Interior Galego Vivo,  Por Chantada e AVA exixen ao Goberno central, á Deputación de Lugo e ao Concello de Chantada menos propaganda eleitoral e mellor mantemento das estradas.

 • O estado das infraestruturas é especialmente calamitoso na provincia de Lugo, con especial incidencia na comarca de Chantada.
 • Discriminar o rural deste xeito supón acelerar a perda de poboación e prexudicar a iniciativa económica das nosas comarcas do interior galego.

20221202_171407

Fotos: Por Chantada.

Interior Galego Vivo (IGV), a iniciativa das súas agrupacións Alternativa Veciñal Antas de Ulla e Por Chantada, considera que o estado da N-540 é completamente lamentábel e que asistimos a un desleixo crónico que pon en perigo a seguranza viaria e discrimina a viciñanza de Lugo e Ourense ao ser o principal eixo viario de comunicación para as dúas cidades. O desgaste do pavimento é de tal intensidade que acada xa con especial intesidade carrís de incorporación e saídas expondo a accidentes aos utentes da estrada.

Por Chantada xa solicitou no pasado o seu arranxo (2018, 2020 e 2022) e mesmo o pleno de Chantada adoptou un acordo por unanimidade neste sentido en 2018 e 2020. IGV lémbralle ao MITMA que xa en 22 de xuño de 2017 a Comisión de Seguranza Vial do Congreso aprobara unha proposición non de lei para a reforma e rehabilitación entre Guntín e Ventas de Narón e para o trecho entre Chantada e Taboada. No entanto, obsérvase unha continuidade no mal estado do firme coa conseguinte perigosidade para a condución e o incremento de avarías que requiren custosas reparacións a unha poboación que non dispón de alternativas de transporte público.

IGV dirixiuse ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para que acometa actuacións urxentes nesta vía, que conecta Ourense con Lugo e é de extrema importancia para os concellos do partido xudicial de Chantada. Cómpre considerar que as abundantes choivas e o mal estado das gabias ten contribuíndo a deteriorar aínda máis o estado da N-540.

20221202_175120

De por parte, Por Chantada dirixiuse á Deputación de Lugo para demandar o arranxo de varias estradas da súa titularidadea comezar pola LU-P-1801, unha estrada desfeita pola arroiada do regato da Porqueira, que precisa ser arranxada con urxencia procurando solucións duradeiras para previr grandes corrementos como os acontecidos e intervindo en Sernande onde hai un dique que está cedendo e a estrada fendida podendo producirse unha desgraza.

O estado das estradas provinciais no termo municipal de Chantada é unha problemática estrutural que require solucións urxentes e tamén que permitan reverter no medio-longo prazo esta situación non podendo considerarse arranxo botar grava.

20221202_172813

Por todo isto, Por Chantada considera de extrema necesidade o arranxo das seguintes estradas provinciais: LU-P-1801 (Santiago de Riba até Peares), LU-P-1002 (San Amaro – Esmoriz), LU-P-1805 (O Seixo – Esmoriz), LU-P-1806 (Rabelas – Boán), LU-P-1807 (O Seixo-LU-P-1002), LU-P-1809 (Chantada-Antas), LU-P-1815 (Viana-Comezo), LU-P-1816 (Outeiro-Viana) e LU-P-1817 (Alto de Ramos – Santa Uxía).

Finalmente, Por Chantada lamenta que o Goberno local non puxese en marcha a comisión de infraestruturas e o plano de infraestruturas que se aprobou en pleno para priorizar criterios técnicos e de premura no arranxo das estradas. Hai moitas pistas e núcleos rurais que están nun estado de abandono total. Son de especial urxencia, por citar algunhas, os accesos de San Pedro de Viana, a de Soutariz – Pincelo, Vilardamos – Burgás ou a de Sabadelle – Pedrafita.

20221202_175125

Na actualidade, o estado das estradas dificulta a actividade agrogandeira da zona, que enfronta xa incrementos nos custes de produción ao que se soma deterioro da maquinaria, problemas de patas nos animais ou de desprazamento das reses que castiga especialmente as granxas en extensivo e/ou ecolóxicas; dificulta os desprazamentos aos lugares de traballo, centros sanitarios e escolas nun contexto de altísimo envellecemento e devalo poboacional complicando tamén fixar poboación e contribuíndo para a demotanasia; dificulta a prestación de servizos no fogar como poden ser o SAF ou rehabilitación ou o fornecemento diario de produtos de primeira necesidade (pan, peixe…); e prexudica as iniciativas de turismo rural e a atracción de visitantes.

