A CUP apresenta senllos recursos de reposición aos acordos plenarios sobre a taxa da auga e a modificación do PXOU.

 

A Canditadura de Unidade Popular Por Chantada rexistrou hoxe senllos recursos de reposición contra os acordos 5º e 6º do último pleno (resumo aquí), por entendermos que, como xa anunciaramos na sesión plenaria, concorren circunstancias que poñen en tea de xuízo tanto a idoneidade canto a legalidade deses acordos. Trátase dunha parte da suba aplicada á Taxa da auga, non ficando claro o período de devengo e, portanto, que sexa aplicábel neste 2018; e, doutra parte, a modificación do PXOU onde explicamos os diversos motivos que nos levan a pedir a nulidade de pleno direito do acordo.

Desde a CUP seguimos loitando por facer da isonomía unha realidade e un principio inquebrantábel dos nosos principios ético-políticos.

Recurso de reposición ao acordo 5º Modificacion das tarifas do servizo da auga e sumidoiros

Recurso de reposición ao acordo 6º “Rectificación do PXOU

 

#SomosAlternativa #CUPChantada

 

Apresentamos recurso de alzada contra as últimas bases laborais do concello por entendermos que novamente non cumpren a lexislación vixente

logo-por-chantada

 

Son xa varias as veces que nos vimos queixando de como se xestiona o emprego público no concello de Chantada, con pouca transparencia, prazos sempre acurtados amparándose na urxencia, bases confusas ou pouco claras… Porén, as recentes bases publicadas no BOP nº 275 de 30/11/2016 entendemos que vulneran especialmente o ordenamento xurídico vixente polo que interpomos contras as mesmas senllos recursos  para que, cando menos, fique constancia de que somos perfectamente consciente das malas praxes e do abuso partidario que se fai da institución local, a cal debera ser patrimonio de todos os chantadinos e non só dunha minoría que fai e desfai ao seu antollo.

 

No escrito expomos, entre outras cousas, que o número de membros do tribunal non se axusta ao que indican numerosas disposicións e que reducir só a dous membros con voto non é de recibo nin lóxico desde un ponto de vista de garantir un proceso de selección neutral, técnico e con garantías de igualdade na concorrencia. Tampouco é de recibo contar cunhas bases confusas, con erros evidentes até no tocante á baremación e os totais de cada epígrafe e con sesgos claramente detectábeis como computar polo mesmo valor un curso de 120 horas que un mestrado de máis de 1.600 horas, co cal as sospeitas de prazas feitas á medida non pode ser máis evidente.

#SomosAlternativa #CUPChantada

BOP nº 275 (PDF) 

Impugnacion bases concello de Chantada (PDF)