Internet de Ánxo Gómez Montero “Artista e Señor”

593

Asociación Treboada de Ideas

Posta en valor e divulgación na Internet dos pombais no concello de Chantada

574

Coral Polifónica Chantada

Festival panxoliñas 2016

516

Asociación de viciños San Xoán da Alameda

Viaxe cultural

397

TOTAL CHANTADA

6.016 (4.01% do total)

Contía total das subvencións deportivas por entidade

ENTIDADE

Subv. Deputación 2016

(concorrencia competitiva)

Subv. Concello 2016

(nominativas)

Asociación do Carme Festas Patronais

Non solicita1

40.000€

Asociación cultural Casa da Música

926

35.0002

Amigos do Folión

1.931

9.500

O Castanhazo

1.855

3.000

Airoá Comunicación

1.688

Non recibe3

Coral Polifónica Chantada

1.328

3.000

Faro-Miño

1.636

Non recibe

Asociación conde de Pallares

Non solicita

1.500

Irmandade Cultural País do Faro

1.016

Non recibe

Banda de música de Chantada

953

Non recibe4

Associação Cultural Liviao de Marrao

908

Non solicita

Chantada Films

846

Denegada

Santo Tomé de Merlán

697

Non recibe

Luso-galaica

666

Non recibe5

Amigos do Románico

620

Non recibe

A.V. San Xoán da Alameda

397

Non recibe6

Amigos do Entroido Ribeirao

Non solicita

600

Asociación Treboada de Ideas

574

Non recibe7

TOTAL

16.041

92.600

1A Festa da empanada 2016 recibiu unha subvención nomitativa de 3.000 euros da Deputación de Lugo.

2Ao que cómpre engadir o custe do mantemento das instalacións que tamén asume o concello e diversas actuacións relacionadas coas actividades da Casa da Música. Só entre xuño-decembro de 2016 no auditorio e na casa da música (incluída a reforma do ar acondicionado, limpeza cristais, pintura, electricidade…) houbo uns gastos 12.917,23€.

3 O director do documentario O Moredo, David Vázquez, recibiu do concello unha pequena colaboración mediante abonado de factura directa, de 484€. O documentario recibe tamén, através de Airoá unha pequena axuda da Deputación de Lugo,como queda reflectivo no cadro. Por súa parte, con Airoá tamén se relaciona Televinte que recibe tamén fondos municipais, sen convenio e por facturas periódicas e recorrentes, por un total de 12.100€ entre xaneiro e agosto de 2016. A Deputación tamén abonou os custes dun traballador da canle local a través do programa de emprego Ben Empregado, que financia o 100%.

Cómpre lembrar que este procedemento do concello é totalmente irregular perxudicando aos propios beneficiarios pola súa discrecionalidade e arbitrariedade, ao pagar un servizo ou unha subvención encubertamente e sen garantías, pasándoo por un contrato menor. Para un maior detalle do que o concello gasta na imprensa véxase estoutra entrada da nosa bitácora: https://porchantada.wordpress.com/2015/12/17/as-contas-do-concello-i-o-financiamento-da-prensa/

4Recibe, mediante contrato asinado aínda en 2015, 750 euros mensais (9.000 euros anuais), para alén doutras axudas para o Outono cultural, etc. polo método de abonado de facturas directamente sen convenio. Por este método hai varias entidades que reciben fondos municipais, mais non os incluímos no cadro ao non podermos facer neste momento unha relación exhaustiva.

5Recibe mediante o abono de facturas directas unha substancial retribución en relación con gastos de protocolo (comidas) e outros polo Billó de ouro, principalmente. Non podemos, no entanto, dar unha cifra anual neste intre.

6Só nos consta o abono dunha factura directa por parte do concello, a nº 1726, por importe de 300€ e concepto “Realización actividades cultura 6 de agosto”.

7Non nos foi posíbel identificar na rede nada en relación coa subvención que recibe este colectivo da Deputación. Aclarar que leva recibindo apoios deste organismo desde hai xa bastantes anos.