De por parte, a situación das estradas multiplica o perigo de estoupido de rodas, accidentes de tráficos con consecuencias nefastas, rotura de cárter, escape e outras avarías, lesións como escordaduras nos viandantes e, especialmente, mingua de confianza nas institucións, niste caso en concreto, perda de confianza nas institucións e nos seus gobernos.

Interior Galego Vivo lembra o informe de 2015 da Asociación Española de la Carretera que situaba a Galiza entre as cinco CCAA co firme das estradas en pior estado, situación que desde aquela altura –e en extremo lamentábel ter que subliñalo– só piorou, con especial intensidade na provincia de Lugo. Un dos viais que aquel estudo sinalaba como especialmente calamitoso era precisamente a N-540.

CHANTADA TEN FUTURO. O RURAL TEN PARTIDO.
igvlogo22

Pleno ordinario de marzo 2019 [Audio e documentación]

O Pleno ordinario do 20 de marzo de 2019 contou coa asistencia dos 13 concelleiros da Corporación, a secretaria (que deixará a Corporación durante un ano) e a interventora. Canto ao público, asistiron 6 persoas e un xornalista.

 

O audio do Pleno íntegro pode escoitarse aquí: https://drive.google.com/open?id=1aIOBXy3Xb0bJE34HLb-3Si7hGjzLStHi

 

 

1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR: ORDINARIA DE DATAS: 14 DE xaneiro de 2019.

BORRADOR DA ACTA DO PLENO ORDINARIO de xaneiro 2019

Aprobada por unanimidade.

2.- Orzamento 2019. Aprobación inicial. Expediente 1118/2018.

Toda a documentación do Orzamento 2019 aquí.

A favor: 7 Inta En contra: 4 CUP e PSOE Abstención: 2 PP

3.- Recoñecemento extraxudicial de créditos 1/2019, sobre concesión de axuda da emerxencia social. Expediente 1359/2018.

A favor: 7 Inta En contra: 1 CUP Abstencións: 5 PSOE e PP

4.- Recoñecemento extraxudicial de crédito 2/2019, sobre concesión de axuda da emerxencia social. Expediente 1379/2018.

A favor: 7 Inta En contra: 1 CUP Abstencións: 5 PSOE e PP

5.- Recoñecemento extraxudicial de crédito 3/2019, sobre concesión de axuda da emerxencia social. Expediente 1399/2018.

A favor: 7 Inta En contra: 1 CUP Abstencións: 5 PSOE e PP

6.- Aceptación modificación das bases que rexen a aceptación e asunción, por delegación expresa, de competencias en materia de xestión, inspección e recadación en relación a tributos, prezos públicos e outros ingresos de direito público coa Deputación de Lugo. Expediente 28/2019.

PROVIDENCIA DE LA ALCALDIA

Informe Tesoreria sobre modific

PROPOSTA MODIFICACION BASES DEL

A favor: 9 Inta e PP Abstención: 4 CUP e PSOE

7.- Modificación do Plano estratéxico de subvencións para o exercicio 2017-2019. Expediente 287/2019.

PROPOSTA MODIFCACION PLAN ESTRATEXICO

Dada a intervención do voceiro de Por Chantada-CUP, Antom Fente, retirouse o ponto por unanimidade.

8.- MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA impulsar medidas a prol do sector apícola.

Moción de Por Chantada-CUP para impulsar medidas a prol do sector apícola.

Aprobada por unanimidade cunha pequena emenda do PP no ponto 1º, aclarando que se refere ao mel non integrado na IXP (Indicación Xeográfica Protexida).

9.- Moción do grupo municipal Inta sobre a atención a mulleres con endometriose.

Aprobada a moción orixinal por unanimidade sen aceitar a emenda de Por Chantada-CUP para impulsar campañas informativas nos centros de secundaria de Chantada.

10.- MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA.

Non se produciron.

PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN

11.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.

12.- Dación de conta do Plano de axuste 4º Trimestre 2018.

13.- Dación de conta período medio de pago 4ºT de 2018.

14.- Dación de conta informe de morosidade 4ºT de 2018.

15.- Dación de conta execución trimestral 4ºT de 2018.

16.- DACIÓN DE CONTA DE REPAROS DE INTERVENCIÓN E OMISIÓN DE FISCALIZACION (1 a 9 de 2019).

17.- ROGOS E PREGUNTAS.

