[Audio] Plenos extraordinarios 27 de decembro de 2018

No día de onte, en pleno Nadal, celebráronse dous plenos extraordinarios de suma importancia. Asistiron os 13 concelleiros, a interventora municipal e, como secretario accidental, Cores. Tamén estivo presente o funcionario municipal Julio. Canto ao público asistiron 3 persoas ao primeiro pleno e 4 ao segundo.

No primeiro deles, ofrecemos audio íntegro dos dous, Inta negouse a abrir expediente pola venda ilegal de auga da empresa Viaqua. No segundo, aprobaron a liquidación ás empresas OVIGA e FOVISA nunha valoración das obras cuestionadas pola propia interventora e cunha diferenza de máis de 200.000 euros. Estas obras foron contratadas verbalmente e sen crédito en 2015 e declaradas nulas de pleno direito. Aínda así o Goberno decidiu erguer no Pleno os reparos da intervención e seguir adiante a pesar das numerosas irregularidades, un feito gravísimo. Vergoñento tamén que o PP se absteña perante uns feitos tan graves e lesivos para as arcas municipais.

 

1) Audio pleno extraordinario “Apertura expediente á empresa Viaqua por venda ilegal de auga”https://drive.google.com/open?id=1XmnyLzxjrSl0UJl-2H7JDX4ATAGb8BDB

Documentación:

Solicitude dos partidos da oposición ao Sr. Alcalde para que proceda á convocatoria dun pleno extraordinario.

INFORMES SECRETARIA 2018-0042 [Informe Secretaría Agua G13172017]

FISCALIZACION DE INTERVENCION 2018-0111 [INFORME AUDITORIA 13172017]

Votación apertura de expediente:

A FAVOR: 4 (CUP e PSOE) EN CONTRA: 7 (Inta) ABSTENCIÓN: 2 (PP)

Votación remisión do debate plenario a Augas de Galiza e á Confederación Hidrográfica: UNANIMIDADE.

 

2) Audio pleno extraordinario “Liquidación indemnización ás empresas OVIGA e FEVISA“: https://drive.google.com/open?id=1VkUjbtiNttu2Q0p4K_ZiCXs41oP51vmH

Documentación:

20181213_PROPUESTA DE INDEMNIZACION PLENO LEVANTAMENTO REPARO

20181213_PROPUESTA DE APROBACION INDEMNIZACION PLENO

20181102_Providencia da alcaldía 2//11/2018

 INFORME SECRETARIA 119/2018 [Informe Secretaría G1173 2018_29_11_2018]

Informe de FISCALIZACION DE INTERVENCION 210/2018 [LIQUIDACION CONTRATO 2015-2016 DEFINITIVO

20181128_PROVIDENCIA ALCALDIA

20181213_MEMORIA DE OBRAS EXECUTADAS NO ANO 2015

20181213_acta de recepción de la obra COMPLETA_ FEVISA Y OVIGA

 

Antecedentes expediente

20181212_20180810_EXPTE PAPEL ESCANEADO BLOQUE 1

20181212_20180810_EXPTE PAPEL ESCANEADO BLOQUE 2

20181212_20180810_EXPTE PAPEL ESCANEADO BLOQUE 3

20181212_20180810_EXPTE PAPEL ESCANEADO BLOQUE 4

20181212_20180810_EXPTE PAPEL ESCANEADO BLOQUE 5

20181212_BLOQUE 6 EXPTE

20181212_BLOQUE 7 EXPTE

20181212_BLOQUE 8 EXPTE

 

Votación mudanza no acordo por erro: UNANIMIDADE.

Votación Liquidación:

A FAVOR: 7 INTA EN CONTRA: 4 CUP e PSOE ABSTENCIÓN: 2 PP

 

Como advertimos no Pleno desde Por Chantada-CUP estudaremos asumir medidas no plano xudicial dado que, por un importe moito menor, nun caso análogo o alcalde de Vimianzo foi inhabilitado durante oito anos e condenado.

