Apresentación de dous libros e debate participativo o próximo 14 de setembro

 

Desde Por Chantada-CUP impulsamos máis un acto para reflexionar sobre o tempo e o lugar que nos tocou vivir. Desta volta será o 14 DE SETEMBRO ás 19:30 horas no Círculo Recreativo e Cultural de Chantada (Casino).

Trátase de ouvirmos e debatermos cos autores de dous dos ensaios fundamentais publicados na nosa Terra neste 2018: O colapso territorial en Galiza de Xose Constenla e O canastro sen tornarratos. Resistencia popular na era do capitalismo sen democracia. Unha ollada galega de David Rodríguez.

Xosé Constenla Vela (Compostela, 1980) licenciouse e doutorouse en Xeografía pola USC, exercendo actualmente como docente na UVigo e de León, após o seu paso pola universidade Carlos III de Madrid e a UdC. É tamén autor de (Re)Imaxinando o universo urbano. De Baltimore a Santiago de Compostela e hai uns meses, en marzo, estivo connosco precisamente para falarmos de modelos de xestión do #territorio na secuencia da declaración #BIC da #RibeiraSacra. Precisamente, froito daquel debate foron as alegacións que apresentamos ao expediente e que intitulamos Os indíxenas imos comer turismo. Agora, Xosé Constenla achéganos o seu novo ensaio O colapso territorial en Galiza, galardoado co Premio Ramón Piñeiro de ensaio no ano 2017.

David Rodríguez (Vigo, 1975) é deseñador gráfico. Publicou teatro radiofónico como O Bamban (2007) ou Nunca me esquecerei de ti (2010), o poemario Lapidarias, os versos escuros (2010) e partipou de ensaios colectivos como Non conciliados. Argumentos para a resistencia cultural (2010), A praza é nosa (2011), 15-M. O pobo indignado (2011), Por uma democracia radical. Vozes subalternas contra o estado exceção (2012), Entrementres. Ensaios para unha nova cultura política (2014). Desde 2005 mantén tamén a súa bitácora persoal O Funambulista Coxo que peneirou en papel nun volume publicado en 2012 e intitulado Retomando a palabra. Das guerras culturais ao crac financeiro. No tocante a O canastro sen tornarratos. Resistencia popular na era do capitalismo sen democracia. Unha ollada galega estamos perante un monllo de reflexións imprescindíbeis e necesarias sobre o noso aquí e agora como pobo.

#SomosAlternativa #CUPChantada

https://porchantada.wordpress.com/

 

Se nos queres axudar a promover o acto colando cartaces nos teus espazos de relacionamento social , o cal agradecemos de antemán, podes imprimir o seguinte PDF: cartaz definitivo.

Moción en defensa da sanidade pública e para un servizo digno e universal no ambulatorio de Chantada

MOCIÓN EN DEFENSA DA SANIDADE PUBLICA E PARA UN SERVIZO DIGNO E UNIVERSAL NO AMBULATORIO DE CHANTADA

Seguir lendo

Resumo do último pleno ordinario (15/09/2015)

Por Chantada - Participación Democrática Directa

 

1.- Acta anterior, correspondente á sesión ordinaria do 13 de xullo de 2015

Unanimidade (Eis a acta en pdf: acta pleno 13.07.2015).

2.- Carácter ordinario da sesión

Unanimidade.

3.- Festas locais 2016

Unanimidade.

4.- Expediente de permutas (consúltaos aquí: Ditames Comisións informativas)

Héctor do PSOE abstense por parentesco en B2.

B1. A favor: INTA (7). En contra: CUP (1) e PSOE (3). Abstención: PP (2). [A proposta co coñecido empresario local Rabelas. Os veciños e colindantes non está de acordo, por iso votamos en contra].

B2: a favor INTA (7), abstención CUP (1), PSOE (2), PP (2)

B3: a favor INTA (7), abstención CUP (1), PSOE (3) e PP (2)

5.- Expediente de moficación de créditos. Transferencia de créditos 2/2015 recoñecemento extraxudicial 022015

O alcalde di que xa se tratou na comisión de facenda. A CUP lémbralle que alí nin están todos os concelleiros nin é pública como si é o pleno polo que hai que volver explicar o punto. Varela (INTA) di que se trata de pagos ao Consorcio da Ribeira Sacra correspondentes a varios exercicios e que non podían incluirse no pago a provedores ao que se acolleu o concello [a cambio dun duro plano de axuste]. Non había liquidez no concello e deixouse esta débeda e outras cousas, como a débeda con ICOS que se mete no punto posterior e que se “negociou” desde a alcaldía coa empresa.

A favor: INTA (7), PSOE (3) e PP (2).

Abstención: CUP (1)

6.- Expediente de moficación de créditos. Transferencia de créditos 6/2015 transferencia crédito 062015

Héctor pide absterse de votar por vinculación coa empresa ICOS.

A favor: INTA (7)

Abtención: PSOE (2) e PP (2).

En contra: Por Chantada (1)

7.- Expediente de moficación de ordenanzas fiscais: das reguladoras da taxa por licenzas urbanísticas e servizos urbanísticos e do imposto sobre construcións, instalacións e obras (ICIO).

O interventor indica que se traen a colación conceptos que teñen base urbanística e que deben axustarse á realidade mudando o baremo para ter unha base impoñíbel realista. Non ten relevancia que recaudemos menos ou máis neste concepto. O alcalde di que neste caso estamos falando de cifras cativas e que o informe do arquitecto é favorábel. O interventor di que gosta de que isto se dea neste concello e que lle encanta que se leva adiante, dedicando a enerxía ao traballo máis importante. Raquel do PSOE di que non é incompatíbel unha cousa con outra.

A favor: INTA (7) e PSOE (3)

Abtención: CUP (1), PP (2).

8.- Moción de Por Chantada-CUP para a implantanción de códigos de transparencia e participación cidadá na administración local.
Consulta a nosa moción aquí


A favor: Por Chantada-CUP (1)
En Contra: INTA (7)
Abstanción: PSOE (3) e PP (2)

Raquel (PSOE) di que a moción é demasiado ambiciosa. O concello subscribiuse a un portal de transparencia (no pleno ordinario de xullo). Valora positivamente a participación cidadá. Non é algo que se poda elaborar ás presas, será de común de acordo. Precisa un complexo artellamento, as dotacións a asociacións deberían ir nunha ordenanza aparte.

Manuel Varela (INTA) sería para traballar con máis tempo entre os portavoces. Descoñece se nalgún se dá isto. Podemos reunirnos para estudar algunha proposta de participación. Traballar con máis tempo entre os portavoces xa que a moción ten partes asequíbeis, aínda que este concello xa ten as portas e as fiestras abertas.

Medela (PP) acepta a proposta da comisión.

Antón (CUP) indica que en Google o Goberno pode encontrar ducias de regulamentos de participación cidadá e que concellos como A Estrada, Ferrol, etc. contan con el por non saír de Galiza.


9.- Moción de Por Chantada-CUP para que o concello-pleno de Chantada traslade á Xunta de Galiza que se cubra de forma estábel unha praza de pediatría no hospital de Monforte de Lemos.

Consulta a moción aquí

Aprobouse por unanimidade.

O alcalde di que o seu grupo a apoia aínda que, fala en nome da concelleira do seu grupo Pamela, o servizo está bastante ben prestado segundo as informacións que ten.

[Evidentemente vémonos na obriga de discrepar: “A espera para pasar aos pediatras do centro de saúde alcanza os sete días“]

10. Moción do grupo municipal Por Chantada-CUP para prohibir o emprego de herbicidas para usos non agrarios no concello de Chantada

Consulta a nosa moción aquí

Aprobouse por unanimidade. Medela (PP) apoia redución. Manuel Varela pregunta ao secretario pola competencia do concello. O Secretario responde dicindo que é unha cuestión complexa. Se o concello fai esa norma é universal no termo municipal. Non é fácil de responder cuestións deste tipo a bote pronto e menos dun xeito tallante. Héctor (PSOE) coincide no glifosato e hai estados que o prohiben. Fala de “herbicidas ecolóxicos” [un oxímoron que non partillamos desde logo), que son non tóxicos como os MPCA. Manuel Varela (INTA) di que a aplicación sistemática de herbicidas remata até por tirar cos muros, co conseguinte prexuízo para o concello. Héctor do PSOE di que desde 2013 traen na contraetiqueta que o seu uso está prohibido en muros, regatos, etc. Insiste na alternativa dos MPCA, que se levan empregando na Bretaña francesa desde 1970 e que requirirían o emprego de maquinaria para gramíneas, xestas, etc.

En consecuencia, o PSOE insire unha enmeda para reducir a prohibición ao glifosato. Aceptámola para que a moción se aprobe por unanimidade.

11.- Moción de Por Chantada-CUP para a adopción de medidas de prevención de lumes.

Consulta aquí a nosa moción

A Favor: CUP (1) e PSOE (3)

En contra: INTA (7)

Abstención: PP (2)

Medela (PP) di que o concello ten unha ordenanza de plantacións. Outras cousas son doutras institucións. Raquel (PSOE) pide que se aclare o dos puntos de auga [hidrantes]. Manuel Varela (INTA) di que os bombeiros si que teñen varios, mais que descoñece se para valen para as brigadas e senón adataptalas. Castor (INTA) di que é interesante ter unha carroceta grande que abasteza ás pequenas, máis que os puntos de auga. Ou sexa avoga por unha base móbil. Raquel [PSOE] lembra a moción de limpeza de soares apresentada pola súa formación no pleno de xullo [pode consultarse aquí] e pregunta como está o tema. Castor [INTA] hai varios soares que xa están notificados, o do antigo Capitol limpouno o concello e está a policia local tentando localizar ao dono e que o concello, por suposto, non ten que gastar os cartos nisto polo que se lle pasaría a minuta. Di que están todos notificados. Manuel Varela di que se o concello o limpa e non se paga hai que cobralo como un acredor máis [o soar en cuestión está embargado]. O secretario lembra que vai por vía executiva, como operación subsidaria. Outra cousa é que sexa insolvente. Raquel (PSOE) anuncia que o seu grupo apoia a moción. Manuel Varela (INTA) di que tería que estar máis concentrada no concello a moción. Aquí hai moito que non houbo un grande incendio. A selección de persoal faise mediante TRAGSA e o INEM, non sabe dicir se están ben pagados entre 950 e 1050€ dependendo da categoría de cada un. Concorda no das 5 hectáreas. Pola Xunta pasaron diferentes partidos políticos e non se solucionou. Hai puntos que ten en consideración a nivel concello.

[Os hidrantes non están habilitados para as brigadas tal e como volvemos corroborar pasado o pleno. Hai salarios moitos máis baixos. Tampouco imos entrar a valorar o proceso de contratación da brigada municipal, que daría para un capítulo aparte].

12.- Moción de Por Chantada-CUP para o rescate da concesión da auga e dación de contas do alcalde Manuel Lorenzo Varela sobrea concesión por 30 anos da auga a Aquagest.

Consulta a nosa moción aquí.

A favor: CUP (1)

Abstención: PP (2) e PSOE (3)

En contra: INTA (7)

O PP di que é suficiente que o estude a xustiza. Raquel do PSOE di que son escrupulosos co proceso que está sendo investigado e valoran positivamente a petición de informes e o pleno extraordinario. O interventor, na súa liña de “neutralidade gobernamental” (ironía on), aconsella cautela, porque recortamos os dereitos da empresa [que deben estar por riba do dos cidadáns] e iso é un risco moi alto. Os contratos están para cumprilos. O informe viría nda man do conte da auga por ano. Manuel Varela (INTA) que se investiga a Aquagest e Viaquea e que pasa en máis concellos, polo que hai que deixar traballar a xustiza e que se a oposición quere un pleno extraordinario que o solicite.

13.- Moción do PSOE de apoio ao sector lácteo.

 Lémbase que na moción de xullo quedan puntos por cumprir. O PP introduce unha enmenda e a CUP outra con 2 puntos que se acepta. A moción sae adiante por unanimidadade. Manuel Varela di que 3 céntimos non solucionan nada. Héctor do PSOE que haberá unha reunción para que haxa prezo base a nivel estatal. Valrea di que hai que deixar traballar con liberdade a todos [en referencia aos piquetes que bloqueaban a industria e a distribución, algo moi ilustrativo da parte de quen está]. O concello fletou dous autobuses para Lugo e outro para Compostela. Participará en todas as manifestacións [como resposta á nosa pregunta de se particara alguén do Goberno en Compostela e Lugo, cuxa resposta foi negativa]. A CUP valora a moción, aínda que é xenérica e vén desde arriba. Engade unha enmenda con dous puntos que nos comprometa a actuar a nivel local e lembra que as mocións adoptada en pleno están para cumprirse, en referencia a inacción con respecto da moción aprobada en xuño.

Aprobáse a moción do PSOE coa enmenda de Por Chantada por unanimidade.

14.- Moción do grupo municipal socialista sobre a regularización catastral e as liquidacións do imposto de bens inmobles.

A favor: CUP (1) PSOE (3)

Abstención: PP (2)

En contra: INTA (7)

Raquel do PSOE di que é un proceso moi lento e na práctica os expedientes están en trámite e os valores catastrais non son firmes. O interventor di que hai que asesorar ben ás persoas. E que non remata de ver a posibilidade de fraccionar o pago sen xuros, polo que hai que pasar o “trago”. O secretario di que o fraccionamento do pago debe ser rogado polo contribuínte. Aquí pénsase nun pago a prazos, como o padrón tributario (50% en xaneiro e 50% en decembro). Descoñece o tema e é pouto importante no fondo do asunto a moción. Manuel Varela de INTA di que o concello revaloriza continuamente o catastro. Vénse facendo habitualmente e hai concellos que evitan a revisión catastral porque teñen a regularicación feita. Os 60.000€ son a base dunha regularización. Hai temas que subsanar. Raquel di que se están aplicando cousas sobre expedientes que non están en firme. Persoas que presentan alegacións ao catastro e non se pode pasar o cobro sen estar o expediente regularizado. Manuel Varela reprocha ao PSOE que intente “inculcarlle” o tema do catastro ao Goberno. Os funcionarios fixeron un traballo encomiábel (sic.). Os 60€ son un abuso [12€para a empresa e o resto para Montoro e o ministerio de Facenda do PP. O concello de Chantada vai recaudar así 370.000€ máis polo IBI talvez por iso garde un silencio cómplice en vez de denunciar este atropelo e posicionarse do lado dos veciños e das veciñas asesorándoos debidamente]. Raquel di que o PSOE non quere culpabilizar non ao concello nin aos funcionarios. Aprobouse no BOE, no 2014, e no concello non se avisou aos veciños para facer a regularización voluntaria. Varela di que o fixo unha empresa e que non apoia a moción.