Moción de POR CHANTADA-CUP para respondermos á necesidade dunha rede comarcalizada de refuxio de animais na provincia de Lugo

Hoxe rexistramos unha moción, que se debaterá no Pleno ordinario de xullo, desde Por Chantada-CUP imos impulsar unha moción para respondermos á necesidade dunha rede comarcalizada de refuxio de animais na provincia de Lugo, refugando un modelo de “macrocanceira” e apostando por un outro máis descentralizado e en sintonía co tecido social xa existente no territorio. Ao, tempo é unha maneira de comarcalizar servizos e de que a nosa comarca teña un papel e sexa recoñecida á hora de fornecer servizos e diversificar a súa oferta, mellorando tamén a calidade de vida dos cidadáns, a convivencia e as zonas de soltas de cans existentes actualmente.

Podes ler a nosa moción (PDF) aquí:

Moción para responder á necesidade dunha rede comarcalizada de refuxios de animais na provincia de Lugo

 

#SomosAlternativa #CUPChantada

[OIP] Subvencións concedidas en concorrencia competitiva a entidades culturais pola Deputación de Lugo para 2017

Observatorio da Inversión Pública (OIP):

Listaxe de subvencións concedidas na anualidade 2017, en réxime de concorrencia competitiva, a entidades asociativas culturais da comarca de Chantada por acordo da Xunta de Goberno da Deputación de Lugo, en sesión celebrada o 22 de decembro de 2017, (BOP nº 4 do 5/01/2018). Esta liña de axudas totalizou, para toda a provincia 280.000€.

Entidade

Nome da actividade

Subvención

Concello

Asociación Treboada de Ideas

Posta en valor dos cruceiros e petos de ánimas do Concello de Taboada mediante as TIC

698

Chantada

Asociación cultural Amigos do Folión

Folión de carros

1.721

Chantada

Asociación cultural Argalleiras Teatro

Obradoiros de teatro e contacontos

821

Chantada

Coral polifónica de Chantada

Panxoliñas e obradoiro musical

1.145

Chantada

Asociación Cinematográfica Chantada Films

Posprodución e montaxe documentario rock bravú

937

Chantada

Asociación cultural O Castañazo

Outono cultural: concurso de cantos de taberna, exposicións, xogos tradicionais, actividade s infantís e outros

1.109

Chantada

Asociación Faro-Miño

Mostra de teatro popular Maruxa Villanueva

1.145

Chantada

Asociación cultural Irmandade cultural País do Faro (en constitución)

Publicación de Alicerces. Revista de estudos do Miño Medio.

1.037

Chantada

Asociación cultural veciñal deportiva Lugdunum

Talleres, charlas e viaxes culturais

929

Chantada

Círculo recreativo cultural de Chantada

Magosto

421

Chantada

Asociación educativo-cultural Airoá Comunicación

Obradoiros interxeracionais en TIC’s para mulleres do rural

1.217

Chantada

Asociación amigos de Manuel Jorge de Chantada

Actividade educativo-cultural para a recuperación da figura do arquitecto e pintor chantadés Manuel Jorge

1.001

Chantada

Asociación amigos do románico da comarca de Chantada

Acto cultural na igrexa románica de Pesqueiras e apresentación do libro de Manuel Regal Ledo no auditorio municipal de Chantada

812

TOTAL CHANTADA

12.993

4.54%

Asociación Cultural O Garabullo

Ruta do penedo do mouro

983

Carballedo

TOTAL CARBALLEDO

983

0.35%

TOTAL COMARCA

13.976

4.89%

 

Notas:

 • Amigos do Folión recebe, como é ben sabido, cadansúa axuda pública da Xunta e do Concello de Chantada. Cómpre lembrar que conta con declaración de Festa de interese turístico, categoría que, proximamente, esperemos que tamén atinxa o noso Entroido Ribeirao. Así as cousas, a entidade organizadora do Folión de carros recebeu en 2017, vía administración local, un total de 10.500€ (P.O.: 334.489.01), ao que se engaden estes 1.721€ (as Deputacións entran dentro da administración local).

 • A Coral Polifónica tamén recebe fondos do Concello: 3.000€ (P.O.: 334.489.01).

 • A Asociación Cultural O Castanhazo recebe do Concello 3.000€ (P.O.: 334.489.01) de subvención nominativa ao que cómpre engadir, en 2017, 1.500€ vía pago dunha factura emitida directamente sen convenio nen acordo de nengún tipo que foi reparada pola intervención municipal e precisou pasar polo Pleno vía Recoñecemento extraxudicial de crédito.