 

Secretaría e intervención coinciden coa oposición en sinalar irregularidades no recoñecemento extraxudicial de crédito para obras por valor superior a 600.000€

Por Chantada-CUP
Por Chantada-CUP

 

No día de onte (02/02/2016) a secretaría do concello de Chantada emitiu un informe a petición dos grupos da oposición en que afonda no xa exposto no informe da intervención.

No resumo do pleno ordinario de xaneiro demos conta, nos puntos 5 e 6, do Expediente de modificacion de crétidos: suplemento de crédito 1/2016 e do Recoñecemento extraxudicial de créditos 1/2016Desde a candidatura de unidade popular Por Chantada afirmamos que Inta trae a pleno facturas por valor de 631.486’97€, das cales só había no orzamento de 2015, prorrogado do de 2014, dotación orzamentar para 120.840’40€.

Porén, resulta que gastaron 510.646’57€ [P.O. 450.610.00 Arranxo camiños municipais], non previstos, e que  aprobaron vencido xa o exercicio 2015  -malia non dispor aínda da liquidación do exercicio- a cargo do remanente de tesouraría. Sexa como for, tanto a intervención como a secretaría coinciden coa oposición en sinalar irregularidades no proceso.

Trátase dun novo exemplo de mala xestión e de falta de previsión, vicios crónicos nas etapas de Manuel Varela como alcalde de Chantada. Neste caso, aparecen facturas con datas coincidentes (sempre 31 de agosto ou 31 de outubro) e sempre deténdose na barreira legal dos 49.000€ para evitar as consecuencias legais e poderen facturar como contratos menores máis de 600.000€ en actuacións feitas por dúas empresas.

A falta de previsión tamén afectou mesmo a incluír erros de suma por valor de 1.000 euros e un céntimo, xa que se inicialmente eran 631.486’99€ finalmente tratábase de 630.486’98€.

A posición da CUP é que as inversións que xustifican a ollos do Goberno este recoñecemento extraxudicial son diversas actuacións necesarias en pistas e camiños, mais que non se consignaron axeitadamente nos orzamentos, imaxinamos para cadrar así as contas. A pesar de Gobernar durante a pasada lexislatura foron incapaces de facer uns orzamentos para 2015, prorrogando os de 2014 e desde maio xa viñeron de xeito bastante discutíbel e irregular as facturas de ICOS ou agora máis de medio millón de euros en obras limitadas na barreira dos 49.000€.

As datas das facturas en 31 de agosto e 31 de decembro chámannos tamén a atención cando as obras se realizaron desde o mes de maio inclusive e dan conta de que Inta ten plena consciencia da irregularidade que comenten, o cal aínda é máis grave. O informe da intervención recolle que estamos perante unha clara irregularidade, por exemplo, e citamos textualmente:

Tanto por economía procesal como para evitar menoscabos adicionais á parte da relación xurídica que non ocasionou a posíbel irregularidade no procedemento [é dicir as empresas que fixeron as obras], sempre ca contía a pagar derivada da contratación se presuma non superior á indemnización que se debería abonar se o procedemento for anulado, semella razoábel convalidar o acto irregular.

Asemade afírmase que non debería volverse dar esta situacion no futuro. De por parte, non é menos contundente a secretaría:

secr irreg Ch

Polo exposto, desde Por Chantada queremos ser solícitos co noso labor de fiscalización da acción do Goberno e que a cidadanía sexa partícipe dos asuntos públicos, contando Chantada cun Goberno que fai bandeira da improvisación e dunha xestión moi mellorábel, que tamén se reflexa no Orzamento de 2016 e que afecta ao día a día dos veciños.  Deste xeito, Inta demostra infelizmente que non ten un proxecto político e moito menos o proxecto de futuro e de emerxencia que precisa con urxencia o país do Faro

 

Documentación de referencia:

Suplemento de crédito 1/2016 co informe da intervención: suplemento de créditos S.C.01-2016

Recoñecemento extraxudicial de crédito coa lista de facturas: recoñecemento extraxudicial 01-2016

Informe da secretaría a petición dos grupos da oposición: INFORME FACTURAS CAMIÑOS