MOCIÓN DE URXENCIA DE POR-CHANTADA CUP PARA AXUDAR A REFUXIADOS E PERSOAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Consulta a nosa moción aquí

A favor da urxencia: CUP (1), PP (2) e PSOE (3)

En contra da urxencia: INTA (7)

Xa que logo non se pode debater a moción, que se enviara previamente por deferencia a todos os grupos a pesar do seu carácter de urxencia (non léndose no pleno xa que logo). INTA di que se van sumar aos concellos solidarios como pidiu por escrito Podemos Chantada. Así acollerán as persoas do mellor xeito posíbel e así súmase á solidariedade. Hai que sensibilizar á poboación, como di Podemos, para sumarse a esta cuestión e comezar a implicarnos nós mesmos, comezando a dar leccións nós mesmos. O PP critica que se intente aumentar os cnesos con esta cuestión e o alcalde retruca que con 2’5 persoas por cada concello seguiría sendo suficiente [3 meses despois Europa segue falando de cotas como se estiveran subastando o marrao na feira, de medidas concretas desde o concello ou medidas para prever a acollida de refuxiados ou mellorar as políticas para facer fronte á exclusión social nin rastro].

PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN

15.- Dación de conta de resolucións da alcaldía.

16.- Dación de contas da liquidación do orzamento de 2014

17.- Dación de conta de informe de seguimento do plan de axuste do segundo trimestre de 2015.

18. Dación de conta de informe de morosidade do segundo trimestre de 2015.

19. Dación de conta do período medio de pago do segundo trimestre de 2015.

20.. Dación de conta da execución orzamentarioa do segundo trimestre do 2015.

O alcalde di que non adimiten debate estes puntos. A CUP lémbralle que non é asi e que como oposición o control da xestión esixe unha valoración e que se deben remitir con máis tempo a documentación para poder facer axeitadamente o noso traballo [de feito a análise destes puntos fixémola no pleno extraordinario para o debate da conta xeral do 2014 e que subiremos á rede proximamente]. Campelo do PP insiste en que os decretos seguen sen enumerarse correlativamente. O secretario contesta que en principio non é preciso numeralos, aínda que se se fai ben é certo que hai que gardar disciplina correlativa.


21.- 
PREGUNTAS PARA O PLENO ORDINARIO CORRESPONDENTE AO 14 DE SETEMBRO DE 2014 de Por Chantada-CUP

I. RELACIÓNS INTITUCIONAIS e DEMOCRACIA

21.1- Pregunta sobre a solicitude de Por Chantada dun local para realizar as súas xuntanzas e actividades

Hai xa máis dun mes que lle enviamos unha solicitude que, ao igual que unha anterior que lle remitimos sobre o sector lácteo, non se dignou a responder.

Entre outras cousas, na solicitude pedíase un local ao amparo dos artigos 17 e 18 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro polo que se estabelece o Regulamento de Organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.

O incumprimento desta lei básica supomos que xa se sabe as consecuencias que pode ter e esiximos faga efectiva a solicitude no inmediato, xa que para o resto da solicitude é de aplicación o disposto no artigo 14 do ROF:

ARTIGO 14 [DEREITO DE INFORMACIÓN DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN LOCAL]

1.- Todos os membros das Corporacións Locais teñen dereito a obter do alcalde ou presidente ou da comisión de goberno cantos antecedentes, datos ou informacións obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función.

2.- A petición de acceso ás informacións entenderase concedida por silencio administrativo en caso de que o Presidente ou a Comisión de Goberno non diten resolución ou acordo denegatorio no termo de cinco días, a contar desde a data da solicitude.

3.- En todo caso, a denegación do acceso á documentación informativa farase a través de resolución ou acordo motivado.

Volvendo ao local, vostedes estando na oposición empregaron o mesmo local que lle estabamos solicitando na mesma. Por deferencia, agardamos mais dun mes e esperemos que solventen de inmediato as cuestións solicitadas, especialmente no tocante ao local.

Contestouse que se “estudará” dotar dun local aos grupos políticos independentes xa que PSOE e PP xa teñen sede de seu. Ningún grupo ten local do concello, artellar un e repartilo. As outras cuestións que nos “pasemos” polo concello.

21.2.- Pregunta sobre a RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2015, da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, pola que se fan públicas as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de abril de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás agrupacións de persoal voluntario de protección civil de concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupación de concellos.

Como se van gastar os 2.338,32€ concedidos ao concello de Chantada?

Van facer un equipo de voluntariado para substituír ao GRUMIR, mais é complexo e a ver se rematan antes de que acabe o ano.

22.3. Criticamos as bases para a contratación de 6 peóns para eventos culturais no mes de agosto, como xa denunciamos nesta páxina no seu día.

a.- Porque non se fixo público o xurado até despois de coñecer os seleccionados e que criterio se seguiu para a súa selección? Isto non dificulta, por non dicir que imposibilita, o disposto nas propias bases (a aplicación do artigo 29 da Lei 20/1992)? Porque non se aposta por tribunais de predominancia técnica so criterio de especialidade?

b.- Porque non se publicou no BOP e se fixo ás presas, publicándose en El Progreso, mais non na web do concello que é un medio bastante máis efectivo nos tempos que corren?

c.- As “certificacións” ás que se fai referencia no caso do ámbito privado, quen as podía expedir outorgando até un máximo de 4 puntos e baixo que condicións? Que criterios se seguen e porque non se especifican?

d.- Porque non se inclúen, como é habitual, as funcións a desenvolver como peóns especialista nin o grupo de cotización?

e.- Porque se exclúe ás persoas que tendo a ESO, mais sendo menores de idade, poderían optar a seren peós especialistas conforme á lexislación vixente1?

f.- Porque non se especifica máis polo miúdo en que consiste a fase da entrevista?

g.- A non fixación dun mínimo de puntuación na fase de valoración permite pasar a todos os candidatos á fase da entrevista, empregada moitas veces como panca para reverter a puntuación por méritos. Uns criterios de entrevista pouco claros, xunto a unha “certificación” de experiencia confusa constitúen 70 % da valoración. Ao respecto convén lembrar o epígrafe 2 do artigo 38 do DL 1/2008:

A valoración de ditos méritos ou nivel de experiencia non suporá, con relación ás probas selectivas, máis dun 40 % da puntuación máxima alcanzábel na fase da oposición. Co fin de asegurar a debida idoneidade das persoas aspirantes, estas deberán superar, na fase de oposición, a puntuación mínima estabelecida para as respectivas probas selectivas.

Cúmprese coa letra, mais non co espírito das leis. Ao noso xuízo, calquera posto laboral no sector público debe guiarse polos criterios de mérito e igualdade, conforme ao que estabelece o artigo 36 do Decreto lexislativo 1/2008, de 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galiza .

Fáganse as bases que se fagan sempre vén a mesma xente e se se prima a experiencia córtase o paso a xente nova válida.

II. SAÚDE PÚBLICA

2.1- Pregunta sobre a venda ambulante nas feiras do 5 e do 21

A través dalgúns cidadáns chegáronnos queixas sobre a limpeza das rúas nos días de feita, sendo esta manifestamente mellorábel por parte dos vendedores ambulantes.

Desexamos coñecer se existe unha ordenanza específica, ou se se ten previsto crear, tanto para regular as taxas canto para mellorar a limpeza das mesmas. Rogámoslle que actúen con urxencia para solventar esta cuestión e crear unha ordenanza reguladora que se debata no próximo pleno ordinario.

A policia local repartiulles bolsas. A empresa limpa ás 15:30 ou 16:00 horas. Foi ao Faro e ouviulle unha homilia ao cura en defensa do sector gandeiro que lle gustou moito.

2.2.- Pregunta sobre a limpeza dos parques infantís

Recibimos tamén queixas polo estado dos parques infantís durante as festas patronais celebradas entre o 20 e o 25 de agosto.

Recomendamos ao Goberno que dispoña nos próximos orzamentos unha partida específica para mellorar a limpeza das rúas e evitar que volten encontrarse restos de cristais nos parques infantís da vila, co conseguinte e evidente perigo.

Castor indica que se reforzou o servizo de limeoza e que o luns xa marcharan os traballadores e os xardineiros non traballan, polo que foi un problema puntual.

2.3.- Vertidos río Asma

No pasado pleno a portavoz do grupo socialista interpelou ao Goberno de INTA sobre un vertido producido no río Asma o día 21 de xuño. Cónstanos que os vertidos se reiteraron e queremos preguntar polas medidas adoptadas polo Goberno e as que teñen pensado tomar para pór solución a esta ilegalidade que atenta contra o medio ambiente e un dos nosos principais signos de identidade paisaxística, do punto de vista da promoción da vila.

Ao tempo, desexamos tamén indagar se cumpriu co dito do anterior pleno e solicitou en Viaqua as cantidades recadadas por Augas de Galicia desde 2012 e que inversións reclamou o concello tendo en conta que é un canon finalista. A depuradora do polígono que dixo que era urxentísima?

De por parte, rogámoslle ao actual Goberno que reclame a execución dunha nova depuradora suficiente para o concello, un tema fulcral no que hai que traballar facendo as xestións precisas. Igualmente, deberiamos adiantar á epoca de maior pluviosidade para solicitar a limpeza das orelas do río a Augas de Galicia como están facendo varios concellos.

Campelo do PP di que ten fotos do 19 de xuño, que o verquido se produciu ao lado das piscinas. Manuel Varela di que a limpeza do río está pendente do proxecto que remitiron á Deputación e á Confederación a instancias precisamente da Deputación.

2.4.- Rogo sobre a restauración do espazo peonil na praza de Santa Ana

Aquí queremos primeiramente parabenizar ao Goberno por pintar as rúas e estabelecer algúns pasos elevados. Tamén pola disposición a dialogar sobre propostas para mellorar o tránsito e a ordenación dos espazos da vila.

Con todo, vémonos na obriga de indicarlles un aspecto que non podemos pasar por alto. No pasado pleno preguntámoslle sobre o edificio en que colocou INTA a súa faixa electoral, na praza de Santa Ana e a ocupación da vía pública derivada do estado do edificio.

Díxosenos que se ían tomar medidas, cales se adoptaron e cales se pensan adoptar?

De momento o único que vimos foi dar aparencia de legalidade a unha ilegalidade, ou sexa onde non se aparcaba mal agora píntanse catro prazas de aparcamento e subtráese espazo de paso aos peóns a unha praza que debería pór o acento nos peóns e non nos vehículos.

Para alén disto, advertímoslle que están correndo un risco superfluo. As vallas que até hai pouco ocupaban a beirarrúa son mostra máis que suficiente de que o concello é consciente do risco de desprendemento de cascallos, máxime cando se achega o inverno. Rogámoslle seriedade, restaurando o espazo peonil e, antes de lamentar males maiores, que se adopten medidas con carácter urxente no que respecta ao devandito edificio.

Castor di que hai prazas suficientes, tratar de regulalas e que os peóns pasan ben que hai tres metros de beirarrúa. 

2.5.- Pregunta sobre a presenza de po de xofre no paseo de Chantada

Varios casos de cans con diarrea hemorráxica, un dos síntomas típicos de envelenamento, foron detectados en Chantada nun intervalo de tempo coincidente durante no mes de agosto e sempre após pasearen polo paseo de Chantada. Os donos referíronos a súa preocupación inquirindo se o concello empregara po de xofre no paseo.

Evidentemente, nas inmediacións do río Asma e nun lugar onde cativos e calquera adulto pode resultar gravemente envelenado somos conscientes có concello non se lle ocorrería semellante malfeitoría. Iso, si pomos en coñecemento do concello este grave feito, por se non tiñan xa coñecemento, e preguntámoslle que medidas teñen pensado tomar e se a policía local vai investigar o sucedido.

O emprego do xofre está estritamente regulado polo Real Decreto 379/2001, do 6 de abril, polo que se aproba o Regulamento de almacenamento de produtos químicos e as súas instrucións técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 e MIE APQ-7 («BOE» 112, do 10-5-2001.). O mínimo é que emitan un bando advertindo que:

a.- non existe ningunha evidencia científica de que o pó de xofre escorrente os animais e si de que pode causar graves danos na fauna, na flora e nos seres humanos sendo o seu uso indebido penado e sancionábel.

b.- os donos de animais son responsábeis dos mesmos e tamén da súas deposicións e miccións en lugares indebidos e que lles é aplicábel a Lei 1/1993, de 13 de abril, sobre Protección de animais domésticos e salvaxes en cautividade na Galiza, reproducindo no bando cando menos o seu artigo 7º e 19º.

Para alén disto, e sen movernos do paseo, acaban de pór uns cartazes coa zona de solta de cans e as zonas prohibidas para os cánidos. As zonas de solta de cans non cumpren cos requerimentos legais, advertímosllo e instámolos a que cumpran coas disposicións legais vixentes.

Por último, todos os concellos teñen a obriga de teren un servizo de recollida de animais e no casco urbano é a policia local a encargada de facerse cargo de calquera animal abandonado. Até onde nós sabemos Chantada incumpre flagrantemente con isto e tampouco buscou colaboración con concellos da contorna para satisfacer esta necesidade. Como está esta cuestión? Existe algún protocolo de recollida? Hai ou vaise facer unha ordenanza para regular unha cuestión que está suscitando cada vez máis malestar entre un sector importante da veciñanza?

