Por Chantada eleva propostas de mellora ao anteproxecto de decreto da Xunta que regulará as directrices da paisaxe na Galiza.

 

Na pasada semana rexistramos Propostas de mellora e suxestións de Por Chantada-CUP ao Anteproxecto de Decreto polo que se aproban as directrices de paisaxe da Galiza. Tratábase dun documento moi complexo, asociado a un basto marco normativo e legal. No entanto, desde o grupo de traballo de medio rural, dependente da nosa Comisión política, considerabamos fundamental dar conta dalgúns aspectos que, en síntese, podemos enumerar do seguinte xeito:

  • Fixemos especial fincapé nas especies autóctones e en limitar severamente as especies alóctonas e pirófitas.
  • Apostamos polo mantemento e recuperación de SAU, xa que é vital para un interior e un rural vivos.
  • Limitar os privilexios das transnacionais fronte á cidadanía do común e que se estabezan pautas e normas, como mínimo, en igualdade e non con discriminación positiva para as grandes empresas enerxéticas e expoliadoras do territorio.
  • Ordenación autocentrada do territorio, da paisaxe e dos seus usos. Sempre desde a compatibilidade coa fixación de poboación e coa necesaria transición ecolóxica.

 

Podes consultar todas as achegas aquí (PDF): Propostas de mellora e suxestións de Por Chantada-CUP ao Antexproxecto de Decreto polo que se aproban as directrices de paisaxe da Galiza

#ConstruírFuturo #InteriorGalegoVivo

 

MOCIÓN PARA O CUMPRIMENTO DA NORMATIVA NAS PRAZAS DE APARCADOIRO PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA E OUTRAS MEDIDAS URXENTES A ADOPTAR EN MATERIA DE MOBILIDADE

Praça Santa Ana 1956-2016

 

Non é a primeira vez que en materia de mobilidade nos vemos na obriga de advertir da necesidade de mudar de paradigma e adoptar medidas con urxencia. Desta volta, entre outras cuestións, vémonos na obriga de denunciar
a ubicación de prazas de aparcadoiro para persoas con mobilidade reducida que nin cumpren a normativa nin se explican desde a aplicación dun mínimo sentido común ao estabelecérense ao carón dun poste (ver imaxe anexa).

Seguir lendo a moción en pdf.: Moción cumprimento normativa aparcadoiros mobilidade e Santa Ana