Por Chantada-CUP apresentará unha moción para taxar as eléctricas e financiar un plano de emerxencia social

 

Por Chantada-CUP apresentará no pleno ordinario de marzo unha MOCIÓN PARA ESTABELECER UNHA TAXA MUNICIPAL NAS INSTALACIÓNS DE TRANSPORTE E ENERXÍA E OUTRAS MEDIDAS FISCAIS PARA IMPULSAR E FINANCIAR UN PLANO DE EMERXENCIA SOCIAL E ASINAR O CONVENIO DA FEGAMP PARA GARANTIR A LUZ E O GAS NOS FOGARES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE. Trátase dun paquete de medidas das que se beneficiría non só a facenda local senón tamén cos novos ingresos  pór en marcha políticas sociais concretas e aplicar bonificacións fiscais no caso do IBI para paliar os efeitos do catastrazo.

Seguir lendo

[PLENOS] Crónica do pleno ordinario de xaneiro de 2017

cartaz-vivir-e-producir-pchcup

O pleno ordinario de xaneiro comezou ás 20 horas, segundo o previsto, incorporándose o concelleiro Manuel Javier Goyanes (PP) no ponto 3. Non asistiu a interventora, supostamente por non existiren “asuntos económicos”, o cal non se axusta, como se verá, á realidade.

No tocante ao público, apenas entre 3 e 5 persoas, no entanto un dos mellores dados de asistencia da lexislatura por triste que sexa. Non houbo presenza da imprensa e só un grupo, Por Chantada-CUP levou propostas ao pleno (3 mocións). O grupo de Goberno non foi capaz de pór na orde do día un só asunto.

Seguir lendo

Por Chantada-CUP apresentará 3 mocións no pleno ordinario de xaneiro (23/01/2017)

logo-por-chantada

ORDE DO DÍA DEFINITIVA: convocatoria-orde-do-dia-definitiva

O vindeiro 23 de xaneiro celébrase a sesión ordinaria do pleno de Chantada, atrasada a petición de Inta xa que debera celebrarse o día 9 de xaneiro, mais alegaban certar coas vacacións. A pesar do notábel atraso na convocatoria das comisións informativas, que se mudaron de día sen previo aviso, o Goberno non trasladou ningún asunto para ser tratado e continúa a procurar subterfuxios de diversa índole para dificultar o labor de oposición de Por Chantada-CUP, cuxo voceiro está actualmente traballando no estranxeiro ao igual que moita da nosa mocidade emigrada que pouco lle importa ao indolente Desgoberno municipal.

Desde Por Chantada-CUP trasladamos 3 mocións ao vindeiro pleno que explicamos suscintamente e que poden consultarse en PDF nesta mesma entrada. Para comezar dicir que están pensadas tamén no marco da aprobación do novo marco orzamentar para este 2017 que, como é habitual, chegará tamén con notábel atraso e fóra de prazo.

1.- Moción de Por Chantada-CUP para a mellora e ampliación da biblioteca municipal. Con esta moción, que recolle peticións que nos trasladaron usuarios e mocidade organizada do noso concello, queremos sentar as bases para a construción dun espazo digno para a consulta e o estudo, a recuperación do arquivo municipal e a reorganización e racionalización da Casa da Cultura, etc.

2.- Moción para impulsar a creacion dunha mesa local de coordinacion interinstitucional fronte a violencia de xenero . Con esta moción tentamos achegar unha proposta concreta, xa en andamento nalgunha comarca galega, para o combate da violencia doméstica e da lacra da violencia de xénero xa que ano a ano vemos que os minutos de silencio e as declaracións institucionais de pouco serven sen medios e disposicións concretas.

3.- Moción de Por Chantada-CUP para a restitución do acceso universal ao sistema estatal de saude e plano de choque contra a exclusion no concello de Chantada. Con esta proposta visamos defender a universalidade dos servizos públicos, nomeadamente da sanidade, trasladando a nosa visión local a outras instancias e, ao tempo, comprometéndonos cun humilde e perfectamente asumíbel plano de choque local contra a crecente exclusión social (o Reino de España é o estado europeu onde máis inzou a desigualdade desde 2008 e o sul de Lugo é o territorio coas taxas de exclusión social máis elevadas da Galiza).

A orde do día foi modificada grazas a nosa petición de que inclúa a rendición de contas da suposta “urxencia” do pleno extraordinario de decembro que, finalmente, ficou en nada.

Tamén trasladaremos numerosas cuestións, preguntas e rogos como vén sendo habitual e ficamos á vosa disposición para calquera suxerencia, pois entre tod@s construímos Chantada.