Dise que se porá en coñecemento da policia local o asunto.

2.6.- Pregunta sobre se van xestionar os 15.013€ concedidos pola RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, conxunta da Secretaría Xeral de Política Social e da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, pola que se publican as contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2014 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

Inquirimos tamén se os 108.306€ recibidos da Xunta de Galiza para axuda no fogar permiten introducir algunha mellora no servizo e se a contía é superior ou inferior a de exercicios anteriores.

Aumentou a partida porque aumentaron as horas. Varela di que a Deputación asinou a teleasistencia e corre ao 100% a cargo da Deputación de Lugo.

2.7.- Pregunta sobre a cesión de competencias á Deputación de Lugo que se fará efectiva en 2016

No pleno de febreiro de 2015 INTA e o PP aprobaron a delegación na Deputación Provincial de Lugo a recadación e inspección de tributos.

Tendo en conta que as deputacións xestionan por volta de 7.000 millóns de euros anuais e que máis do 63% vai a gasto corrente son as administracións que menos dedican a gasto corrente. Para máis INRI, o seu orzamento depende cáseque ao 100% do Estado e das CC.AA e aínda por riba non as escollemos os cidadáns votando os nosos representantes. Estamos pois, ante o mellor exemplo de organismos burocráticos e ineficientes, de duplicidades na administración e de chiringuitos desde os que os grandes partidos fomentan o clientelismo, o amiguismo e o desbanxamento dos recursos públicos.

Aproximadamente 60% do orzamento da Deputación destínase a gasto corrente e unicamente 9% se reserva para transferir aos concellos, que sentido teñen estas administracións? E aínda así en Chantada o PP e INTA apostan por cederlle competencias? Comprenderán que nos preocupemos e moito, pois é cando menos contraditorio que os concellos cedan competencias a un organismo que é en boa medida responsábel do continuo devalar das competencias locais.

Desde Por Chantada consideramos que a descentralización e o reforzo da soberanía local son imprescindíbeis se queremos institucións democráticas e funcionais (o que non quere dicir que deba existir unha fiscalización e control moito máis eficaz e profesionalizada das institucións locais).

Cando a recentralización do Estado é un feito e a perda de soberanía local aínda o é máis, sorprende que desde Chantada non só non se loite por conseguir máis recursos, autonomía e inversións senón que mesmo se ceda a unha institución que non elixen mediante sufraxio directo os cidadáns e totalmente anacrónica (creada no século XIX por Javier de Burgos) para da nosa soberanía.

Se non entendín mal esta decisión entrará en vigor no 2016 e remataría no 2018 segundo a modificación no punto 11.1 aprobada no pleno de abril de 2015, e isto certo? Cando e quen avaliará se melloran ou empeoran os ingresos do concello? Está disposto e comprométese (constando en acta) a reverter este acordo se non hai incremento ou este fica por baixo dos 30.000 euros prometidos?

Só nos queda rogarlle que dean marcha atrás neste acordo:

– Porque recorta a soberanía local e precisamente a pouca soberanía local que lles fica aos concellos. Por outras palabras, faise cos concellos o que a troika (que ninguén vota) fai cos estados do sul de Europa. E ao igual que PP e PSOE aprobaron unha reforma express da sancrosanta Constitución do 78 (polo resto texto sagrado e intocábel da II Restauración borbónica) para atender ao diktat alemán coa Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidade Orzamentar e Sostibilidade Financeira, agora os concellos seguen prégandose aos desexos recentralizadores do Estado español para o que xa se dispuxeron a Lei 27/2013 de racionalización e sostibilidade da Administración Local. É neste contexto e neste marco no que chamamos ao conxunto do pleno a reflexionar sobre os perigos desta cesión de competencias (que non deixa de ser unha intervención consentida, aínda que aquí ningúen semellou decatarse, como a que fai Bruxelas das contas do parlamento español como primeiro paso para drenar recursos).

– Advertimos, e queremos que fique constancia, que Por Chantada oponse enerxicamente a esta decisión aínda non tendo formado parte dese acordo porque é un mecanismo máis para obrigar que os concellos paguen a débeda e alimenten as contas dos bancos por riba de todo: tamén dos cidadáns e da democracia. Non é ningunha casualidade que estes acordos se acompañen nos concellos cos cantos de serea do refinanciamento da débeda. A mensaxe dos oligarcas non pode ser máis clara: decidan vostedes sobre o que queiran, menos sobre o verdadeiramente importante: a economía política.

– Porque no réxime xurídico das condicións é a Deputación a que ditará disposicións sobre a interpretación ou aplicación da normativa anterior e aprobará os períodos de pagamento de cada un dos tributos. Parécenos xa non só un paso máis na recentralización do Estado, senón tamén no vieiro do novo xerencialismo que aplica na xestión pública os intereses e principios ultraliberais, cos xa coñecidos efectos devastadores na sanidade, na educación e no servizos públicos en xerais (en canto se drenan recursos cada vez máis escasos para a banca, empresas privadas amigas e multinacionais).

– Porque se cederán recursos do concello (compensación económica) ás Deputacións cando tanta falta en Chantada; cando son institucións vetustas e antidemocráticas do século XIX que pexan o desenvolvemento libre dos concellos e das mancomunidades.

– Porque existe un servizo provincial de asesoramento aos concellos sen necesidade de ceder competencias.

– Porque se pode estudar a viabilidade outras fórmulas para o aumento dos ingresos das arcas municipais aínda dentro do disposto na Lei 27/2013 de racionalización e sostibilidade da Administración Local: mancomunidades, fusións, etc. Presicamente, queremos advertir ao pleno que o “caramelo envelenado” que agora ofrece a Deputación é a resposta do Estado ao rotundo fracaso dos incentivos ás fusións e que aínda podendo ser positiva a delegación da soberanía durante uns anos as súas consecuencias poden ser funestas a medio-longo prazo. Ao respecto, poden informarse do que aconteceu en Grecia no ámbito municipal.

O intenventor di que se vai debater no pleno da Deputación por unha proposta do BNG que pide custe 0€ e que a nivel local o precisan porque non están capacitados.

III.- FRATERNIDADE

3.1- PREGUNTA sobre o PLANO DE IGUALDADE

O 20 e o 21 de xuño celebrouse o I Encontro de Mulleres en Transición, onde mulleres comprometidas en diferentes ámbitos da sociedade civil fixeron unha posta en común das súas experiencias. En Lalín, o concello acolleu a XI edición do curso de verán sobre igualdade, desta volta co título “Violencias, Coeducación e Axentes de Socialización” organizado pola Oficina de Igualdade en colaboración co Instituto de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela (ICE-USC).

A raíz destas e doutras experiencias, nas que a nosa contorna fica cáseque sempre marxinada, e conforme ao disposto no II Plano de Igualdade de oportunidades (2013-2017) aprobado polo concello de Chantada onde, entre outras cousas, se dispón «organizar eventos ou xornadas onde as protagonistas sexan as mulleres representantes das asociacións feministas en Galiza para fomentar a creación de asociacións de mulleres en Chantada» (II PIO: 13).

En que estado de desenvolvemento se encontra o plano?

Que actividades do teor das expostas contempla desenvolver o Goberno nesta lexislatura?

E doutra natureza máis acorde co disposto no referido PIO?

Vaise traballar nun novo plano e, de ser o caso, cando se contempla facelo?

Que preguntemos no CIM.

3.2.- Rogo sobre as vivendas do Cantón

Desde Por Chantada-CUP consideramos que a Xunta e o Concello non están tendo unha actuación afortunada no tocante ás vivendas restauradas da praza do Cantón que se ían pór ao dispor das persoas que precisaren unha vivenda, “garantida” pola Constitución de 1978.

En que situación se encontran arestora e que medidas pensan adoptar ao respecto para facelas verdadeiramente útiles e cumprir o seu propósito? Estudouse se é posíbel modificar instando á Xunta ou complementar os requirimentos con medidas locais para que quen as precise as poda desfrutar?

Pasan os meses e non se lle dá dado saída, di o alcalde. Só se adxudicaron 3 e unha renunciou. O tema voltou ser noticia recentemente pola visita da conselleira: https://www.youtube.com/watch?v=truVOBfeB3I&feature=youtu.be

IV AGRO

4.1.-Rogo para a promoción da agricultura ecolóxica no concello de Chantada

O Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galiza (CRAEGA) creouse no ano 2000 e certifica os produtos ecolóxicos. Para alén do inxusto e irracional que é certificar o que non ten adubos químicos fronte aos alimentos envelenados da agro-industria, na actual conxuntura os pequenos propietarios e a mocidade que desexen incorporarse ao agro precisan explorar novas vías.

Galiza ten condicións, tradición e capacidade para apostar pola calidade. No caso de Chantada mesmo aínda conservamos as feiras e os mercado.

Castaña, viño, hortalizas, carne de pastoreo extensivo, leite fresco, marmeladas… Hai saídas, mas precisan de asesoramento, da autoorganización e do apoio mútuo entre produtores.

O concello, sen apenas custe de cartos –iso si require traballo–, debería estabelecer contacto coa CREAGA e outras iniciativas para iniciar un ciclo de palestras destinado ás persoas interesadas na agricultura ecolóxica, tanto produtores canto consumidores.

Rogamos, pois, que se encete o devandito proceso e, fixado o calendario de actividades, distribuír un bando informativo (nas parroquias, na web e en Televinte cando menos).

No mes de abril houbo xornadas de apicultura ecolóxica galega. Que se pode preguntar nos sindicatos e que o mellor medio de difusión é Televinte.

4.2.- Pregunta sobre as actuacións do Goberno local a respecto do sector lácteo

O Goberno de INTA planeou desenvolver algunha das medidas que lle propuxemos mediante solicitude, ou calquera outra da súa colleita? Na actual conxuntura, fraco favor lle facemos ao futuro da institución e da economía da nosa comarca conformándonos co apoio mediático sen ningunha medida concreta.

Lembrámosvos que só entre 2002 e 2012, segundo o IGE, Chantada perdeu por volta de 5.000 vacas, ficando nas 8.300 cabezas. Un descenso que é superado en Galiza polo concello de Santa Comba. Amais, os concellos que perderon máis vacas no interior de Galiza tamén foron os que perderon máis poboación nos últimos anos, que sen podermos estabelecer unha correlación directa e evidente que si que podemos sinalar a degradación das economías locais como causa fulcral.

Resposta xeral sen concretar nada, máis ou menos na liña das anteriores.

4.3.- ROGO para declarar a Lence, propietario de Leite Río persoa non grata

Dadas as reiteradas declaracións insultantes contra os nosos gandeiros do señor Lence, propietario de leite Río rogamos declarar ao mesmo persoa non grata no noso concello.

Tales declaracións son un insulto dado que un dos grandes beneficiarios dos prezos de miseria e da práctica durante décadas do dumping para sortear o sistema de cotas está máis que probado.

É máis os informes da OCU sobre a calidade do leite, por exemplo o de 2011, sinalaba que as marcas da empresa Río son o leite de peor calidade e no 2014 os datos non son mellores. Presenta tamén unha concentración de bacterias termoresistentes superior ao habitual e que evidencian que o proceso de elaboración da empresa é altamente mellorábel. Debería, pois, comezar por arranxa a súa casa antes de falar das casas dos demais.

Non formulamos como tal o rogo, recollendo a referencia a este empresario impresentábel no anterior punto.

4.4.- Rogo para repor sinais e contenedores en varios lugares do rural

A empresa de recollida de lixo dixo que os ía repor. Xa deberían estar. 

V ECONOMÍA POLÍTICA

5.1.- Período de pago medio a provedores

No ponto 13 do pleno do 13 de xuño advertímoslle sobre o incumprimento no período de pago a provedores, que mesmo situou a Chantada nas novas dos principais xornais e non por algo positivo precisamente. Tamén nesa sesión fixemos unha lectura política dese dato solicitándolle que polo ben común se poñan a traballar en serio.

Os novos datos, correspondentes ao segundo trimestre, seguen sendo dos peores de Galiza malia a mellora: 67,45 días. Xa que logo, é a nosa obriga volverlle facer a mesma pregunta, agardando desta volta unha resposta fundamentada e non a vacua retórica da improvisación:

– Que medidas ten pensado tomar o Goberno, en que se fundamentan para reducir a morosidade especialmente no que concirne a pequenas e medianas empresas da comarca?

Varela di que no 2016 estarán nos 30 días e que hai liquidez. O interventor resta importancia a este dato dicindo que é relativo. http://www.farodevigo.es/galicia/2015/08/16/treinta-siete-concellos-figuran-lista/1297058.html

5.2.- Pregunta sobre a reunión de representantes da corporación local con Amancio López-Seijas

O pasado domingo 15 de agosto houbo unha reunión entre representantes da corporación e o empresario Amancio López-Seijas, do grupo Hotusa.

Xa que foron en calidade de membros desta Corporación, ninguén que non fose concelleiro foi convidado até onde nós sabemos, gostaríamos que se rendese conta da mesma aquí no pleno, así como das peticións elevadas no encontro polo susodito, como se ten feito con outras reunións de natureza semellante.

Que lle preguntemos aos voceiros do PSOE ou do PP ou que nolo explican en privado. Retrucamos que non debería ocultarse o que se trata entre representantes públicos e un empresarios se non hai nada que ocultar nin irregular.

5.3.- Bicicletas municipais

Durante o goberno local da coalición PSOE-BNG o concello fíxose con bicicletas para o uso da policía local. Consérvanse? En que estado se encontran?

Rogamos sexa regulado e se cumpra o seu uso en casco urbano por parte dos axentes tal e como se fai en tantas outras vilas.

Tendo en conta que se gastaron máis de 4.000€ en gasoil (partida orzamentar 132-22103) e que supón o duplo do crédito orzamentar inicialmente orzamentado deberían implementar esta proposta con urxencia.