[OCIP] Subvencións deportivas da Deputación de Lugo 2016

Seguindo coa serie do Observatorio Cidadán da Inversión Pública (OCIP) facemos unha listaxe dos fondos públicos concedidos mediante subvencións en concorrencia competitiva por parte da Deputación de Lugo ás entidades deportivas chantadinas. Incorporamos tamén un cadro final no que lembramos as subvencións nominativas que o concello de Chantada contemplou no orzamento de 2016 para esas mesmas entidadades.

logo-por-chantada
#SomosAlternativa #CUPChantada

Subvencións concedidas para o ano 2016 pola Deputación de Lugo, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a entidades e clubs deportivos da provincia de Lugo

NOTA PREVIA 1: Os dados foron tirados do BOP nº 287 do 16/12/2016 que pode consultarse na seguinte ligazón: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_15027_1.pdf 
NOTA PREVIA 2: para ponderar correctamente os dados repárese en que o concello de Chantada conta co 2.49% da poboación do ámbito provincial da Deputación de Lugo (dados do INE para 2014).

ENTIDADE

CONCEPTO

CANTIDADE

SUBVENCIONS DEPORTIVAS PARA ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS PARA A REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Clube ciclista chantadino

Adquisición vestimenta

596

Clube billar círculo Chantada

Adquisición material e vestimenta

566

Escolas Deportivas de Chantada

Escolas Deportivas da comarca de Chantada

892

Clube Chantada Atlético

Balompé

566

Círculo chantadino de xadrez

xadrez

714

Peña saltasebes Chantada

Atletismo: adquisición de vestimenta

685

Clube xadrez de Chantada

Xadrez: adquisición material e vestimenta

685

Castelo bike clube

Ciclismo e ciclismo de montaña

Desestimada

TOTAL CHANTADA

4704 (3.76% do total)

SUBVENCIONS DEPORTIVAS PARA ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS PARA A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Clube SD Chantada

Xornadas de convivencia, socialización, verán e Nadal: torneos de fútbol 7

760

Escolas Deportivas de Chantada

CLAUSURA DAS ESCOLAS DEPORTIVAS DA COMARCA DE CHANTADA E TORNEO COMARCAL DE FÚTBOL SALA ESCOLAR SUR DE LUGO 2016

932

Clube tenis Chantada

Torneos primavera-verán-outono 2016

789

Peña saltasebes Chantada

Carreira popular Carballedo

789

Clube xadrez de Chantada

Campionato colexios, campionato Galiza central

904

TOTAL CHANTADA

4174 (4.17% do total)

SUBVENCIONS DEPORTIVAS PARA ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS PARA A ACTIVIDADE COMPETITIVA

Clube ciclista chantadino

ciclismo

1.100

Clube billar círculo Chantada

billar

1.173

Clube S.D. Chantada

fútbol

1.391

Clube Chantada Atlético

fútbol

1.000

Clube tenis Chantada

tenis

1.173

Círculo chantadino de xadrez

xadrez

1.210

Castelo bike clube

Ciclismo BBT e cicloturismo

desestimada

TOTAL CHANTADA

7.047 (2’56% do total)

Contía total das subvencións deportivas por entidade

ENTIDADE

Subv. Deputación 2016

(concorrencia competitiva)

Subv. Concello 2016

(nominativas)

SD Chantada

2.151

15.000

Clube tenis Chantada

1.962

1.000

Círculo chantadino de xadrez

1.924

1.500

Escolas Deportivas de Chantada

1.824

15.500

Clube billar círculo Chantada

1.739

0

Clube ciclista chantadino

1.696

600

Clube xadrez de Chantada

1.589

0

Clube Chantada Atlético

1.566

2.500

Peña saltasebes Chantada

1.474

0

S.B. Chantada Baloncesto

Non solicitou

15.000

Escudaría Chantada automobilismo

Non solicitou

6.000

Chantada Karate Klub

Non solicitou

500

Castelo bike clube

0

0

TOTAL

15.925

57.600