 • A Asociación Faro-Miño recebe do Concello 3.000€ sen convenio, contrato nen subvención nominativa aprobada. Faise mediante o abono de facturas directas e polo mesmo conceito có que agora se subvenciona desde o ente provincial.

 

[+ Información]

OIP: Subvencións concedidas en concorrencia competitiva a entidades deportivas pola Deputación de Lugo para 2017.

As contas do Concello VII: Subvencións nominativas concedidas polo Concello de Chantada en 2017.

OIP: subvencións en concorrencia competitiva entidades deportivas en 2016.

[OIP] Subvencións concedidas en concorrencia competitiva a entidades deportivas pola Deputación de Lugo para 2017

#Transparencia

Listaxe de subvencións concedidas na anualidade 2017, en réxime de concorrencia competitiva, a entidades e clubes desportivos da comarca de Chantada por acordo da Xunta de Goberno da Deputación de Lugo, en sesión celebrada o 29 de decembro de 2017, de “Conceder as subvencións individualizadas que se mencionan nas listaxes que se anexan así como a desestimación das subvencións que así mesmo figuran nas respectivas listaxes.” (BOP nº 10 do 13/01/2018). Esta liña de axudas totalizou, para toda a provincia 485.000€.

Cónstanos tamén que hai entidades culturais que aínda non perceberon a subveción de cultura da anualidade 2016, após numerosos requerimentos de documentación. Algo grave é que fala por si mesmo do funcionamento do ente púbico.

Entidade

Nome da actividade

Subvención

Concello

Escolas Deportivas de Chantada

Fútbol Sala

3.684,00

Chantada

Escolas Deportivas de Chantada

Fútbol

1.269,00

Chantada

Clube Billar Círculo Chantada

BILLAR

4.000,00

Chantada

Círculo Recreativo de Xadrez

Xadrez

3.000,00

Chantada

Círculo Recreativo de Xadrez

Torneo Internacional de xadrez memorial Dragan Paunovic

916

Chantada

Club SD Chantada

Fútbol

2.599,00

Chantada

Club Tenis Chantada

Tenis

1.852,00

Chantada

Club Xadrez de Chantada

Campionato xadres de colexicos

539

Chantada

TOTAL CHANTADA

17.859

3,68%

Taboada Club de Fútbol

FÚTBOL

2.087,00

Taboada

Club Ciclista Túzaros

CICLISMO

1.885,00

Taboada

CD Atlético Taboada

Fútbol

1.795,00

Taboada

TOTAL TABOADA

5.767

1,18%

Club Natación Escualos

Natación

1.275,00

Carballedo

Club Natación Escualos

Travesía a nado desafío encoro de Peares

916

Carballedo

TOTAL CARBALLEDO

2.191

0,45%

TOTAL COMARCA

25.817

5,32%

Notas:

 • As Escolas Deportivas de Chantada recebían tamén subvención nominativa do Concello para contratacións externas a pesar de que os salarios, instalación, etc. eran, a todos os efeitos, suportados polo ente local. A fórmula defendíase para ter capacidade de federarse e competir. No entanto, nos últimos orzamentos, e por presións da intervención municipal perante a irregularidade do sistema, optouse por asumir directamente toda a xestión a partir de setembro de 2018. Resta por ver se isto se consolida ou non. Portanto, a estes 4.953€ cómpre engadir unha contía moitísimo máis elevada da achega ou gasto que lle supón ao Concello.

  No Orzamento para 2017 a área 340 “Administración xeral de deportes” representaba o 8’02% do total do gasto, ou sexa, 51’66€/hab. En total, falamos de 441.920,68€, que representa un aumento de 62.248’32€ a respeito do Orzamento de 2016 (hai que ver logo a execución real na liquidación orzamentar do 2017 que adoita diferir sensibelmente do orzamentado, por exemplo no Orzamento de 2016 ficou máis dun millón de euros sen executar). O gasto da área 340 repártase no Orzamento 2017 do seguinte xeito:

         • Salarios e complementos: 251.242,53

         • Aluguer edificios e maquinaria: 15.000€

         • Transporte e carburante: 51.000€

         • Enerxía eléctrica: 30.000€

         • Material e gastos varios: 4.650€

         • Actividades culturais e deportivas: 1.500€

         • Limpeza: 10.528’15€

         • Cloro piscinas: 2.500€

         • Vestiario: 16.400€

         • Subcontratas: 1.000€

         • A institucións sen ánimo de lucro: 57.600€

  A maiores existen outras partidas doutras áreas que tamén se destinan a unha finalidade deportiva e que, por falta de vagar, non podemos agora rastrexar e cuantificar. No entanto, fica a presente achega como unha aproximación bastante real do gasto público local en actividade desportiva.