Amais, aforraríanse tamén así nos elementos de transporte (132-21400) onde se gastaron 3.000€ e en maquinaria e instalación técnicas (132-21.300) con 9.500€.

En xeral, tendo en conta que en 2014 se gastaron 47 millóns de pesetas na seguridade e a orde pública, dos que 43.260.274 millóns de pesetas (259.572,27€) se van só en soldos, hai que preguntarse se isto é axeitado ás nosas dimensións e mesmo se responde semellante inversión e número de policías locais coa ordenación actual do tránsito na vila.

Na nosa opinión, é máis un exemplo de como exercer o clientelismo desde as institucións nos tempos de vacas gordas que agora drenan recursos esenciais para o que realmente é importante e necesario, por exemplo as políticas sociais que as teñen abandonadas sendo Chantada o concello que menos inviste por habitante do sur de Lugo cando hai máis dun 30% da poboación en situación de exclusión.

Por non falar dos 425.000€ de déficit no exercicio 2014, que indican que debe corrixirse a situación financeira do concello, xa que os dereitos recoñecidos son insuficientes para atender as obrigas xeradas no mesmo.

Por outras palabras, o Goberno de Manuel Varela aceptou o principio da «estabilidade orzamentar» do ordoliberalismo alemán e a regra de ouro da troika imposta polo Ministerio de Facenda en troques do pago a provedores. Porén, até o de agora os informes da intervención e as contas revelan que foron incapaces de adoptar a súa política económica ás contrapartidas do plano subscrito expóndonos a todos a graves consecuencias. Estamos dándolle numerosas ideas para que podan facelo da maneira menos traumática para a maioría social e intentando facer que paguen máis os que máis teñen, ao tempo que lle damos ideas para que elaboren uns orzamentos de carácter social e centrados no futuro sen seguir coas inercias letais do pasado.

Sobre isto recuncamos no pleno extraordinario para o debate da Conta Xeral de 2014.

5.4.- Estrada San Martiño-A Barrela

Con máis dunha década de atraso Fomento, que gastará o groso da inversión na Galiza no AVE para as empresas amigas do IBEX.35, volve coa autovía Lugo-Ourense cun trecho testemuñal de 8’8 quilómetros entre San Martiño e A Barrela, cun gasto de 5 millóns de euros. Temos claro que é parte da estratexia do ano electoral e que, contrariamente, ao optimismo dos alcaldes de Chantada e Carballedo non terá provabelmente continuidade, máxime cando era o único en construción en 2010.

Estudaron adoptar conxuntamente os alcaldes dos concellos afectados algunha determinación ao respecto? Lémbrolle aos presentes que concellos como Lalín ou A Limia que partían dunha situación análoga á nosa están hoxe nunha ben diferente económica e demograficamente por contaren con esa infraestrutura (aínda que o tren de proximidade e de mercadorías é o que debería reclamar o interior galego e non o despropósito do AVE).

Saltamos esta cuestión pra tratala máis pormenorizadamente noutro pleno, xa que este xa superara as tres horas.

5.5.- Solicitude de información sobre a xestión dos 82.147,37€ concedidos por RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (IN519B).

Irase informando.

VI CULTURA

6.1- Pregunta sobre a política lingüística do concello

Porque a entidade de Chantada non se acolleu á Orde do 22 de abril de 2015 que regula a convocatoria e a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 79, do 28 de abril? Coa subvención concedida poderíase dispor dun técnico en normalización lingüística para, cando menos, cumprir a lexislación sobre o emprego da lingua galega na administración local e non publicar unhas bases para a contratación de 6 peóns para eventos culturais en castelán e onde o “gallego” (sic.) só aparecía como mérito.

A bibliotecaria fai o servizo de normalización ao ser titulada en galego (sic.).

6.2.- Festas patronais

Que cantidade achega de fondos públicos o concello ás festas patronais que tiveron un orzamento total de máis de 60.000€? 35.000€ como en 2014?

Que cantidade se destinou en 2015 á Asociación Amigos do Folión? 9.500€ como no 2014?

Sería recomendábel,igualmente, que o Goberno elaborase un Plano de Seguridade e Emerxencias que contemple eventos de risco como a Empanada ou a Feira do Viño para evitar sucesos tráxicos relacionados co tráfico rodado ou de viandantes, cortes con cristais, etc.

De por parte, este ano en Cangas,após a semana do jazz, viñeron as festas patronais por onde pasaron Caxade, Sés, Terbutalina, Milladoiro, Traspés, Ludovaina, etc. Supoño que vostede non terá “cedés” de grupos galegos no seu carro e, por iso, pensa que o tempo dos concertos xa pasou, porque confunde os artistas do playback e a grande distribución, xunto coas orquestras-espectáculo coa música ao vivo.

Iso si, en moitas desas efemérides (bastante máis concorridas que as festas locais onde tivemos talvez o folión con menos afluencia de público da historia) non hai nin unha soa orquestra ou estas son secundarias. Na referida vila da península do Morrazo faltou unha para a primeira e na festa do Albariño de Cambados as orquestras ocupan un plano terciario, xa non secundario face as actuacións internacionais de James ou as nacionais de Dios ke te krew, Sés e Sokram, por exemplo. E o mesmo podo anunciarlle que sucederá no San Froilán.

O contraste é elevado entre varios concellos, onde hai grandes festas cunha programación compensada e variada que non se prega en exclusiva ás orquestras e a uns representantes que levan o beneficio. Para alén de que as festas deberían saír a concurso público ou ter unhas contas públicas transparentes, dada a importantísima axuda pública que reciben, é bastante elocuente a entrevista do alcalde que di que «a época das actuacións xa pasou» cando aínda tivemos non hai tanto a Emilio Rúa en Chantada. Entre iso e afirmar que quen queira escoitar a un artista merque un CD…

Rogámoslle, pois, máis frescura e un enfoque novidoso para reactivar os eventos locais. Exemplos onde aprender ao seu redor teñen se queren.

Por último, é froito tamén da ignorancia ou da malicia vender que son unhas festas austeras cando se gastan desde o concello arredor de 40.000€ e mais de 10.000.000 das antigas pesetas en total, ou sexa, máis incluso que nalgunhas outras localidades onde si hai actuacións musicais ao vivo e variadas de música galega (e por certo cunha resposta de público obxectivamente maior que o optimismo que vende na súa entrevista). Un gasto elevado nas festas e en eventos debe procurar atraer visitantes para que repercuta na economía local.

Sobre a promesa do aglomerado en cante e outras perlas da súa entrevista prefiro nin pronunciarme, pois no seu caso cando fachendea de xestión acórdame o refrán do dime do que presumes e direiche do que careces.

 35.000€ ás festas e 9.500€ ao folión. Que se refería aos artistas de fóra.

Preguntas de última hora de Por Chantada-CUP

Sobre a limpeza da praia do Sangoñedo que se encontra chea de lodo. Limpouse en xullo.

Sobre a colaboración co banco de alimentos e a recollida de alimentos nos supermercados, evitando que vaian ao lixo. Varela di que trabllan coa Cruz Vermella [danlle 500€ ao ano], co Banco de alimentos e con Amigos de Galicia.

Preguntas PP

Campelo pregunta polo BICES. Sobre o vertido do 19 de xuño. Varela di que se deu coñecemento a Viaqua e que ese “aliviadeiro” chando chove dá problemas. Campelo di que ese día estaba un día bon. Campelo fala do derribo dunha construción e dos soares e Castor di que o propietario accedeu a retiralo e fíxoo a brigada do concello. Campelo pregunta se pagou o concello e díselle que ese soar foi de FENOSA e, ao cabo, recoñécese que pagou o concello. Capelo fala do repintado dos pasos elevados e di que coinciden coa casa do alcalde (Manuel Varela), do tenente de alcalde (Castor) e do lugar de traballo da número 3 (Cati). Castor di que isto é debido ao informe da policia local e que en total se puxeron 4 pasos elevados. Campelo di que nas contratacións non se está reservando unha porcentaxe para discapacitados. Manel Varela di que está dentro dos parámetros. Fala o PP da axuda para a depuradora de 82.000€ da Xunta de Galiza. Varela di que non lle poden facer fronte por se precisan 200.000€. Campelo di que entre o que dá a Deputación 102.648€ e o que dá a Xunta de Galiza supón o 80% do custe da obra, polo que roga que non se perda a subvención. Campelo pide regular o volume das atraccións da rúa Xoán XXIII nas festas.

Preguntas PSOE

Segue habendo problemas coa recollida do lixo en lugares como San Fiz [desde a CUP informamos que tamén se dan estes problemas nas parroquias de Seoane e Santa Cruz de Viana pois só recollen unha vez á semana e cobran por dúas e os contedores están cheos]. Castor di que hai problemas co persoal da empresa. O PSOE pide máis pasos elevados na avenida de Monforte á altura do Día. Castor volta facer referencia ao informe da policia local. Raquel pregunta se falaron coa Xunta. Castor di que entre dúas e tres veces en xunta local de Goberno. Falaron cun enxeñeiro. Mais problema en desprazar os medios ca en facer os pasos. Manuel Varela di que Taboada e Ramos foi a concesionaria [xa fixo outras actuacións en Chantada como a ampliación do tramo ao pasar a ponte do Asma dirección Brigos]. Raquel pide que se arranxe o camiño de veciños de Santiago de Arriba [hai máis que precisan arranxos de urxencia como a pista que vai ao cruce da Lagoa-Saramagal ou a estrada da SEAT dirección Faluche]. Castor non teñen permiso para o novo trazado no caso que anuncia a portavoz do PSOE e descoñecen se hai conformidade dos veciños. Raquel especifica ben a ubicación do camiño. Manuel Varfela di que se o tempo o permite se desbrozará e que aquela subida precisa de formigón ou durará nada o arranxo. Raquel engade a pista de Arcos-Casteda. VArela responde que no día do pleno andaban desbrozando en Barrio e Lamasendín. Raquel di que o camiño do San Lucas a Abral non estaba limpo na festa da empanada. Xaquín (INTA) contesta que de Abral a Centulle está desbrozada e Varela engade que hai que ir moi mal para dar coas silvas aínda que estivera sen desbrozar a pista. Pregúntase polo cobro de taxas pola realización de queimas dentro de casco urbano. A Lei 7/2012 e 3/2007 esixen reformar a ordenanza e non contempla cobro por este concepto. O secretario di que non sabe se se cobra ou non. Raquel retruca que se estude para o próximo pleno.

Moción de Por Chantada-CUP para que o pleno de Chantada traslade á Xunta de Galiza que se cubra de forma estábel unha praza de pediatría no Hospital de Monforte de Lemos

Por Chantada - Participación Democrática Directa

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O SERGAS obriga a pediatras do Hospital de Lugo e Vigo a desprazarse ao Hospital de Monforte a cubrir xornadas de varios días no servizo de pediatría, principalmente as gardas da fin de semana.

Neste momento, hai tres prazas de pediatría no Hospital e unha máis a media xornada. A de media xornada é por redución de xornada para a atención das fillas e dos fillos, situación que durará varios anos; outra a xornada de completa acaba de coller unha baixa; as dúas restantes a xornada completa encóntranse unha cuberta e outra está en Lugo, ainda figurando como contratada polo Hospital de Monforte (lembramos que a xerencia se encontra agora en Lugo, desde onde se toman as decisións de toda a área sanitaria).

Esta situación é a que obriga a reforzar con pediatras, que se trasladan desde Vigou ou Lugo para as gardas. No entanto, a maior parte do tempo todo o sur de Lugo só conta cunha praza e media en pediatría en Monforte e é totalmente inxusto que os recortes se ceben nunha área xa de por si deprimida e cada vez máis dependente de centros de decisións alleos ás nosas necesidades.

A lóxica e o cumprimento da lei, no senso de minimizar os riscos laborais e primar o interese sanitario (e, neste caso, tamén económico, pois aforraríanse cartos) debería levar á contratación dun/dunha pediatra para o Hospital de Monforte a tempo completo, eliminando a peregrinación de pediatras desde Vigo e/ou Lugo como acontece na actualidade.
Por todo iso, proponse o seguinte ACORDO

O Concello de Chantada demanda da Xunta de Galiza que se cubra de xeito estábel a tempo completo a cuarta praza de pediatría no Hospital de Monforte.
Chantada, 31 de xullo de 2014.

Asdo.: Antón Fente Parada, portavoz do Grupo Municipal Por ChantadaCUP

Posicións de Por Chantada-CUP e resumo do pleno correspondente ao 13 de xullo do 2015

para que remate esta vergonha Nota previa: Como xa indicamos no anterior pleno o noso concelleiro, Antom Fente, sofre problemas de saúde e encóntrase recibindo rehabilitación. Por este motivo chegou ás 20:30 horas ao pleno, encontrándose este xa no punto número 8 (aínda que comezara ás 20 horas). [A orde do día pode consultarse aquí]

Por Chantada - Participación Democrática Directa

1.- Acta anterior, correspondente á sesión organizativa do 29 de xuño de 2015

Aprobouse por unanimidade por parte dos grupos municipais de INTA, PP e PSOE. Este pleno era o primeiro pleno ordinario após o da sesión constitutiva e o da sesión organizativa.

[Acta da sesión anterior en PDF: Acta sesión organizativa. Consulta o resumo do pleno anterior, ao que fai referencia a acta]

2.- Representantes do concello en órganos e entidades (XDR)

INTA, c0mo nos anteriores casos, designou membros do seu partido. Con isto copa todos os representantes do concello en órganos e entidades a pesar de contar con menos de 45% do voto emitido. Ao noso ver isto é un erro.

É particularmente simbólico que após 4 anos de goberno (xa sen contarmos os que votou como alcalde Manuel Varela no PP) non saiban nin os órganos e entidades en que o concello participa, ficando estes pendentes da sesión constitutiva onde correspondía designar toda a representación do concello en órganos e entidades. Dous dos órganos pendentes de asignar era o representante no parque de bombeiros e no XDR. No caso do parque de bombeiros o Decreto 19/2009, do 5 de febreiro, polo que se aproba a constitución do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento (publicado no DOG o 6 de febreiro de 2009) estabelece no capítulo II, artigo 8º que debe ser o alcalde quem represente ao concello.