#SomosAlternativa #CUPChantada

https://www.facebook.com/PorChantada/?fref=ts  

Crónica do pleno ordinario de setembro

Por Chantada - Participación Democrática Directa

Asisten o señor secretario, que deixará o concello, o interventor, a recadadora e todos os concelleiros, incorporándose un de Inta comezado o pleno.

1.- ACTAS ANTERIORES, correspondentes ás sesións do 11 de xullo (ordinaria) e do 31 de agosto (extraordiaria) 

Min. 0:15.

acta-pleno-11-07-2016-completa

acta-pleno-sorteo-31-de-agosto-de-2016

[Aprovadas por unanimidade]

2.- CONTA XERAL DE 2015 

Min. 0:32.

Consulta a documentación íntegra da Conta Xeral de 2015 premendo nesta ligazón e aquí a certificación do secretario de que non se rexistraron alegacións na exposición pública da mesma:  certificacion-exp-publica-conta-xeral.

Intervención e análise da Conta Xeral 2015 do voceiro de Por Chantada-CUP en PDF: intervencion-sobre-o-estado-do-concello-conta-xeral-2015.

[A FAVOR: 6 (Inta), ABSTENCIÓN: 2 (PP) e EN CONTRA: 4 (Por Chantada-CUP e PSOE)]

3.- Aprobación provisional da modificación pontoal do PXOU no lugar de Esmoriz

Documentación da modificación do PXOU (EPTISA):  adf_modificacion-puntual_chantada-_nr-esmoriz_-julio-2016_completo-con-anexosxullo16dilix

Min. 7:45

[A Favor: 11 (Inta, PP e PSOE), Abstención: 1 (Por Chantada-CUP)]

4.- Modificación dos estatutos do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra.

Documentación:

a.- informes-organismos-e-exposicion-publica

b.- oficio-e-acordo-inicial

c.- texto-resultante-a-aprobar

Min. 14

[A Favor: 8 (Inta e PP), Abstención: 3 (PSOE) e En Contra: 1 (Por Chantada-CUP)]

5.- Moción do grupo Por Chantada-CUP para a adopción de medidas de apoio ao campo galego.

Consulta aquí o texto íntegro en PDF da Moción de Por Chantada-CUP para a adopción de medidas de apoio ao campo galego.

Min. 25

[A Favor: 4 (Por Chantada-CUP e PSOE), En Contra: 8 (Inta e PP)]

6.- Moción do grupo municipal socialista para a recadación de impostos locais.

Consulta aquí o texto íntegro en PDF da Moción do PSOE para a recadación de impostos locais.

Min. 47:15

UNANIMIDADE

PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN

7.- Dación de contas de resolucións da alcaldía.

8.- Dación de conta de informe de seguimento do plano de axuste do segundo trimestre de 2016.

informe-plan-ajuste-2t2016-1

9.- Dación de conta do informe de morosidade do 2º trimestre de 2016.

informe-morosidade-2t2016

10.- Dación de conta do período medio de pago do segundo trimestre de 2016.

pmp-2t2016

11.- Dación de conta da execución orzamentar do 2º trimestre de 2016.

execucion-2t2016

12.- Rogos e preguntas

(ver audio min. 50:50)

Vídeos de Televinte sobre o pleno ordinario do 18 de xaneiro de 2016

2.- Debate sobre o Orzamento 2016

O portavoz de Por Chantada explicou en Televinte o voto contrario ao‪#‎Orzamento‬, un dos puntos do pasado pleno ordinario. Se o desexares, podes ler as intervencións plenarias sobre esta asunto aquí: I.- O orzamento da resaca…da borracheira electoral e II.-Intervención II sobre o orzamento da resaca

4.- Debate sobre a dedicación exclusiva

Neste punto, desde Por Chantada-CUP, temos que valorar a suba do soldo do alcalde, como se dun funcionario se tratase, conxuntamente coa creación dunha dedicación de 4 horas diarias para un concelleiro que nin sequera ostenta ningunha tenencia de alcaldía e que vai percibir 1.500€ mensuais por 4 horas de traballo en canto a mocidade local vive a realidade do desemprego e da precaridade percibindo menos de 600€ no mellor dos casos, cando non facendo as maletas e emigrando.

5.- Expediente de modificación de crédito: suplemento de crédito 1/2016

Desde a candidatura de unidade popular Por Chantada afirmamos que se traen a pleno facturas por valor de 631.486’97€, das cales só había no orzamento de 2015 dotación orzamentar para 120.840’40€. Porén, resulta que se gastaron 510.646’57€ (P.O. 450.610.00 Arranxo camiños municipais), non previstos, e que se pretenden aprobar vencido xa o exercicio 2015.