 • A SD Chantada recebe tamén 15.000€ do concello mediante subvención nominativa, o que totaliza 17.599€ en 2017.

 • O Círculo Recreativo de Xadrez contou cunha subvención nominativa do Concello por valor de 2.500€ en 2017, o que totaliza 6.416€ públicos.

 • O Club Tenis Chantada recebeu en 2017 tamén 1.000€ (subvención nominativa) do Concello de Chantada o que soma 2.852€ de fondos públicos de entes locais (as Deputacións computan como administración local).

 

[+ Información]

As contas do Concello VII: Subvencións nominativas concedidas polo Concello de Chantada en 2017.

OIP: subvencións en concorrencia competitiva entidades deportivas en 2016.

Por Chantada lamenta a desidia do Concello de Chantada na problemática do lixo

 

Foto Roi Fernández para La Voz de Lemos (15/04/2006).

 

Desde a candidatura de unidade popular lamentamos que o Goberno municipal sexa incapaz de adotar medidas no tocante ao lixo: vertedeiros incontrolados en todas as parroquias, taxas de recollida selectiva ínfimas, problemas de recollida do lixo no rural, incumprimento da normativa do ponto limpo, ausencia de planificación….

Por Chantada considera que non é de recibo que se culpabilice a veciñanza, que demostrou con iniciativas cidadás de recollida voluntaria e limpeza dos montes sensibilidade e iniciativa, mentres se obvian as serias deficiencias no servizo e as reponsabilidades do Goberno.  Por exemplo, foi Manuel Varela e non os veciños quen nos conduciu a un modelo privatizado da xestión e tratamento do lixo, máis caro e deficiente que o desenvolvido noutros concellos con xestión pública. Se non se predica co exemplo de pouco valen os brindes ao sol e a situación só empiorará.

Fronte á inacción e a desidia de Inta temos análises e propostas pensadas para o beneficio da veciñanza e feitas desde a aplicación do sentido común. É de lamentar que desde o Goberno con moitos máis medios se sexa incapaz de propor, implantar ou desenvolver políticas para avanzarmos colectivamente e situar a Chantada no lugar que lle corresponde.

Seguir lendo

MOCIÓN PARA IMPULSAR UN ESTUDO SOBRE A INCIDENCIA DO CANCRO NO CONCELLO DE CHANTADA E A ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS FRONTE ESTA DOENZA

 

Moción íntegra en pdf:

Moción de Por Chantada-CUP para impulsar un estudo sobre a incidencia do cancro no Concello de Chantada e a adopción de medidas preventivas fronte esta doenza.

#SomosAlternativa #CUPChantada

Seguir lendo

A CUP lamenta a “Fronte do koala” en que participa a Deputación de Lugo

cartaz-vivir-e-producir-pchcup

 

Con tristura e estupor é como recibimos a nova de que a Deputación de Lugo e varios alcaldes da provincia de Lugo, fundamentalmente do PSOE, participen dunha plataforma que aposta por permitir a plantación de eucalipto no interior galego. Opóñense así á idea inicial da Consellaría do Medio Rural de prohibir o eucalipto na provincia de Ourense e en 29 concellos da provincia de Lugo. Aínda máis indignante é que a Deputación vaia destinar fondos públicos para unhas xornadas onde expor “diferentes pontos de vista sobre a especie”, ou sexa pura e simple apoloxía do eucalipto.

Por Chantada-CUP celebra que no proxecto de decreto se contemple deixar a Chantada entre os territorios onde este cultivo fica prohibido e só pode comprender esta fronte ou no servilismo ás empresas extractivas ou na ignorancia. Non sabemos o que é pior. É máis parécenos insuficiente que en toda a Galiza o eucalipto só se restrinxa na provincia de Ourense e na de Lugo nas montañas orientais, nos concellos da Ribeira Sacra e do Val de Lemos e en boa parte dos concellos do interior lucense, como os da comarca de Sarria, coincindo por certo coas áreas onde o nitens tan caro a ENCE ten máis difícil prosperar.

Un pouco de historia e perspectiva para entender o problema

Precisamente cando o goberno portugués ben de restrinxir severamente o eucalipto no seu territorio, cando menos até 2030, un cultivo desterrado do resto de Europa dito sexa de paso (FIG. 1 e FIG. 2), convén lembrar algúns dados.