3.- Adhesión ao acordo Marco de colaboración entre o MINHAP e a FEMP para o desenvolvemento da Lei de Transparencia [APROBADO] DECRETO PORTAL TRANSPARENCIA

Esta adhesión xustifícase en tanto en canto favorece a transparencia.

No entanto, non nos podemos resistir a sinalar o oxímoron entre o Goberno central do PP e a transparencia e o bon goberno: non sabían entón da existencia da caixa B no seu propio partido? O saqueo da reserva da Seguridade Social é bon goberno? Porque queren dar leccións a Grecia e condenar ao seu pobo cando a débeda do Estado español ascende a 1’2 billóns (con B!!!) de euros? Candos os “rescates” son unha nova estafa para financiar os buracos da banca fundamentalmente? Unha débeda impagábel, por certo, e que vai exixir – no mellor dos casos – unha restruturación senón un default (cousa na que o Reino de España ten experiencia desde Filipe II, sendo o Estado con máis bancarrotas da historia pola súa longa tradición de “buen gobierno”). E, para non cansar e rematar nalgún punto, como se conxunga a transparencia e a democracia cunha “lei mordaza” que segundo o editorial do New York Times (23/04/2015) fai retroceder ao Estado español «aos negros días do réxime de Franco»? A resposta está no vento, como no cantar rebelde.

 

4.- Adhesión ao convenio subscrito entre as administracións do Estado e Autonómica para a implantación dunha rede de espazos comúns de atención ao cidadán no ámbito territorial de Galiza [APROBADO]

DECRETO CONVENIO MARCO OFICINAS ATENCIÓN CIDADÁNDECRETO CONVENIO MARCO OFICINAS ATENCIÓN CIDADÁN

5.- Bonificación ICIO construción edificio en R/Leonardo Rodríguez, nº 17 [APROBADO]

Coas informacións recebidas das comisións informativas e dado que estas bonificacións son unha constante en todos os gobernos para facilitar a rehabilitación de vivendas no caso histórico conforme á correspondente ordenanza de Rehabilitación do casco histórico (algo importantísimo e pór en valor e humanizar o casco histórico, no que imos con retraso por certo e non viría mal resolver o pantanal das casas sen entregar do Cantón dito sexa de paso).

BONIFICACIÓN ICIO MARIA TERESA MENDEZ FERNÁNDEZ

6.- Prezo público da piscina descuberta

Como após 30 minutos xa se ventilaran 8 puntos (o que dá a medida de até onde os plenos se convertiron nun ritual e a soberanía popular fica 4 anos secuestrados en 4-5 mans) non pudemos chegar a tempo para este punto, para o que mesmo tiñamos as enmendas que se expoñen a continuación. Loxicamente votariamos en contra a posición do Goberno. É máis, fixemos unha pregunta ao final do pleno para saber se se incluíran as correspondentes bonificacións e indicando que noutros concellos da zona eran de balde. Obtivemos a seguinte resposta de Manuel Varela (INTA): “É complicado facer a taxa, e quen paga as piscinas interiores xa non paga as exteriores. Na medida en que sexa rendíbel modificaranse as tarifas ou mesmo eliminaranse”. Para veres a proposta de INTA preme aquí: PREZO PÚBLICO PISCINA DESCUBERTA

1) Emenda AO PREZO PÚBLICO DA PISCINA DESCUBERTA

Exposición de motivos:

Non dubidamos para nada, que a doutrina á que se fai referencia no informe para aprobar os prezos que rexeran na piscina descuberta de Chantada leve razón, non imos a entrar a discutir iso. O que si parece claro, é o que dita a doutrina do sentido común e, para alén desta, está a Lei. Loxicamente, unha institución pública debe dar exemplo no cumprimento das disposicións legais e non pode cobrar unha taxa pola utilización de ningún espazo público sen ter aprobada a correspondente ordenanza fiscal.

Hoxe trae para aprobar, a destempo, cando xa se leva cáseque un mes cobrando pola utilización do servizo, a taxa das piscinas exteriores. E dicimos a destempo, por non usar outros cualificativos. É unha vergoña que isto pase nun concello como o de Chantada e retrata a nugalla, a improvisación e as limitacións deste goberno que segue co piloto automático da cultura do mínimo esforzo.

Cometeron unha ilegalidade, consecuencia dunha das moitas chafalladas ás que nos teñen acostumados, e que coidabamos que nesta lexislatura estaban dispostos a mudar. Un que peca de inxenuidade até que vai vendo unha e outra vez que non, como a ausencia de resposta as propostas de actuacións que lle fixemos para o sector lácteo, o cal xa non supón apenas unha falta de deferencia con Por Chantada e os seus mais de 500 votantes, senón unha falta de respecto coas persoas que son o piar económico fundamental da comarca. A vostede, toda vez que ten o soldo aprobado, daralle igual, a nós non.

A súa incapacidade e nugalla no caso das piscinas puido supor denuncias por parte da viziñanza –con todas as da lei dito sexa de paso–, co conseguinte trastorno para as arcas públicas. Amais, o tema das piscinas é un tema que ten especial incidencia na opinión pública e retrata a desastrosa clase política que sofren os chantadinos:

PRIMEIRO padecendo unha catastrófica privatización, tanto polo lado do servizo, canto polo das arcas municipais; SEGUNDO provocando un escándalo na súa remunipalización polas bases de contratación e AGORA cobrándolle aos chantadinos sen ter estipulados os prezos públicos e, xa que logo, cometendo unha ilegalidade.

A maior escarnio, cada día as piscinas públicas de Chantada contan con menos usuarios. Ninguén dos aquí presentes buscou a explicación en que non haxa bonificacións para colectivos sociais como as familias numerosas? Non se pensa na xente sen ingresos? Non se repara en que as piscinas de Monterroso, Antas, Taboada e Carballedo son de balde en canto as de Chantada son de pago? Que “plus” ofrecen para xustificar isto? Non me estendo máis no que é evidente: o retrato dunha xestión mediocre cando non pésima.

O Pleno do Concello aprobou no seu momento a Ordenanza Fiscal Reguladora do Prezo Público pola Prestación do Servizo de Piscina Descuberta e Anexos (que discriminaba por certo ás persoas pola súa pel e que daría para un capítulo aparte dos absurdos e arbitrariedades lexislativas que se comenten moitas veces). Nesa ordenanza podemos ler no ARTIGO 6, correspondente ás BONIFICACIÓNS que se estabelecen:

Bonificacións a familias numerosas:

  • Bonificación do 35% da cota, a favor daqueles suxeitos pasivos que formen parte dunha Familia Numerosa de Categoría Xeral.
  • Bonificación do 40% da cota, a favor daqueles suxeitos pasivos que formen parte dunha Familia Numerosa de Categoría Especial.

Pois ben, o Grupo Municipal de Por Chantada-CUP presenta para aprobación ao pleno as seguintes EMENDAS aos prezos públicos que van rexir nas piscinas exteriores e se contemplen as mesmas bonificacións que se aprobaron no seu dia:


1) EMENDA DE MODIFICACIÓN DOS PREZOS PÚBLICOS

° Bonificación de 35% da cota a favor daqueles suxeitos pasivos que formen parte dunha Familia Numerosa de Categoría Xeral.

° Bonificación do 40% da cota, a favor daqueles suxeitos pasivos que formen parte dunha Familia Numerosa de Categoría Especial.

° Bonificación do 50% para os desempregados que perciban prestación por desemprego.

° Bonificación do 100% para:

a.- desempregados de longa duración;

b.- persoas cun ingreso anual inferior a 12.000€ por ano;

c.– menores de idade e estudantado menor de 30 anos pertencente a unidades familiares con ingresos inferiores a 14.000€ por ano

2) Enmenda de Modificación do punto 2 da proposta do Goberno de 8 de xullo de 2015

Exposición de motivos:

De por parte, enmendamos tamén a delegación no equipo de Goberno da revisión das taxas de agora en diante ao entendermos que calquera modificación nos prezos públicos debe ser ratificada polo pleno, xa que toda vez aprobadas unhas tarifas e existindo a correspondente ordenanza non hai urxencia que xustifique que se furte do debate plenario a súa modificación, máxime cando ten un impacto directo sobre a cidadanía.

ENMENDA:

2.- Calquera modificación nos prezos públicos debe ser ratificada polo pleno.

3) Enmenda de engádega dunha DISPOSICIÓN ADICIONAL TRANSITORIA

Exposición de motivos:

Estaremos de acordo en que se cobrou de xeito ilegal unha taxa pola utilización deste servizo. Así pois, (como acto de contrición, propósito da emenda e dor dos pecados) debemos resarcir a todas as usuarias e todos os usuarios que pagaron a pesar de non termos a taxa aprobada, polo que propomos que durante o mes de agosto non se cobre por este servizo. Concretamente a emenda reza así:

Enmenda de engádega:

Disposición Adicional Transitoria: estes prezos públicos non se comezarán a aplicar até o mes de setembro de 2015, co obxectivo de compensar polo período en que se cobrou indebidamente e para facilitar que os usuarios con dereito a bonificacións podan presentar a documentación pertinente.

7.- Moción do Grupo Municipal Popular Instando á modificación da ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola prestación do servizo nas instalacións de recreo municipal, piscinas e anexos. Parte de control da xestión [véxase punto anterior]

MOCIÓN PP PISCINA

8.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE O SECTOR LEITEIRO GALEGO

MOCIÓN PSOE SECTOR LEITEIRO

Aprobouse por unanimidade. Aínda que previamente apresentamos a seguinte enmenda por entendermos que era unha moción bastante limitada na súa parte propositiva. De todos os xeitos, retirámola para reforzar a unanimidade e non dar excusas nin a INTA nin ao PP que se mostraban reticentes. Esta enmenda realmente foi unha “reconversión” dunha solicitude que enviamos ao alcade e que, ante a falta de resposta, enviamos á Secretaría do Concello para que lla fixese chegar. No entanto, non obtivemos ningunha resposta.

Manuel Varela salientou neste punto que en maio houbo unha reunión en Monforte coas coperativas e cos sindicatos para solucionar o problema do sector lácteo. Compreteuse a que alguén do seu Goberno participaría da manifestación, aínda que non probabelmente el en persoa xa que tiñamos que comprender que estaba de vacacións. Porén, para sermos xustos hai que indicar que finalmente asistiu tal e como lle solicitamos desde Por Chantada e o PSOE e como debe ser do máximo representante do noso Concello.

No tocante á nosa enmenda, que xa publicamos no seu momento como solicitude no noso blogue (é a mesma con algunha lixeira mudanza após contactar con representantes do sector), o PP considerouna un ataque á consellaría (como se os gandeiros fosen xentes ociosas que teiman en protestar para ir contra o PP, tal é a cegueira deste partido); INTA que o concello non podía asumir eses compromisos desde o concello (explicoúselles que era solicitar non impulsar como concello este plano); e o PSOE que contaba con puntos interesantes e que era unha enmenda complexa e que eles apresentarían novas mocións sobre o sector lácteo.

Por certo, recalcamos que a nosa enmenda foi publicada como solicitude con anterioridade a coñecermos a do PSOE, xa que chegounos por varias vías que certos elementos difunden que copiamos os resumos dos plenos do PSOE, algo supomos que atribuíbel a iso que a sabiduría popular chama a malicia do tonto ou ao dito de que a envexa non é caridade.

Emenda DE POR CHANTADA-CUP INSTANDO AO CONCELLO DE CHANTADA A DAR O MÁXIMO APOIO ÁS DEMANDAS E MOBILIZACIÓNS DO SECTOR LÁCTEO e PARA DESEÑAR ESTRATEXIAS QUE DOTEN DE FUTURO AO MEDIO RURAL

Exposición de motivos:

O día 7 de xullo envíamos ao alcalde unha solicitude instándoo a apoiar as mobilizacións dos gandeiros e a impulsar unha fronte de alcaldes en defensa, xa non apenas do sector lácteo, mais do conxunto do medio rural e do tecido económico da nosa comarca. En vista de que non obtivemos resposta procedemos a volvelo enviar a través da secretaría do concello, non obtendo resposta novamente. Alén dunha falta de deferencia para Por ChantadaCUP e para os seus votantes, máis de 10% dos censados neste concello por se o esqueceu, parécenos unha mostra máis de desinterese, nugalla e desleixo fronte aos graves problemas que vive o noso sector leiteiro, piar fundamental da comarca.