7.- Plano estratéxico de subvencións do concello de Chantada período 2016-2017

Desde Por Chantada emitimos un voto contrario ao Plano estratéxico de subvencións após pedir a súa retirada para elaboralo participadamente e contar co tecido social da vila do Asma. INTA votou en contra de deixalo sobre a mesa en canto a CUP e o PSOE votamos a favor.
Na segunda votación, xa sobre a proposta orixinal de INTA, emitimos un voto contrario por ser un documento feito ás carreiras, sobre os prazos e sen contido real nin co rigor que require un Plano de calquera tipo.

8.- Modificación das medidas do Plano de axuste aprobado como consecuencia da operación de endebedamento derivada do RD/Lei 4/2012

Un dos puntos do pasado pleno foi a modificación do plano de axuste. Aproveitamos o punto para criticar o plano de axuste a nivel macro (como parte dunha estratexia de facernos pagar vía impostos o rescate encuberto ao Estado español para pagar as inxeccións de capital a cambio de nada aos bancos e especuladores) e a nivel micro (cun desenvolvemento moi desigual do acordado e que se centrou na creación de taxas e subos de impostos de natureza regresiva -obviando a aplicación desa mesma “austeridade” na propia administración e sen a transparencia axeitada na contratación, etc.-). Por estas razóns, nin apoiariamos o plano de axuste tal e como se elaborou no seu momento (sen coñecer tan sequera a taxa de xuro que ía pagar o concello) nin tampouco calquera modificación.

Tampouco se pode vender como un logro saír dun plano de axuste cando quen nos meteu nel (o que supón devolver máis de 3.000.000€) foron as políticas desenvolvidas por Manuel Varela na súa etapa no PP, responsábeis de xerar un volume de débeda que lastrou as contas do concello.

A explicación é sinxela: cando deixou o concello, após 11 anos desde 1996 cando chegou a alcadía mediante moción de censura, a débeda ascendía a 6.900.000€ con 3.427.365€ en facturas pendentes de pago. Ao cabo, esa situación foi a que “obrigou” a recorrer a un plano de axuste, toda vez que 4 anos despois -cando con INTA regresa á alcaldía- as facturas pendentes de pago ascenden a 1.636.872€ das que 938.596€ son aínda da etapa de Varela no PP tal e como reflexa a acta en que se aproba o Plano de axuste ao que vota favorabelmente o propio Varela sen pór reparo algún a estes datos.

13.- Moción do Grupo Municipal por Chantada-CUP para que o Goberno Municipal comapreza en sesión plenaria extraordinaria e monotemática para explicar porque non se seguiu o mantemento do edificio da casa da música conforme o disposto no libro do edificio

16.- Rogos e preguntas

16.1.- PSOE

16.2.- PP e Por Chantada-CUP

Moción de urxencia de Por Chantada – CUP para instar ás administracións locais da Ribeira Sacra a tomaren medidas para acoller a persoas refuxiadas

A continuación incluímos a moción de urxencia que presentamos e que foi rexeitada polo grupo do Goberno INTA, que se amparou nunha proposta xenérica do partido político Podemos para incluír a Chantada na rede de concellos solidarios. Aínda que nos alegramos nesta medida, consideramos que a nosa iniciativa era moito máis ambiciosa e publicámola aquí para quen teña interese (ver en pdf aquí a nosa moción: moción siria 4):

Siria

Exposición de motivos:

O pobo galego, tamén as parroquias do espazo coñecido como Ribeira Sacra, temos unha longuísima e dramática historia de migracións, desde a primeira emigración a América até o actual éxodo da mocidade máis preparada, pasando polo dramático exilio do 36.

É por iso que a nosa sociedade se identifica co drama das persoas refuxiadas que estamos a vivir, que ten como causa fundamental a guerra. A guerra como causa da fame, da destrución, da xeración de milleiros de persoas refuxiadas en Afganistán, no Sahel ou en Siria.

Nas sociedade modernas, a guerra responde a unhas motivacións económicas claras que no caso de Oriente Próximo se relacionan coa xeopolítica da enerxía e, nomeadamente, do petróleo. En marzo, a guerra de Siria cumpría 4 longos anos e o pobo sirio están exsangüe. Turquía, Arabia Saudí e mesmo os Estados Unidos de América e a Unión Europea alimentaron, directa ou indirectamente, o monstro da Organización para o Estado Islámico (OEI).

En consecuencia, Europa está recibindo milleiros de persoas refuxiadas que se encontran con todas as portas fechadas, cando non encontran a morte na fuxida. Porén, é Europa quen, historicamente e na actualidade, é en grande parte causante do drama humano e da situación de caos permanente en que viven eses estados do Medio Oriente.