15241903_1320103514701686_4375257564923902585_n
FIG. 1: hectáreas destinadas ao eucalipto na Península ibérica. A pesar de estar a cola na maioría dos capítulos (pensións, salarios, etc.) Galiza lidera a produción de eucalipto.
15319189_1320103841368320_5325957327234186278_n
FIG. 2: distribución do Eucalyptus globulus en millerios de ha no mundo. Sendo orixinario de Australia destaca que o Estado español, fundamentalmente Galiza, e Portugal a superen amplamente. Outros estados que o cultivan teñen igualemnte unha inserción subalterna e colonial na economía do actual sistema-mundo.


Tradicionalmente, na Galiza o monte non foi unha superficie forestal, mais agrícola e pecuaria inserida no que Bouhrier descrebeu como complexo agrario das sociedades tradicionais, onde o monte tiña un papel de fornecedor de materia orgánica que, convertido en estrume polos animais, servía para fertilizar as terras de cultivo. Sabémolo ben en Chantada co uso tradiconal do toxo. Amais, o monte tiña moitísimos máis usos: lugar para as estivadas e a plantación rotatoria de cereais, para o pasto do gando, para fornecer froitos silvestres e plantas medicinais, para obter pedra e carbón, para a vaza e para obter madeira. Moitos destes usos eran colectivos, manténdose aínda áreas do noso concello comunais.

As repoboacións forestais comezaron a finais do século XIX e no XX, por razóns que nada tiñan a ver coas dinámicas propias do rural galego senón para abastecer de maderia á industria estatal e mesmo moitos terreos de mancomún foron forestados á forza no franquismo, especialmente na montaña oriental lucense. Que agora se reclame o eucalipto para non ter unha Galiza de dúas velocidades é tan ridículo canto historicamente refutado. É como pedir un encoro en Erbedeiro ou en Chouzán para que volvan os viciños.

Precisamente o que se tenta na actualidade, ao compás do despoboamento e da crise do agro, é converter o monte exclusivamente en terreo produtor de madeira, un deserto verde ao servizo das transnacionais, implantando masivamente especies e técnicas importadas e alleas á unha xestión silvícola racional e respectuosa co noso medio.

Porén, o certo é que o monte debe observarse desde outra perspectiva máis próxima aos nosos avós e menos aos koalas. O monte pode ser zona de pastoreo, especialmente nas zonas máis afastadas das aldeas onde hai extensións sen cultivar que poderían dar rendementos agro-pecuarios acollendo rabaños que limpasen o monte. De feito, Maceda de Tribes creou mesmo postos de traballo públicos con este sistema, xestionando dun xeito eficiente e racional o monte ao tempo que mantén as tradicións.

A lacra dos lumes custoulle á Xunta 173 millóns de euros en 2016, calculan a socialización deste impacto os que fan apoloxía do eucalipto? Véxase a evolución do gasto en incendios na Galiza que como o propio eucalito é o paradigma dunha xestión externa cunha estrutura allea ao local e aos indíxenas do rural, cuxo único papel é proporcional unha eventual e precaria man de obra (e até para iso hai que ter “padriño”):

Fonte: La Voz de Galicia
Fonte: La Voz de Galicia

Con todo, aínda deixando o gravísimo problema dos incendios forestais a cerna do problema é que incentivar a monocultura forestal, como a Lei de montes de 2012, empobrece, polo que o efecto é precisamente o contrario ao que persegue supostamente a fronte do koala.

O eucalipto non lles deixa ver a fraga: dados que obvia a fronte do koala

A produción forestal supón por volta de 450 millóns de euros e dous terzos expórtase, cáseque todo ao resto do Estado, polo que é un sector extractor de materia prima sen transformación. Unha grande produción que non se centra no país nin xera valor engadido. En postos de traballo xera sobre 6.000 directos e 15.000 indirectos aproximadamente, bastantes menos do que o sector agrícola e pecuario a pesar da profunda crise e do abandono que sofre por parte das administracións.

