Crónica do pleno ordinario do 14 de xullo de 2017

O pleno non comezou até as 20:06 xa que desde Inta fixeron tempo para que chegasen os seus concelleiros. Asistiu toda a Corporación, agás Manuel Diéguez (Inta) e a interventora, aínda habendo asuntos de índole económica. Tamén asistiu o funcionario Segundo Navaza. Canto a cidadás que asistisen só tres persoas se achegaron na tónica xeral da lexislatura, polo que semella que existe un fondo desisterese polo Pleno e a política local por parte da maioría da sociedade chantadina.

Seguir lendo

Por Chantada avoga pola fusión dos concellos de Chantada, Carballedo e Taboada

 

Por Chantada-CUP ten falado en reiteradas ocasións do país do Faro e mesmo solicitado ao Goberno de Inta en sesión plenaria que se informase sobre os beneficios da mancomunidade e das fusións. Medio ano máis tarde non se fixo nada a este respecto, até informarse sobre algo que pode redundar no beneficio das veciñas e dos veciños lles dá nugalla.

Aínda sabedores de que o impulso das fusións se fai baixo a héxira ultraliberal do adelgazamento das administracións públicas e non para redundar en servizo dos cidadáns, o certo é que non se pode desbotar que se rematen por impor desde arriba nun lapso non demasiado grande de tempo tal e como aconteceu en Grecia. Así pois, a Lei de racionalización e sostibilidade da administración local, que consagra ante todo o principio ultraliberal da “estabilidade orzamentar”, reforma o artigo 13 da Lei de Bases do réxime local para incorporar medidas tendentes á fusión de concellos.

De feito, a grande novidade da Lei 27/2013, de racionalización e sostibilidade da administración son precisamente os convenios de fusión entre concellos, aspecto que demandamos que se estude para aplicar aos concellos de Chantada, Carballedo e Taboada mediante referendum, tal e como se recolle no artigo 5º da Carta europea da autonomía local e de acordo co espírito do artigo 11 da Lei 7/1985 que esixe, como non podía ser doutro xeito, unha ligazón estreita entre o autogoberno democrático municipal e a colectividade que serve de sustento do concello.

Seguir lendo