Polo exposto, procedemos a ler a solicitude publicamente neste pleno e convertimos os puntos que antes eran solicitude nunha moción instando a actúar ao concello de Chantada. Esperemos que haxa unanimidade nesta moción ou entenderemos que calquera procura de consenso con este Goberno é unha perda de tempo:

«Como ben saberá vostede os nosos labregos están afeitos a padecer unha crise crónica e unha reconversión continuada desde a entrada do Estado español na UE en 1986. No entanto, nos últimos tempos o sector lácteo –sen esquecernos doutros sectores produtivos igualmente ameazados polo agronegocio das multinacionais– atravesa unha situación insostíbel.
Castelao dicía que o galego non pide, senón que emigra. Igualmente podemos afirmar que os nosos gandeiros, pulmón económico da nosa comarca, non protestan, senón que botan o candado. Con todo, a primeira tractorada da historia naceu e desenvolveuse na comarca de Chantada, porque no campo vainos a vida.
Desde o estabelecemento da cota láctea até a súa supresión Galiza perdeu 90% das súas explotacións no nome do “progreso” e as nosas parroquias van camiño de converterse nun deserto verde. O 2016 vai ser aínda peor que o 2015 polo aumento nun 10% da produción láctea en Franza, Alemaña e Holanda e dun 5% no conxunto da UE.
A resistencia heroica dos nosos labregos está tocando fondo. Os prezos que están percibindo sitúanse entre 26 e 28 céntimos por litro (incluso 18 céntimos en moitos casos), moi lonxe dos máis de 34 pagados noutras comunidades do Estado. Para máis INRI, Pascual, Leite Río ou Leitegal anunciaron que ían deter a recollida de leite en numerosas explotacións nun “mercado” que é de todo menos “libre”.
Desde o SLG denúnciase que estamos inmersos nunha xigantesca operación de desmantelamento do sector lácteo galego, que consiste en deslocaar a produción leiteira do noso país a outras partes do Estado próximas ás grandes urbes (nomeadamente na franxa mediterránea e Andalucía). Ao tempo, esmágase ao pequeno produtor para favorecer a agro-industria: xigantescas granxas con milleiros de vacas (como as que se fan subvencionadas con fondos da UE en Romanía e de capital xermano ou francés) que non ven a luz do día e producen un leite de pésima calidade. Un modelo que na última década se fomentou en Galiza, enganando desde as insituticións aos nosos labregos, xa que nin dispoñen da terra para a autosuficiencia nas forraxes, nen Galiza conta coa soberanía política precisa para protexer o noso sector primario frente a competencia estranxeira. Deste xeito, o libre mercado convértese no dereito de pernada do grande capital sobre os pequenos produtores que son esenciais xa non só desde o punto de vista económico, senón tamén para a conservación e ordenación do noso territorio e para dotar de futuro ás nosas parroquias e aos concellos do interior galego.
Por todo o exposto, o SLG, UU.AA e Asaja Galicia convocan unha manifestación e unha tractorada para o vindeiro 17 de xullo en Compostela, en protesta pola vergoñenta e inexplicábel inacción do Goberno galego presidido por Alberte Núñez Feijoo, que si ten tempo pola contra para que a consellaría de Rosa Quintana tire o rascuño de decreto sobre exección de residuros das explotacións gandeiras, que dunha parte mostra bastante descoñecemento do territorio e doutra parte obriga a novas inversións para adatar á ordenanza os tanques do xurro.
Ao tempo, algúns rexedores locais (de Mazaricos, Boimorto e San Sadurdiño concretamente) fixeron un chamado para impulsar unha fronte de alcaldes en defensa do sector por riba das pertenzas partidarias e emprazaron aos alcaldes de todo o país a unha xuntanza aberta, que se celebrará o vindeiro luns 11 en Boimorto.
Vostede é perfectamente consciente, como alcalde de todos os veciños e de todas as veciñas do país do Faro, da importancia estratéxica do leite en Chantada. Sen leite non hai pequeno comercio. Sen leite non hai hostalaría. Sen leite non hai centos de postos de traballo. Sen leite non hai ICOS –algo que infelizmente semella que esqueceu durante décadas a propia cooperativa–. Sen leite, en definitiva, non hai futuro para a comarca de Chantada.
Aínda que somos conscientes das limitacións, no tocante as súas competencias cada vez menores, dos concellos temos unha responsabilidade directa e debemos prestar apoio antes os abusos das industrias e dos vampiros que levan o beneficio deixándolle aos labregos só débeda e traballo de sol a sol. A dignidade sempre é “competencia” individual e colectiva e pode exercerse ou non. Como representante local das veciñas e dos veciños vostede ten neste sentido unha responsabilidade que sabemos asumirá, sendo unha voz máis nas demandas xustas do noso campo».

Por todo o exposto con anterioridade, Por Chantada-CUP solicita á alcaldía de Chantada que impulse a seguinte folla de ruta:

1.– Que Chantada participe como concello da reunión de alcaldes do día 17 de xullo en Compostela e exerza de cabeza tractora da mobilización cidadá e institucional no sur de Lugo.

2.-– Que se constitúa unha comisión específica, plural e aberta para a defensa do noso tecido produtivo, cunha rolda de contactos cos produtores, cooperativas e sindicados agrarios aos que debemos ceder o protagonismo e arroupar nas súas demandas.

3.-– Que se inicie unha rolda de contactos cos alcaldes da comarca e do sur de Lugo para facer unha fronte común que inste a actuar á Xunta e ao Estado e reclame futuro para o agro e prezos dignos para o leite, mediante un contrato anual con prezos fixos e dignos.

4.- Informar publicamente, xunto cos sindicatos agrarios con presenza na comarca que o desexaren, aos nosos labregos do contido do rascuño do decreto sobre execcións para que se podan apresentar as pertinentes alegacións.

5.– Solicitar un plano de emerxencia, coa suficiente dotación orzamentaria, que invista no fomento do valor engadido do noso leite con, cando menos catro liñas de axuda:
a.- Axudas a cooperativas para impulsar a transformación do leite galego en Galiza e desde un consorcio público-privado (a parte privada as cooperativas).
b.- Axudas ás pequenas explotacións de pastoreo extensivo pola súa función social e medioambiental. Axudas a SAT e outras asociacións de produtores para o fomento da venda local e a aposta pola eliminación de intermediarios a través da venda de leite fresco (que é unha realidade que levan décadas desenvolvendo pequenos produtores en Alemaña e noutros estados do norte de Europa).
c.- Campañas de información aos labregos e sensibilización cidadá para apostar por un modelo onde prime a calidade e non a cantidade (coas conseguintes liñas de axuda para tal fin).
d.- Modificación do Banco de Terras para que a terra sexa para quen estea disposto a traballala, sen menoscabo da propiedade, e blindándoo para uso exclusivo das explotacións familiares e SAT e, en ningún caso, para a agro-industria.

6.- Creación dun rexistro municipal de viñas co fin de promover un Banco Local de viñedos que permita a incorporación ás mozas e aos mozos que así o desexen e para o que se pode contar con financiamento doutras administracións públicas.

7.- Impulsar un FORO DE ASOCIACIÓNS RURAIS DO PAÍS DO FARO mediante o cal a veciñanza contribúa a elaboración de propostas encamiñadas a subsanar os deficientes servizos rurais e, sobre todo, propostas para a elaboración dun PLANO DE EMERXENCIA DEMOGRÁFICA, SOCIAL E ECONÓMICA (2016-2021) para executar nos vindeiros anos no concello de Chantada e que debe contemplar a mancomunidade de servizos e esforzos entre os concellos de Chantada, Carballedo, Taboada, Escairón e Pantón para conseguir financiamento doutras administracións con obxectivos e orientacións políticas ben definidas.

9.-MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE O MANTEMENTO E LIMPEZA DE SOARES

MOCIÓN PSOE LIMPEZA SOARES

Votamos A FAVOR, aprobándose por unanimidade e incluíndo unha enmenda para instar a limpar as gabias das estradas ao concello, que reproducimos a continuación:

O estado das gabias podería engadirse a esta moción. Tendo maquinaria propia o concello é lamentábel que se teñan sen desbrozar contribuíndo nas pistas rurais xa non a aumentar o risco de incendio, senón de accidentes por reducir a visibilidade.

Tamén é certamente preocupante que o concello non cumpra as ordenanzas que ten aprobadas e logo solicite aos cidadáns que si cumpran outras disposicións do concello, vaia exemplo estamos dando.

No conxunto da moción puntualizar que os reptís non son seres vivos a exterminar, que o seu número se viu seriamente reducido, que hai especies ameazadas e que axudan a controlar pragas de leiróns. Así pois, a redacción do epígrafe c) na exposición de motivos é bastante desafortunado.

Enmenda de engádega dun 5º punto:

5.- Instar ao concello a empregar a maquinaria municipal para o desbroce das gabias das estradas do rural cunha convocatoria laboral se for preciso para o emprego da devandita maquinaria.

DEBATE NESTE PUNTO

Manuel Varela indicou que a maquinaria está traballando desde fai fías e apareceron tamén os da Deputación. Medio Rural vai mandar máquinas de arrastre para outras pistas para “planchar o concello” entre xullo e agosto con dúas máquinas privadas de reforzo.

Indica igualmente que no soar da praza de Santa Ana van meter man, porque ten orde de derribo (onde era o Capitol histórico) e adecentar para aparcadoiro ou o que sexa e vaiar o edificio que está ao lado. Soar da Avenidade de Ourense para aparcadoiro en troques de desbrozarllo e botarlle zahorra. Na Rúa do Grelo desbrózaronse 2 ou 3 polas máquinas e entre 12 e 13 proprietarios foron informados pola policia local  para que limpen os soares ou farao o concello e enviaralle posteriormente a factura.

Héctor (PSOE) indicou que o soar detrás da Fonda América tamén debe limparse. Asemade, con moi bo criterio, asinalou que non debería desbrozarse nas horas centrais do día polo risco de incendio. Lonxe de tomar nota de alguén que fala con coñecemento de causa após traballar moitos anos en ICO o alcalde tomouno como un ataque, retrucando que ICOS tamén o facía (mal imos se non se sabe separar a vida persoal das persoas do político) e que levaban “un extintor” e que había 4 brigadas anti-incendios no concello (sic.). Só esperamos que non haxa unha desgraza.

  Rosa (PSOE) indica que en Uxío Novoneyra e na que baixa ao Faro hai soares que tamén é preciso limpar.

Por parte do PP, Medela fixo fincapé en que se aplique a ordenanza, punto que tamén subliñamos desde os outros grupos da oposición.

10.- Dación de conta de resolución da alcaldía

[nas dacións de conta nin se debate nin se vota, só se poden facer preguntas se algo non fica claro]

O voceiro do PP indica que no decreto non se corresponde a data. E coletillas das resolucións que o propio secretario di que sobran.

11.- Dación de conta de informe de seguimento do Plano de axuste do primeiro trimestre de 2015 

[Documentación: Informe da intervención sobre o seguimento do PLANO AXUSTE]

Indicamos a nosa vontade de que todas estas preguntas consten en acta, xunto ás do punto 12 e as do punto 13. No entanto, o que debería ser natural e até beneficioso para o coñecemento e a correcta información dos cidadáns provocou un evidente malestar no Goberno. Para Varela o concelleiro de Por Chantada “quere saber todo nun pleno” e que sendo músico “non debería tocar de ouvido” (simplemente se recorreu a analizar a documentación que recibimos como concelleiros e facer o noso traballo de seguimento do Goberno), senón achegarse ao concello e falar co interventor. Mais o máis grave foi que ameazou con aprobar un regulamento-mordaza para evitar que podamos preguntar libremente o que estimemos oportuno nos plenos. Os vellos métodos de amedrentamento caciquil que non lle van funcionar con Por Chantada. É máis, arríscase a que lle sexa contraproducente esa actitude arrogante e prepotente que caracteriza a certos representantes da vella política. Alá eles.

A isto engadiu algunhas imprecisións e inexactitudes coas que tenta apresentarse como un bo xestor escúdandose na “herdanza” (despois de 4 anos este argumento recoméndamoslle que o vaia mudando e xa foi totalmente desmontado na nosa páxina con numerosos informes). Nin resposta merecen pois estes ex abruptos que retratan a quen os emite e mostran a infinita paciencia de quen os escoita e padece. O PP tamén lle lembrou que non se recauda e que non se fixeron ordenanzas e se teñen pensado recuperar isto para o seguinte trimestre.

Reproducimos as nosas preguntas, xulguen a que se debe a “discordia” e o “malestar” mal disumulado na resposta do alcalde de todos os Chantadinos que por unha parte quere converter os plenos en trámites e polo outro non quere un regulamento de participación veciñal porque “para iso estamos os representantes dos cidadáns”. A coherencia (ou a comenencia) feita carne, desde logo.

