Moción de Por Chantada-CUP para a implantación de Códigos de Transparencia e Participación Cidadá na administración local

Á atención do alcalde do Concello de Chantada

Por Chantada - Participación Democrática Directa

O Grupo Municipal Por Chantada-CUP, a través do seu portavoz no Concello de Chantada, presenta para a inclusión, debate e, se procede, aprobación na vindeira sesión plenaria de carácter ordinario a seguinte MOCIÓN relativa á implantación de Códigos de Transparencia e Participación Cidadá na administración local (CTPC).

Seguir lendo