A terceira parte da superficie galega (a que podemos considerar Superficie Agrícola Utilizada) xera un valor engadido aproximado de 1.300 millóns de euros, o que representa sobre 1,3€/ha. Os outros dous terzos dedícanse xa a superficie forestal producindo un valor engadido de 325 millóns, ou sexa, sobre 0,2 ou 0,3€/ha, segundo contabilicemos toda a superficie forestal ou só a arborizada. Se alén diso lle imputamo os custes externalizados que pagamos toda a cidadanía para apagar os lumes cada verán o rendemento é mesmo negativo. En conclusión, está demostrado que o valor engadido xerado por unha ha de superficie agrícola é entre 5 e 8 veces maior que o xerado por unha ha de superficie forestal e precisamente cando moitas explotacións se reorientan ben para o extensivo, ben para unha maior autonomía forraxeira precisando terras próximas o que se está fomentando é o abandono as terras tradicionais de labradío para inzalas de eucalipto.

Por Chantada-CUP acredita nun monte multifuncional e solicita que a Xunta faga unha valoración integral específica dos montes galegos como xa fixeron Extremadura ou Euskadi ao tempo que o que a Xunta, a Deputación, os concellos e os denominados “partidos” deben facer polo ben do país, sen maior demora, é aumentar os lucros obtivos polas funcións recreativas e ambientais do noso inmenso patrimonio natural que fan que Asturies e Cantabria teñan unha renda por ha de monte moi superior á da Galiza.

Que os eucaliptos nos deixen ver e valorar o noso patrimonio natural e ambiental. O eucalipto é sinónimo de deserto verde, de probreza para a maioría social deste país.

[OCIP] Subvencións da área de Cultura da Deputación de Lugo 2016

Seguindo coa serie do Observatorio Cidadán da Inversión Pública (OCIP) facemos unha listaxe dos fondos públicos concedidos mediante subvencións en concorrencia competitiva por parte da Deputación de Lugo ás entidades culturais chantadinas. En días pasados xa publicamos as que subvencións da Deputación para entidades e clubes deportivos.

Incorporamos tamén un cadro final no que lembramos as subvencións nominativas que o concello de Chantada contemplou no orzamento de 2016 para esas mesmas entidadades non ronsel das informacións periódicas que facilitamos para cumprir o noso compromiso coa transparencia e a difusión do emprego dos fondos públicos.

Boa leitura.

 

logo-por-chantada
#SomosAlternativa #CUPChantada

Listaxe subvencións de CULTURA da Área de Cultura, PHA, Artesanía e Deseño para o ano 2016 (entidades do concello de Chantada)

Ver resolución publicada no BOP, de onde foron tirados os dados que contén esta entrada (PDF): listaxe-subvencions-de-cultura-da-area-de-cultura-pha-artesania-e-deseno. Para ponderar correctamente dos dados repárese que o concello de Chantada conta con 2.49% da poboación do ámbito provincial  (dados INE para 2014). No mesmo BOP tamén aparecen as novas bases laborais do concello de Chantada após o recurso de resosición apresentado por Por Chantada-CUP que paralizou as primeiras por irregularidades.

 (Última actualización 19/01/2017 ás 12:45 horas)

ENTIDADE

CONCEPTO

CANTIDADE

SUBVENCIONS PARA ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS. CATEGORÍA ANUAIS PERMANENTES

Asociación cultural Amigos do Folión

Folión de carros

1.284

Asociación cultural O Castanhazo

Concurso cantos de taberna, obradoiro de regueifas, magosto e outros

1.177

Asociación Cultural Faro-Miño

Mostra de teatro popular Maruxa Villanueva

1.043

Asociación cultural Airoá Comunicación

Proxecto documental O Moredo: a resistencia do Entroido Ribeirao

1.060

Asociación cultural Irmandade Cultural País do Faro

Publicación revista Alicerces

1.016

Banda de música de Chantada

Concertos, II Ciclo de outono e exposición

953

Asociación Cultural Casa da Música

Aulas de música, baile e danza

926

Associação Cultural Liviao de Marrao

Foliada, rodaxe e produción dun clip e exposicións

908

Asociación cinematográfica Chantada Films

Rodaxe dunha curtametraxe

846

Coral Polifónica Chantada

Curso de técnicas vocais, linguaxe musical, solfeo e vocalización

812

Asociación de viciños San Xoán da Alameda

Actividades culturais 2016

Desestimada

TOTAL CHANTADA

10.025 (4.01% do total)

SUBVENCIONS PARA ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS. CATEGORÍA EVENTOS