Pregunta 1: Que se pode facer para paliar a escasez de recursos materiais e personais do Departamento de Intervención para que cumpra coas obrigas legais existentes e poda facer unha avaliación real do cumprimento do Plano de Axuste?
Pregunta 2: Que consecuencias pode ter que non se estea cumprindo coas obrigas legais?
Pregunta 3: Cando se ten previsto facer unha avaliación, co debido rigor, do cumprimento do Plano de Axuste?
Pregunta 4: Cando se ten previsto ter a contabilidade do exercicio 2013 cando estamos xa en xullo de 2015 e e o Goberno ten previsto aprobar os novos orzamentos para 2016 no mes de outubro, ou sexa, á volta do verán?
Pregunta 5: A escasez de recursos materiais e persoais é crónica ou hai visos de que se poda subsanar nalgún momento? A que materiais fai referencia concretamente?
Pregunta 6: Coñecíanse estas obrigas legais no momento de aprobar por unanimidade o Plano de Axuste? Informouse das limitacións desde a intervención para axustarse a estas obrigas legais?
Pregunta 7: Porque non se anexan as medidas do Plano de axuste ao informe da intervención toda vez que sen esa información é moi difícil facer un seguimento axeitado do mesmo?
Pregunta 8: O incremento do IBI nun contexto de queda da borbulla inmobiliaria contemplado na medida 1do Plano de axuste cando se ten previsto dar por finalizado?
Pergunta 9: As estimacións de 130.000€ e 100.000€ de incremento no IBI no contexto actual de crise económica en que supostos e fundamentos se sustentan?
Pregunta 10: Porque non se aprobou o padrón e hai ese non aforro de 46.397,45€? Cando se ten previsto aprobar o padrón correspondente e en que se basa a estimación desa cantidade que se vai aforrar coa súa aprobación?
Pregunta 11: A poupanza ou aforro de 230.000€ que se ten previsto facer no exercicio 2015, o actual, en que estado se encontra a xullo de 2015 con máis de medio ano transcorrido? É unha proxección, xa que logo, con fundamentación lóxica e real?
Pregunta 12: Poden explicarnos a natureza dos impostos que se subiron en materia urbanística e a que cidadáns afectan e se é un imposto progresivo ou regresivo?
Pregunta 13: En que se fundamenta ese incremento de ingreso nos impostos? Verificouse en pasados exercicios se realmente era así? Que fundamento ten, xa que logo, a proxección de 54.839,14€ para 2015?
Pregunta 14: Porque o concello aproba unha ordenanza para crear un imposto no lixo no medio real que non aplica? Esperou a deixar pasar as eleccións incumprindo os compromisos adquiridos no Plano de Axuste no tocante a súa medida 4? Que consecuencias pode ter isto para o concello de Chantada?
Pregunta 15: Ten previsto o actual Goberno de INTA aplicar este imposto ao medio rural, que precisamente o que lle cómpren son novos trabucos? En caso afirmativo, vai o Goberno executar as obras de sumidoiros, tratamento de residuos e separación do lixo, etc. que xustifiquen ese trabuco?
Pregunta 16: Pode explicársenos a natureza das taxas en actividades deportivas e de lecer por un lado e de utilización das instalacións deportivas polo outro, así como a súa xustificación? Porque se empregan tempos verbais en pasado neste epígrafe? Xa non existen? Recadáronse efectivamente esas previsións?
Pregunta 17: Porque se inclúe nun plano de axuste a modificación da ordenanza de entrada de vehículos e de utilización do solo polo mesmo goberno que logo non crea esta ordenanza? En que se fundamentou no seu día esta suba impositiva aos cidadáns e que consecuencias pode ter isto?
Pregunta 18: Pódesenos explicar porque na redución de custes de persoal se produce un desaforro de 4.416€?
Pregunta 19: Porque non se pode cuantificar o aforro a consecuencia do feche da Oficina de Rehabilitación?
Pregunta 20: Quen elabora e en que consisten os estudos de viabilidade dos contratos de inversión? En base a que criterio, alén da enxeñaría financeira para acollerse a un plano sen adoptar os pertinentes requisitos, se calculou que con esta medida se ían aforrar 50.000€ anuais e como se explica que non conste documentación algunha ao respecto?
Pregunta 21: En conformidade co exposto da anterior pregunta, celebrouse algún contrato desta natureza sen o estudo de viabilidade que o propio Goberno actual fixou como requisito preceptivo? Se é así, que consecuencias legais pode ter? Solicito que os servizos xurídicos do concello elaboren un informe ao respecto para coñecemento do pleno e da cidadanía.
Pregunta 22: Como se pode xustificar nun plano de axuste rigoroso e críbel que se estabelezan medidas de aforro enerxético no alumeado público e no gasoil das piscinas municipais sen que este sexa cuantificado? Como se come que anos despois non se poda cuantificar o aforro nesta partida? Sospeitamos que se trata dun “aforro negativo” (por empregar a neolingua orwelliana dos Chicago boys), a non ser que o Goberno estea en condicións de explicarnos as medidas pasadas e presentes que adoptou ao respecto e se comprometa a ir dilucidando estas cuestións antes do aprobamento dos novos orzamentos no mes de outubro? Ou pensa que imos apoiar uns orzamentos feitos a ollo e para “ir tirando” mentres segue disparando a débeda pública que segundo o Consello de Contas de Galiza no 2013 era xa de 5.725.492 EUROS achegándose perigosamente aos cáseque 7 millóns que o actual alcalde deixou como herdanza cando perdeu as eleccións á fronte do PP?
Pregunta 23: Cando pensa o actual goberno cuantificar a maior parte das subvencións nominativas do ano 2015? Porque se apostou no plano de axuste por reducir as subvencións nominativas, sabedores de que as subvencións nominativas son en moitos casos esenciais para moitos colectivos culturais e para termos un tecido social vivo nun contexto demográfico deprimido? A simple lectura deste informe dos técnicos de facenda do concello dá a certeza de que foi un plano feito sen brúxula, sen rigor e para saír do paso. Coma sempre deixan os desfalcos para os que veñan detrás, xeracións egoístas de vividores que deixan un desastre económico, social e ecolóxico ás xeracións do futuro.
Pregunta 24: Como se pode facer unha estimación de aforro por valor de 120.000€ na reagrupación de contratos menores de subministros e servizos e non constar documentación algunha para comprobar esta medida segundo o informe da intervención? Que caste de carallada é esta? Están tomándonos o pelo ou que? Cando e canto van ter que pagar os cidadáns por este desfase continuado entre os compromisos adquiridos co Ministerio de Facenda no “Plano de axuste” e a realidade de improvisación e falta absoluta de rigor financeiro?
Pregunta 25: Pode os técnicos financeiros e xurídicos do concello de Chantada elevar un informe ao pleno sobre as consecuencias económicas e legais a curto, medio e longo prazo desta falta de observación do “Plano de axuste”, así como propostas de medidas concretas para subsanar estes desfases?

 

12.- Dación de conta de informe de morosidade do primeiro trimestre

Informe de morosidade do primeiro trimestre de 2015 da intervención do concello de Chantada: 04 informe morosidad tesoreria 1T2015

Pregunta 1: O concello de Chantada cumpre co artigo 6 do RD 635/2014 no tocante á publicitación periódica do período medio de pago a provedores na páxina web empregando os modelos-tipo de publicación que pon a disposición do concello o Ministerio de Facenda para garantir a accesibilidade e a transparencia de devantida información?
Pregunta 2: Os 589.725,95€ (pendentes de pago e fóra de prazo ao final do trimestre) e os 149.054,35€ (pendentes de pago e dentro do prazo legal ao final do trimestre) aínda se encontran sen pagar? Se a resposta é afirmativa suporía que vostede, de perder as eleccións, deixaría facturas no caixón por valor de 738.780,3 € (alén dunha débeda pública de case 6 millóns de euros no ano 2013 e un Plano de axuste que é papel mollado). Como para presumir de “xestor”.
Pregunta 3: Cal é o importe exacto a día de hoxe de débedas con provedores do concello de Chantada? 738.780,3€?
Pregunta 4: É consciente vostede que esa cifra é superior ao suposto “remanente” do que presumía na campaña e aínda no pleno constituínte e co que se ían arranxar camiños (existencias en caixas e bancos)? Un remanente, segundo o informe presentado no pleno de investidura, de 695.126,90€, dos que 648.497,29€ son un crédito contraído coa Caixa Rural e, xa que logo, unha nova lousa de débeda. Pode explicarnos cando hai que devolver ese crédito e que medidas se teñen pensado para paliar a débeda pública toda a vez que o Plano de Axuste está tendo un grado de cumprimento testemuñal?
Pregunta 5: É racional e responsábel seguir negando que a situación financeira do concello é desastrosa e bordea perigosamente un punto de non retorno onde o servizo da débeda faga insostíbel os mínimos e elementares servizos públicos castigando con máis impostos e menos servizos a aquelas persoas que peor o están pasando (autónomos, labregos e traballadores)? Somos conscientes, a non ser que estexamos radicalmente equivocados –que pode ser por a inefabilidade resérvase seica só para o papa– os que estamos aquí sentados, do que estamos permitindo e facendo cando precisamos un concello saneado e eficiente para axudar a que Chantada non morra definitivamente? Suplícolles que se poñan as pillas e se non teñen capacidade o recoñezan e soliciten axuda de especialistas ou o que faga falta. Así non podemos seguir. Por favor.

13.- Dación de conta do período medio de pago do primeiro trimestre de 2015
Segundo o Ministerio de Facenda [PERIODO MEDIO DE PAGO 2015_Primer trimestre_] o concello de Chantada tarda máis de 90 días en pagar como media. Isto contradí a a súa afirmación no pleno constituínte en que afirmou que o pago das facturas se mellorar e xa andaba polos 30-45 días. Naquela altura, xa desmintimos na nosa web este dato, xa que segundo os datos publicados polo xornal La Voz de Galicia (maio de 2015) Chantada está entre os concellos cos peores indicadores de morosidade no pago a provedores da Galiza, tardando de media máis de 90 días.

Isto supón o triplo do prazo legal e dispara por norma o custe dos servizos contratados entre outras consecuencias.
Outras consecuencias como que cada vez que un concello supera os 30 días no pago aos seus provedores debe incluír na actualización do seu plano de tesouraría medidas que permitan xerar liquidez necesaria para reducir os prazos de pago. Gostaríanos que se nos explicase que medidas se van adoptar ao respecto, porque se prometeu inversión no arranxo de infrastruturas rurais e se por outra banda é preciso unha maior inversión social nalgún lado haberá que meter a tesoura cando os ingresos nin aumentaron nin se espera que aumenten de aquí a outubro, data en que teñen pensado presentar os orzamentos (rogámoslle que sexan rigorosos e serios e non como de costume para cumprir coa legalidade na forma, mais non no fondo).
Así pois, Chantada aínda non está entre o 20% (66) dos concellos galegos que se enfrontan á aplicación de medidas correctoras pola súa elevada morosidade; sendo segundo Facenda a débeda dos concellos galegos cos seus provedores ao feche do primeiro trimestre do ano de 125,08 millóns de euros (fronte aos 147,2 millóns que si se abonaron en tempo e forma), dos que 4 de cada 10 corresponden ás 7 grandes cidades. Amais, o groso da débeda galega a 31 de marzo concéntrana os concellos d’ A Cruña (72.05 millóns) e Pontevedra (31,5 millóns), sendo tamén os que máis invisten en pagamentos a provedores: 74,73 no caso dos cruñeses e 45,66 dos pontevedreses. No caso de Lugo, os concellos deben aos seus subministradores 15,92 millóns (despois de abonar 16,5 millóns) e os de Ourense 5,55 millóns, após liquidar 8,3 millóns.
Ser eficientes no pago a provedores mellora a longo prazo os custes e, xa que logo, permite aforrar cartos públicos. Ser eficientes no pago a provedores é necesario nunha boa xestión económica dos recursos de todas e todos (dos que nos votan, dos que non nos votan e dos que quedan na casa ou meten unha roda de chourizo no sobre). Ser eficientes no pago a provedores no curto prazo alivia a situación delicada pola que atravesan moitas pequenas e medianas empresas, xa de por si afectadas por un ciclo nocivo que se retroalimenta: restrición do crédito, redución da demanda e aumento ou mantemento da morosidade en cotas moi altas.
Chantada con 90 días (tres meses) supera os 30 días (1 mes) que fixa a lexislación vixente, ou sexa o triplo do prazo legal, sendo o concello do sul de Lugo que rexistra un peor dato só superado por Taboada (116 días), cuxa xestión nefasta non é ningún segredo dito sexa de paso, aínda que o seu alcalde presida tamén o XDR Miño-Ulloa –unha entidade nada transparente en canto as súas contas e con numerosas queixas sobre o partidismo como criterio de concesión das axudas. País!
Se analizamos o informe de morosidade de tesouraría e intervención os datos son aínda máis preocupantes xa que aqueles conceptos que pola súa natureza gardan relación co tecido empresarial e de servizos local, de pequena entidade, superan con ampla marxe os 100 días. E a relación entre o pago dentro do prazo legal e o que se fai fóra do prazo legal é sinxelamente terríbel e mostra unha dinámica perversa de xestionar o público que remata por disparar os custes dos servizos contratados porque as empresas saben cando prestan o servizo ou cando exercitan a entrega de materiais, mais non saben cando é que van cobrar polo que aplican un “recargo” – sorte de taxa de interese – que pagamos todas as cidadás e todos os cidadás. Isto debemos mudalo xa polo ben de todas e todos.

PREGUNTA 1: Que medidas ten pensado tomar o Goberno, e en que se fundamentan, para reducir a súa morosidade especialmente no que concirne a débeda con pequenas e medianas empresas da comarca de Chantada?

14.- Dación de conta da execución orzamentar do primeiro trimestre de 2015

MEH-resguardo-firma-digital-presupuesto ejecucion 1ºtrim 2015

PREGUNTA 1: Agradeceríase que se anexara un documento con maior precisión e claridade explicativa xunto ao resgardo MEH, xa que é moi difícil de entender para as persoas que non temos experiencia previa con ese tipo de documentación. Existe algún manual para iniciarse nestas cuestións que sexa accesíbel para os que non somos especialistas?

Pregunta 2: Cal é o total de gastos no 1º trimestre e cal é o total de ingresos no mesmo período?
Pregunta 3: Obtidos os compoñentes do remanente, pódese proceder ao seu cálculo:
REMANENTE DE TESOURARÍA= FONDOS LÍQUIDOS+DEREITOS PENDENTES DE COBRO-OBRIGAS PENDENTES DE PAGO= 1.771.953,67€

Esa cantidade é da que dispón para gastos xerais o concello substraéndolle os saldos de dubidoso cobro (1.309.140,60€) o que dá un remanente para gastos xerais de 463.813,07€. Este remanente é do que dispón para este trimestre o concello? Cales son estes saldos de dubidoso cobro (a partida 490 “Provisión para insolvencias”?

Pregunta 4: Que se inclúe no exceso de financiación afectada? O dado é 0 porque só se coñece ao vecer os orzamentos anuais? (Si) Pode explicarnos máis polo miúdo este concepto (Desviacións de financiación positivas acumuladas a fin de exercicio)?

Pregunta 5: Se o remanente para gastos xerais é de 464.813,07€ e a necesidade de financiamento da corporación local é de 620.302,52€ significa isto que a institución segue incorrendo en déficit e xa que logo aumentando a súa débeda?

Pregunta 6: Cal é a débeda viva ao final do trimestre? 3.476.324,14€?

Pregunta 7: Cal é a débeda a curto prazo e a emisión de débeda?

Pregunta 8:Pódese determinar neste momento, como marca o XIC (Xestión Integral de Concellos), a parte empregada para financiar gasto e a pendente de empregar? Cal é?

 

15.- Rogos e preguntas

15.1- ROGO PARA A CREACIÓN DUNHA COMISIÓN ESPECIAL PARA A ELABORACIÓN DUN REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN VECIÑAL

Ao abeiro dos artigos 41.26 e 88.3 do ROF solicitamos a creación dunha comisión especial que inicie os trámites para a elaboración dun regulamento de participación veciñal e que integre colectivos e individuos da sociedade civil que desexen participar da súa redacción votándose, en última instancia , en referendo ao abeiro do susudito artigo do ROF.