Europa, que na retórica, segue a presumir de democracia e dereitos humanos, é directamente responsábel: pola venda de armamento, polo o apoio a réximes ditatoriais e polo saqueo ao que os oligopolios someten eses territorios.

Ademais, existe un mecanismo para evitar os problemas sobre a carencia de documentos de identidade, o pasaporte Nansen, que até 1939 se lle concedeu a 450.000 persoas refuxiadas. Europa non ten ningunha escusa para non aplicar unha medida semellante.

Como representantes públicos e demócratas que acreditamos nas resolucións das Nacións Unidas sobre dereitos humanos, refuxiados e dereito ao asilo non podemos ficar á marxe dunha cuestión que afecta a milleiros de seres humanos. Facelo sería carecer da empatía que nos fai precisamente humanos e instalármonos na barbarie do darwinismo social, antesala para o fascismo.

Nos concellos pertencentes á mancomunidade de turismo da Ribeira Sacra é imprescindíbel a colaboración entre pequenas entidades e de pouca poboación para estabelecer medidas eficaces de axuda e apoio aos refuxiados, así como as situacións de emerxencia social en xeral da nosa veciñanza, pois non se trata de campañas altisonantes nos medios de lavado de conciencia senón de desenvolvermos políticas eficaces contra a exclusión e a desigualdade crecente. Trátase de loitar contra as periferias próximas e afastadas en aumento que crea un sistema económico profundamente desigual e que xera cada vez máis tensións e contradicións no seu seo.

Proposta de ACORDO:

1.- Instar ás diferentes administracións locais do Consorcio de Turismo (en breve, mancomunidade) da Ribeira Sacra a que deseñen medidas específicas para a acollida de persoas refuxiadas en colaboración coas organizacións da sociedade civil; entre ditas medidas, que os concellos elaboren inmediatamente un censo de infraestruturas municipais con capacidade para acoller a persoas refuxiadas e en risco de exclusión social.

2.- Instar á Deputación de Lugo e á Deputación de Ourense, por contar con recursos e infraestrutura, a colaborar na recepción de 500 persoas refuxiadas no territorio denominado como Ribeira Sacra.

3.- Instar á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a aumentar a cota de acollida de persoas refuxiadas até, polo menos, a 5.000 e a 50.000 persoas respectivamente (facendo un esforzo maior as CC.AA. con menor presión migratoria).

4.- Instar á Xunta de Galiza a sacar unha liña para habilitación de lugares abandonados na contorna rural para as persoas refuxiadas que se amplíe progresivamente ás persoas en situación de exclusión social e permita, xunto con outras medidas, fixar poboación nestes territorios.

5.- Instar ao Goberno Central, á Xunta e ás Deputacións de Lugo e Ourense a aumentaren as transferencias extraordinarias aos concellos de acordo co esforzo de acollida, tendo en conta tanto a súa dimensión demográfica como a súa capacidade orzamentar.

6.- Aprobar unha modificación de crédito urxente na partida orzamentar (231.489.00) para a cooperación internacional, co gallo de destinar á axuda humanitaria internacional o 2% dos ingresos do concello de Chantada (108.293.107€) e que se xestione desde un Fondo de Cooperación Internacional (FCI) onde participe a sociedade civil que o desexe e extensíbel ao conxunto dos concellos da mancomunidade turística da Ribeira Sacra, que desexen sumarse a esta iniciativa.

7.- No inmediato, empregar esa partida para as continxencias asociadas á manutención, aloxamento e inserción de, como mínimo, 50 persoas refuxiadas en colaboración coa Cruz Vermella e outras institucións da sociedade civil que desexen involucrarse.

8.- Solicitar á area de vivenda en Lugo que as 5 vivendas que hai no Cantón por adxudicar e que levan sen ocupar dende que se fixeron, hai xa máis dun lustro, se destinen para acoller a refuxiados.

9.- Instar ao Estado español á trasladar á Unión Europea e á ONU o estabelecemento dun documento análogo ao pasaporte Nansen ao que podan acollerse os máis de dez millóns de apátridas que existen na actualidade en todo o mundo.

10.- Instar ao Estado español e a Unión Europea a prohibir a fabricación, importación e exportación de «concertinas» ou arame farpado que a empresa con sede no Estado español, European Security Fencing, está exportando para Hungría, Ceuta e Melilla e que conteñen unhas coitelas mortais, especialmente no modelo «concertina 22».

11. Condenar rotundamente as intervencións militares e inxerencias imperialistas en Oriente Medio e norte de África, causas directas do drama da oleada de persoas refuxiadas de 2015.

Siria refuxiados