Resumo do pleno ordinario do 7 de marzo de 2016

 

Por Chantada-CUP

 

O.- Orde do día

Para veres o resumo preme en ler máis. Seguir lendo

MOCIÓN PARA A ADOPCIÓN DE PROTOCOLOS DE TRANSPARENCIA NO RELATIVO Á CONTRATACIÓN E SEGUIMENTO DOS CONTRATOS MENORES

corrupción

Descarga aquí o contido íntegro da nosa Moción para a adopción de protocolos de transparencia e eficiencia nos servizos económicos. Curiosamente ao pleno ordinario de marzo tamén chegará un convenio entre a Deputación de Lugo e o concello de Chantada para cumprir coas novas disposicións legais sobre transparencia. A hipocrisía como bandeira, depois de rexeitar hai máis de medio ano a nosa Moción para a implantación de códigos de transparencia e Participación Cidadá na Administración Local. As tretas da vella política contan a cada paso cun recorrido menor.

Seguir lendo

Secretaría e intervención coinciden coa oposición en sinalar irregularidades no recoñecemento extraxudicial de crédito para obras por valor superior a 600.000€

Por Chantada-CUP
Por Chantada-CUP

 

No día de onte (02/02/2016) a secretaría do concello de Chantada emitiu un informe a petición dos grupos da oposición en que afonda no xa exposto no informe da intervención.

No resumo do pleno ordinario de xaneiro demos conta, nos puntos 5 e 6, do Expediente de modificacion de crétidos: suplemento de crédito 1/2016 e do Recoñecemento extraxudicial de créditos 1/2016Desde a candidatura de unidade popular Por Chantada afirmamos que Inta trae a pleno facturas por valor de 631.486’97€, das cales só había no orzamento de 2015, prorrogado do de 2014, dotación orzamentar para 120.840’40€.

Porén, resulta que gastaron 510.646’57€ [P.O. 450.610.00 Arranxo camiños municipais], non previstos, e que  aprobaron vencido xa o exercicio 2015  -malia non dispor aínda da liquidación do exercicio- a cargo do remanente de tesouraría. Sexa como for, tanto a intervención como a secretaría coinciden coa oposición en sinalar irregularidades no proceso.

Trátase dun novo exemplo de mala xestión e de falta de previsión, vicios crónicos nas etapas de Manuel Varela como alcalde de Chantada. Neste caso, aparecen facturas con datas coincidentes (sempre 31 de agosto ou 31 de outubro) e sempre deténdose na barreira legal dos 49.000€ para evitar as consecuencias legais e poderen facturar como contratos menores máis de 600.000€ en actuacións feitas por dúas empresas.

A falta de previsión tamén afectou mesmo a incluír erros de suma por valor de 1.000 euros e un céntimo, xa que se inicialmente eran 631.486’99€ finalmente tratábase de 630.486’98€.

A posición da CUP é que as inversións que xustifican a ollos do Goberno este recoñecemento extraxudicial son diversas actuacións necesarias en pistas e camiños, mais que non se consignaron axeitadamente nos orzamentos, imaxinamos para cadrar así as contas. A pesar de Gobernar durante a pasada lexislatura foron incapaces de facer uns orzamentos para 2015, prorrogando os de 2014 e desde maio xa viñeron de xeito bastante discutíbel e irregular as facturas de ICOS ou agora máis de medio millón de euros en obras limitadas na barreira dos 49.000€.

As datas das facturas en 31 de agosto e 31 de decembro chámannos tamén a atención cando as obras se realizaron desde o mes de maio inclusive e dan conta de que Inta ten plena consciencia da irregularidade que comenten, o cal aínda é máis grave. O informe da intervención recolle que estamos perante unha clara irregularidade, por exemplo, e citamos textualmente:

Tanto por economía procesal como para evitar menoscabos adicionais á parte da relación xurídica que non ocasionou a posíbel irregularidade no procedemento [é dicir as empresas que fixeron as obras], sempre ca contía a pagar derivada da contratación se presuma non superior á indemnización que se debería abonar se o procedemento for anulado, semella razoábel convalidar o acto irregular.

Asemade afírmase que non debería volverse dar esta situacion no futuro. De por parte, non é menos contundente a secretaría:

secr irreg Ch

Polo exposto, desde Por Chantada queremos ser solícitos co noso labor de fiscalización da acción do Goberno e que a cidadanía sexa partícipe dos asuntos públicos, contando Chantada cun Goberno que fai bandeira da improvisación e dunha xestión moi mellorábel, que tamén se reflexa no Orzamento de 2016 e que afecta ao día a día dos veciños.  Deste xeito, Inta demostra infelizmente que non ten un proxecto político e moito menos o proxecto de futuro e de emerxencia que precisa con urxencia o país do Faro

 

Documentación de referencia:

Suplemento de crédito 1/2016 co informe da intervención: suplemento de créditos S.C.01-2016

Recoñecemento extraxudicial de crédito coa lista de facturas: recoñecemento extraxudicial 01-2016

Informe da secretaría a petición dos grupos da oposición: INFORME FACTURAS CAMIÑOS