Crónica do pleno ordinario de setembro

Por Chantada - Participación Democrática Directa

Asisten o señor secretario, que deixará o concello, o interventor, a recadadora e todos os concelleiros, incorporándose un de Inta comezado o pleno.

1.- ACTAS ANTERIORES, correspondentes ás sesións do 11 de xullo (ordinaria) e do 31 de agosto (extraordiaria) 

Min. 0:15.

acta-pleno-11-07-2016-completa

acta-pleno-sorteo-31-de-agosto-de-2016

[Aprovadas por unanimidade]

2.- CONTA XERAL DE 2015 

Min. 0:32.

Consulta a documentación íntegra da Conta Xeral de 2015 premendo nesta ligazón e aquí a certificación do secretario de que non se rexistraron alegacións na exposición pública da mesma:  certificacion-exp-publica-conta-xeral.

Intervención e análise da Conta Xeral 2015 do voceiro de Por Chantada-CUP en PDF: intervencion-sobre-o-estado-do-concello-conta-xeral-2015.

[A FAVOR: 6 (Inta), ABSTENCIÓN: 2 (PP) e EN CONTRA: 4 (Por Chantada-CUP e PSOE)]

3.- Aprobación provisional da modificación pontoal do PXOU no lugar de Esmoriz

Documentación da modificación do PXOU (EPTISA):  adf_modificacion-puntual_chantada-_nr-esmoriz_-julio-2016_completo-con-anexosxullo16dilix

Min. 7:45

[A Favor: 11 (Inta, PP e PSOE), Abstención: 1 (Por Chantada-CUP)]

4.- Modificación dos estatutos do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra.

Documentación:

a.- informes-organismos-e-exposicion-publica

b.- oficio-e-acordo-inicial

c.- texto-resultante-a-aprobar

Min. 14

[A Favor: 8 (Inta e PP), Abstención: 3 (PSOE) e En Contra: 1 (Por Chantada-CUP)]

5.- Moción do grupo Por Chantada-CUP para a adopción de medidas de apoio ao campo galego.

Consulta aquí o texto íntegro en PDF da Moción de Por Chantada-CUP para a adopción de medidas de apoio ao campo galego.

Min. 25

[A Favor: 4 (Por Chantada-CUP e PSOE), En Contra: 8 (Inta e PP)]

6.- Moción do grupo municipal socialista para a recadación de impostos locais.

Consulta aquí o texto íntegro en PDF da Moción do PSOE para a recadación de impostos locais.

Min. 47:15

UNANIMIDADE

PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN

7.- Dación de contas de resolucións da alcaldía.

8.- Dación de conta de informe de seguimento do plano de axuste do segundo trimestre de 2016.

informe-plan-ajuste-2t2016-1

9.- Dación de conta do informe de morosidade do 2º trimestre de 2016.

informe-morosidade-2t2016

10.- Dación de conta do período medio de pago do segundo trimestre de 2016.

pmp-2t2016

11.- Dación de conta da execución orzamentar do 2º trimestre de 2016.

execucion-2t2016

12.- Rogos e preguntas

(ver audio min. 50:50)

As contas do concello II: o gasto telefónico

12729189_1129643640381306_6698104046186652847_n

En decembro do pasado ano inauguramos unha nova sección no site de Por Chantada que intitulamos “As contas do concello” e na que imos debullando diversos aspectos das contas públicas, en aras da transparencia e do coñecemento dos cidadáns. Coñecer as contas dos organismos públicos consideramos que é algo fundamental e, desde logo, coherente coa nosa aposta pola participación cidadá, a ética na política e a transparencia.

A primeira entrega dedicámoslla ao financiamento da prensa e irase actualizando periódicamente. Tamén  achegamos a documentación relativa ao Orzamento de 2016, contra o que apresentamos alegacións após votar negativamente no pleno (ver resumo do pleno aquí). Esta nova entrega céntrase no gasto telefónico do concello de Chantada.

 

Servizos de telecomunicacións (P.O. 221.00)
330.- Ad. xeral cultura 3.500€
920. Ad. xeral 20.000€
TOTAL ORZAMENTO 2016: 23.500€
TOTAL 2014 (Liquidación conta xeral)

24.716’46€

No novo orzamento de 2016 debullado por partidas vemos como a partida orzamentar 221.00 se corresponde sempre con Servizos de telecomunicación. Esta aplicación pode encontrarse en dúas áreas a Administración xeral de cultura (330) con 3.500€ e a Administración xeral con 20.000€. Así, para 2016 contémplase gastar 23.500€ en “servizos de telecomunicación” fronte aos 24.716’46€ que se gastaron realmente no ano de 2014, segundo a liquidación do exercicio aprovada no mes de outubro de 2015 en sesión plenaria e da que demos conta no seu día.

Outro mecanismo para fiscalizar o gasto real é o seguimento das relación de facturas aprobadas en Xunta de Goberno Local, cuxa acta se nos fai chegar desde a secretaría do concello de Chantada. Así, en 2015, na administración xeral figuran gastos telefónicos contraídos coa empresa R, a actual concesionaria, por valor dunha media mensual de por volta de 1.500€ (1476’58€ concretamente) para os meses de xuño, xullo e setembro (aos únicos que, polo de pronto tivemos acceso como deixamos constancia no ANEXO I).

Xa que logo, o concello de Chantada gasta máis de 1.000€ mensuais en teléfono. Concretamente, en 2014 superou os 2.000€ mensuais. Para este 2016  na Administración xeral orzaméntase unha cantidade que, vendo o volume das facturas, polo de pronto semella axustarse coa realidade alén do elevada que poda parecernos. O máis grave é que non podemos dicir o mesmo dos 3.500€ da área de cultura. No orzamento prorrogado para 2015 (o de  2014) contémplase unha P.O. semellante á referida e non nos consta en 2015 ningunha xustificación da mesma mediante facturas aprobadas no órgano correspondente.

ANEXO I

Mes

Cantidade

Xuño

1.437’73€

Xullo

1.455’87€

Agosto

1.515’81€

Setemnbro

1.496’9

TOTAL CUATRIMESTRE

5.906’33€

PROXECCIÓN 12 MESES (x3)

17.718’99€ (total orzamentado: 20.000€)

GASTO TOTAL 2014

24.716’46€