O día 11/09/2017 pleno ordinario ás 20 horas

 

A próxima segunda-feira, día 11, celébrase a sesión do pleno ordinario correspondente ao mes de setembro. Será, coma sempre, na Casa da Cultura do Concello de Chantada ás 20 horas e contará coa seguinte orde do día:

1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR: ORDINARIA DE DATA 10 DE XULLO DE 2017 E EXTRAORDINARIA URXENTE DO 18/08/2017.

PARTE RESOLUTIVA

2.- RESOLUCIÓN RECLAMACIÓNS Á CONTA XERAL E APROBACIÓN DA CONTA XERAL DE 2016 (EXP. GESTIONA 659/2017).

3.- APROBACIÓN INICIAL DO SUPLEMENTO DE CRÉDITO 2/2017 POR IMPORTE DE 225,718,46€. (EXP. GESTIONA 1119/2017).

4.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 6/2017 (EXP. GESTIONA 1118/2017).

5.- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO 7/2017 (EXP. GESTIONA 1118/2017).

6.- MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA A INCORPORACIÓN DO PAZO DE MEIRÁS AO PATRIMONIO PÚBLICO E A SALVAGARDA DA MEMORIA HISTÓRICA.

PDF coa moción: Moción de Por Chantada-CUP para a incorporación do Pazo de Meirás ao patrimonio público e a salvagarda da memoria histórica

7.- MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA IMPULSAR A ADQUISICIÓN E XESTIÓN PÚBLICAS DO MOSTEIRO DE SAN SALVADOR DE ASMA.

PDF coa moción: Moción de Por Chantada-CUP para impulsar a adquisición e xestión públicas do mosteiro de San Salvador de Asma

8.- MOCIÓN DE POR CHANTADA-CUP PARA A DEFENSA DO DEREITO AO TRANSPORTE PÚBLICO DA CIDADANÍA DE CHANTADA.

PDF coa moción: Moción de Por Chantada-CUP para a defensa do direito ao transporte público da cidadanái de Chantada

9.- MOCIÓN CONXUNTA INTA, PSG-PSOE E PP, SOBRE PARALIZACIÓN DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS DA AXENCIA URBANÍSTICA NAS RIBEIRAS DE CHANTADA.

PDF coa moción: MOCIÓN CONXUNTA INTA PSG-PSOE E PP, SOBRE PARALIZACIÓN EXPEDIENTES APLU

PDF coa emenda de Por Chantada-CUP á totalidade da mociónEmenda MOCIÓN sobre as adegas denunciadas pola APLU

10.- MOCIÓN PSG-PSOE SOBRE A RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI DE MODIFICACIÓN DA LEI 8/2008 E MANTEMENTO DAS AREAS SANITARIAS DA MARIÑA LUCENSE E DA COMARCA DE LEMOS.

PDF coa moción: MOCION PSOE RETIRADA ANTEPROXECTO DA LEI 8-2008 E MANTEMENTO ARIAS SANITARIAS

PDF coa emenda de Por Chantada-CUP á mociónEmenda moción Moción para a retirada do anteproxecto de lei de modificación da Lei 8_2007

11.-MOCIÓN DO PSG-PSOE SOBRE O PLAN ESPECIAL DO CASCO ANTIGUO DE CHANTADA.

PDF coa moción: MOCION PSOE SOBRE O PLOAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DO CASCO ANTIGO

 

12.-MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA

PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN

13.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.

14.- DACIÓN DE CONTA DE REPAROS DE INTERVENCIÓN 129 A 132 DE 2017.

15.- DACIÓN DE CONTA PLAN DE AXUSTE 2º TRIMESTRE 2017.

16.- DACIÓN DE CONTA PERÍODO MEDIO DE PAGO 2º TRIMESTRE DE 2017.

17.- DACIÓN DE CONTA INFORME DE MOROSIDADE 2º TRIMESTRE DE 2017.

18.- DACIÓN DE CONTA EXECUCIÓN TRIMESTRAL 2º TRIMESTRE DE 2017.

19.- ROGOS E PREGUNTAS.