Centro de animación e desenvolvemento cultural Santo Tomé de Merlán

Feira das cabras de Merlán

697

Asociación cultural O Castanhazo

Castanhazo infantil: obradoiro e actividades infantís

678

Sociedade cultural e gastronómica luso-galaica

Escolma etnográfica do Entroido Ribeirao

666

Asociación cultural Amigos do Folión

Obradoiro de recuperación e posta en valor da tradición dos carros

647

Asociación cultural Airoá Comunicación

Pingueira 2016. Encontro trendisciplinar de co-aprendizaxe en contexto

628

Asociación cultural Amigos do Románico da Comarca de Chantada

Acto cultural de igrexa de Pesqueiras románica

620

Asociación Cultural Faro-Miño

Divulgación na Internet de Ánxo Gómez Montero “Artista e Señor”

593

Asociación Treboada de Ideas

Posta en valor e divulgación na Internet dos pombais no concello de Chantada

574

Coral Polifónica Chantada

Festival panxoliñas 2016

516

Asociación de viciños San Xoán da Alameda

Viaxe cultural

397

TOTAL CHANTADA

6.016 (4.01% do total)

Contía total das subvencións deportivas por entidade

ENTIDADE

Subv. Deputación 2016

(concorrencia competitiva)

Subv. Concello 2016

(nominativas)

Asociación do Carme Festas Patronais

Non solicita1

40.000€

Asociación cultural Casa da Música

926

35.0002

Amigos do Folión

1.931

9.500

O Castanhazo

1.855

3.000

Airoá Comunicación

1.688

Non recibe3

Coral Polifónica Chantada

1.328

3.000

Faro-Miño

1.636

Non recibe

Asociación conde de Pallares

Non solicita

1.500

Irmandade Cultural País do Faro

1.016

Non recibe

Banda de música de Chantada

953

Non recibe4

Associação Cultural Liviao de Marrao

908

Non solicita

Chantada Films

846

Denegada

Santo Tomé de Merlán

697

Non recibe

Luso-galaica

666

Non recibe5

Amigos do Románico

620

Non recibe

A.V. San Xoán da Alameda

397

Non recibe6

Amigos do Entroido Ribeirao

Non solicita

600

Asociación Treboada de Ideas

574

Non recibe7

TOTAL

16.041

92.600

1A Festa da empanada 2016 recibiu unha subvención nomitativa de 3.000 euros da Deputación de Lugo.

2Ao que cómpre engadir o custe do mantemento das instalacións que tamén asume o concello e diversas actuacións relacionadas coas actividades da Casa da Música. Só entre xuño-decembro de 2016 no auditorio e na casa da música (incluída a reforma do ar acondicionado, limpeza cristais, pintura, electricidade…) houbo uns gastos 12.917,23€.

3 O director do documentario O Moredo, David Vázquez, recibiu do concello unha pequena colaboración mediante abonado de factura directa, de 484€. O documentario recibe tamén, através de Airoá unha pequena axuda da Deputación de Lugo,como queda reflectivo no cadro. Por súa parte, con Airoá tamén se relaciona Televinte que recibe tamén fondos municipais, sen convenio e por facturas periódicas e recorrentes, por un total de 12.100€ entre xaneiro e agosto de 2016. A Deputación tamén abonou os custes dun traballador da canle local a través do programa de emprego Ben Empregado, que financia o 100%.

Cómpre lembrar que este procedemento do concello é totalmente irregular perxudicando aos propios beneficiarios pola súa discrecionalidade e arbitrariedade, ao pagar un servizo ou unha subvención encubertamente e sen garantías, pasándoo por un contrato menor. Para un maior detalle do que o concello gasta na imprensa véxase estoutra entrada da nosa bitácora: https://porchantada.wordpress.com/2015/12/17/as-contas-do-concello-i-o-financiamento-da-prensa/

4Recibe, mediante contrato asinado aínda en 2015, 750 euros mensais (9.000 euros anuais), para alén doutras axudas para o Outono cultural, etc. polo método de abonado de facturas directamente sen convenio. Por este método hai varias entidades que reciben fondos municipais, mais non os incluímos no cadro ao non podermos facer neste momento unha relación exhaustiva.

5Recibe mediante o abono de facturas directas unha substancial retribución en relación con gastos de protocolo (comidas) e outros polo Billó de ouro, principalmente. Non podemos, no entanto, dar unha cifra anual neste intre.

6Só nos consta o abono dunha factura directa por parte do concello, a nº 1726, por importe de 300€ e concepto “Realización actividades cultura 6 de agosto”.

7Non nos foi posíbel identificar na rede nada en relación coa subvención que recibe este colectivo da Deputación. Aclarar que leva recibindo apoios deste organismo desde hai xa bastantes anos.