Contestación: Finalmente conseguimos que sen entusiasmo o Goberno vaia estudar esta posibilidade. Previamente afirmouse que aos cidadáns xa se lles atende no concello e que para que queremos logo concelleiros e “representantes”. A nosa argumentación xirou en que os regulamentos de participación veciñal xa existen en numeroso concellos, que teñen maioría absoluta para facelo ao seu gosto en última instancia e que a cidadanía debe ter canles para facer chegar propostas e cuestións aos plenos sen intermediación partidaria ou estaremos contribuíndo á fractura entre cidadáns e caste política.

15.2- PREGUNTA SOBRE A ADXUDICACIÓN DO CENTRO DE DÍA E ESTADO DA OBRA NESTA ALTURA

Parabenizamos ao goberno por esta decisión que tamén levabamos no noso programa electoral. En todo caso, solicitamos que se vaia informando do estado da cuestión:

Pregunta: Como se vai financiar? Esta adxudicado?

Resposta: Vaise firmar coa empresa (o secretario puntualiza que se trata da empresa Fegilca) o xoves día 16 de xullo o convenio.centrodedía

15.3.- Pregunta sobre a natureza da autorización, ou se se está amparando unha ilegalidade, coa que conta o edificio da Plazuela en que INTA ubicou durante a campaña electoral unha faixa e que está invadindo a vía pública, concretamente a beirarúa. Recomendamos estudar o caso, se non se fixo, e adotar medidas antes de que denuncie calquera veciño esa usurpación indebida da vía pública e o estado ruinoso que contradí o exposto na Lei 9/2002 do 30 de decembro

O alcalde responde que se van adotar medidas legais.

15.4.- Pregunta sobre a adoción de bonificacións para familias numerosas, desempregados, etc. para as piscinas (ver punto 6)

Resposta: “É complicado facer unha taxa e controlar quen entra ou non nas piscinas exteriores”. Resulta bastante curioso cando na ordenanza das interiores en teoría pesoal sen formación pertinente pode revisar a pel e discriminar a persoas en función diso. Non será que o alcalde improvisa as respostas coa súa nugalla característica? “Na medida en que sexan as piscinas rendíbeis modificaranse as tarifas ou eliminaranse” (ao mellor dentro de 4 anos quédalle ben pór isto no programa electoral despois de crearen eles as taxas).

11209355_10200535545946825_1807923903425690559_n

Medela do PP preguntou que criterio se seguía para o desbroce. O criterio de INTA é “a feito” (se o conto non fose triste habería que recoñecerlle sentido do humor ao noso alcalde), despois de solucionar 4-5 “urxencias” e de que os operarios collan práctica en pistas anchas. Urxente a limpeza da N-540 e limpeza dos arcéns e que Protección Vial as pinte con urxencia. Medela retruca que sería bo que o operario se desprazase en coche particular para non perder o tempo polo camiño indo no tractor. Varela replica que non ten sentido porque até setembro-outubro non se fará duplo quenda laboral ao ser perigoso (novamente algo bastante contraditorio co que lle contestou a Héctor do PSOE no punto 9 a raíz da nosa enmenda á moción do PSOE).

 

Medela pregunta tamén polo arranxo de pitas ao que Varela contesta que se fará con fondos da Xunta, da Deputación e propios. Medela pregunta por 4.018,8€ en facturas en sacos de cemento. Varela aclara, após unha indecisión inicial, que se corresponde cun palé de material que se levou para o almacén para non andar buscando saco a saco.

Raquel, a portavoz do PSOE, agradece que se axilice a web e que se publiquen ordenanzas e normativas municipais en vigor progresivamente. Sinala problemas na recollida de lixo nas aldeas, onde pasa máis dunha semana e non se recolle o lixo, algo que lle parece que non pode ser se se quere cobrar por este serizo, que entende que así se faga. Varela pídelle que diga algún lugar concreto para tomar medidas e Raquel pon como exemplo San Fiz. O número 2 de INTA, Castor, aclarou que pode deberse a problemas da empresa á hora de cubrir algunhas vacantes laborais e que se tomarán medidas falando co encargado da empresa, Pablo. De feito, recoñeceu os mesmos problemas na vila e que teñen relación co punto limpo.

Raquel pregunta por carros (coches) parados na zona de Marín desde fai moito tempo e Varela di que foron inmobilizados polo xulgado e que non nos extrañemos que sigan alí anos en canto non se resolve o proceso xudicial. Raquel engade queixas polo estacionamento de comións na rúa Rosalía de Castro e Varela retruca que pola semana son poucos e que tamén se encontran baixando a avenida de Portugal e a avenida de Monforte.

Máis importante, ao noso ententer, é a denuncia que Raquel fixo dun novo verquido ao río Asma o 21 de xuño e, sobre todo, a pregunta sobre as cantidades recaudadas por Augas de Galicia desde 2012, xa que ao ser un cánon finalista o concello debe reclamar inversións. Varela pedirá os datos, xa que os descoñece, a Viaqua (antes Aquagest, empresa relacionada con numerosas tramas de corrupción e a que o alcalde fixo no seu día unha concesión da auga a trinta anos)  e di que a depuradora para o polígono é urxentísima. Aínda que non o dixemos por saírse do debate, a Lei de Augas  xestionada polo chiringuito público Augas de Galicia, onde entran cargos “populares” con altísimas remuneracións, é a porta para privatizar a auga como xa se fixo noutras latitudes e o que se debe pedir a derogación da lei e a xestión pública da auga.

Sobre o TTIP

 

O SLG vén de difundir información sobre o apoio do PP e do PSOE aos tribunais privados (ISDS) que contempla o TTIP (Tratado de libre comercio entre os EUA e a UE) para dirimir os conflitos entre as multinacionais e os estados, que o PSOE defendía en público que era unha das liñas vermellas que non ían cruzar. Diante das críticas recibidas polo PSOE tentaron lanzar unha contracampaña para xustificar unha posición inxustificábel.

 

11209355_10200535545946825_1807923903425690559_n

 

Buenas tardes,

Con este correo compartimos algunas informaciones confidenciales del grupo parlamentario de Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo.
Estamos en un importante momento político respecto a las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) entre la Unión Europea y los Estados Unidos que está generando grandes contradicciones en el PSOE y en el grupo europeo de Socialistas y Demócratas (S&D).

De una forma completamente inusual, el Comité Ejecutivo del PSOE envió el pasado viernes por la noche un correo con el asunto “La verdad sobre el TTIP” a todas las personas afiliadas  por las críticas recibidas a través de Twitter por su apoyo al TTIP/ISDS en el tramité en el Parlamento Europeo.

Desde la votación en la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo el jueves 28 de mayo, los socialdemócratas están llevando a cabo una amplia operación de manipulación informativa (llamando incluso a los medios) diciendo que se vieron “obligados” a hacer un trato con los grupos liberales y conservadores a favor del TTIP y el polémico ISDS.

Con este dossier especial para periodistas queremos ofrecerles información y análisis para contrastar la posición del PSOE y aclarar algunos puntos claves, a poco más de una semana de la votación en el pleno de Estrasburgo (10 de junio).

Para cualquier duda e información, estamos a su disposición.

Un cordial saludo,

Tom Kucharz

Ecologistas en Acción

Campaña #NoalTTIP

Los socialistas europeos apoyan al TTIP y el polémico mecanismo de litigio entre inversores y Estados con tribunales privados de arbitraje (ISDS)

La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) aprobó el 28 de mayo –después de un pacto entre el Partido Popular Europeo (EPP) y Socialistas y Demócratas (S&D) acordado a última hora de la noche anterior– un proyecto de resolución sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea que defiende –por un lado- la inclusión de un mecanismo de solución de controversias Inversor-Estado (ISDS) y pide –por el otro lado- a los EE.UU. a adoptar normas laborales más altos. El Comité INTA aprobó la resolución en una votación con 28 a favor a 13 en contra, después de la aprobación de un paquete de 57 enmiendas de compromiso (o transacción), dos de las cuales abordan el asunto laboral y el ISDS.

La votación final de la resolución se producirá en el próximo Pleno de la Eurocámara en Estrasburgo el 10 de junio.

La enmienda de transacción (CAM50A) presentada en el último momento por el presidente de la Comisión de Comercio, el socialdemócrata Bernd Lange, dejó caer una frase clave rechazando el uso de los mecanismos ISDS, y apoyó en cambio las propuestas de “protección de inversión” en el TTIP presentadas por la Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, el pasado 7 de mayo.

La mayor parte de los miembros de S&D del comité INTA, que han estado en oposición al ISDS hasta hace poco, aceptó esa enmienda que apoya el enfoque propuesto por la Comisión Europea para el ISDS a cambio de que el Partido Popular Europeo (EPP) copiara una enmienda que pide a la Comisión Europea de exigir que los EE.UU. adopten ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La bancada socialdemócrata dio apoyo a este mecanismo de arbitraje, a pesar de que la no inclusión del ISDS era una de sus “líneas rojas” en las negociaciones del TTIP (véase posición del PSOE: http://www.psoe.es/politicaeuropea/pressnotes/766605/page/conoces-posicion-del-psoe-sobre-ttip.html).

Artículos de Reuters(“EU lawmakers back arbitration in U.S. trade deal”http://www.reuters.com/article/2015/05/28/us-eu-usa-trade-idUSKBN0OD1JA20150528) e Insight US Trade (“European Parliament Panel Backs ISDS In TTIP After Parties Broker Deal” http://insidetrade.com/login-redirect-no-cookie?n=148102&destination=node/148102) confirman que se voto “a favor de ISDS en TTIP”.

Las grandes lobbies empresariales reunidas en la patronal europea BusinessEurope ha festejado la votación (véase comunicado: http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=568&DocID=34084).

Desde la votación el jueves 28, los socialdemócratas están llevando a cabo una amplia operación de manipulación informativa (llamando incluso a los medios) diciendo que se vieron “obligados” a hacer un trato con los grupos liberales y conservadores (en el anexo sobre los votos “Roll Call Votes” se llaman ALDE, ECR, PPE) con el fin de obtener una enmienda de “compromiso” a favor del ISDS (punto 4.1 en el PDF anexo: la votación de la enmienda de transacción CAM50A) y ser capaz de “obtener mayoría” en el voto final de toda la resolución (punto 4,2 en el PDF anexo: el Voto final) por las amenazas de los conservadores de votar en contra de todo el informe.

Tratan de vender el voto públicamente de esta manera: “Los socialistas españoles rechazan el arbitraje privado (ISDS) en el TTIP y proponen tribunales públicos con jueces de carrerahttp://bit.ly/1co7UguHay afirmaciones en este comunicado de prensa que son simplemente falsas. Los MEPs británicos hacen un ejercicio de : http://www.labour4ne.org.uk/what_meps_voted_today_on_ttip

Desde el PSOE impugnan estar a favor de los ISDS a pesar de que la enmienda aprobada no lo recoja, y aseguran haber llegado a una “solución de compromiso”. “Sabíamos perfectamente que la derecha iba a aprobar los ISDS en el pleno de Estrasburgo así que tratamos de pactar las líneas rojas”, señala el eurodiputado Sergio Gutiérrez.

El argumento que “no hubieran tenido suficiente votos para llevar adelante la resolución”, no es cierto. En realidad, si todos los miembros de S&D hubieran votado de la misma manera que el disidente francés de S&D, Emmanuel Maurel, sus votos combinado con los votos de los diputados anti-TTIP en el comité de comercio (GUE/NGL, Verdes, EFDD, NI) podrían haber superado en número los liberales y los conservadores.

En la votación final, el Comité de Comercio Internacional dio su apoyo al informe pro-TTIP por un margen de 28 a 13. Si todos MEPs del S&D hubiera votado “no”, el voto se habría inclinado en contra del TTIP por un margen de 22 a 19. Esto es mayor que el margen de 21-20 (S&D + GUE/NGL + Verdes + EFDD + NI) versus (ALDE + ECR + EPP) porque el diputado alemán y euroescéptico Joachim Starbatty rompió con la disciplina del grupo ECR y votó “No”. Si Lange hubiera querido construir desde el principio un informe crítico con el TTIP, tenía los votos necesarios de su lado. Fue una decisión de S&D ponerse del lado de liberales y conservadores contra otros eurodiputadas/os críticas/os con el TTIP.

El ponente Bernd Lange ya ha contactado con algunos grupos (GUE/NGL, los Verdes, EFDD) para decir que su grupo S&D “no incluyó una exclusión de ISDS porque estaban temiendo el rechazo de la resolución por EPP” y los socialistas consideraban “importante ir a la plenaria”. Escribió que S&D tratará de reforzar una enmienda en el pleno incluyendo la expresión “sin el uso del mecanismo de arbitraje privado ISDS”. A la agencia Reuters dijo: “Estoy convencido de que vamos a obtener una resolución que es aceptable para una gran mayoría en la cámara. Si incluye o no ISDS … vamos a ver.” (http://uk.reuters.com/article/2015/05/27/uk-trade-eu-usa-idUKKBN0OC1L620150527)

Según informaciones confidenciales del propio grupo parlamentario de Socialistas y Demócratas (S&D), tienen su “estrategia” por la que han votado a favor de la enmienda transaccional CAM50A (que apoya el ISDS sin mencionarlo) porque “no había otra forma de conseguir” que el proyecto de resolución sobre el TTIP siguiese el tramité parlamentario.

1. S&D cedió a votar por la enmienda CAM50A (pág.19 https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c60d0958-eed1-48af-9845-78682231492f/List%20of%20Compromise%20Amendments.pdf) a cambio de exigir que se establezcan líneas rojas en el TTIP como la protección de los servicios públicos europeos, el respeto a los estándares medioambientales en la Unión Europea (UE), la transparencia en las negociaciones y mayor inclusión en el proceso de la sociedad civil. Es importante resaltar, que la negociación del TTIP no excluye una mayor liberalización de los servicios públicos, diga lo que diga la Comisión Europea o S&D.

2. S&D ya está tratando de conseguir apoyo a una enmienda sobre ISDS que se presentaría la próxima semana, que pretende recoger un lenguaje más fuerte que aquél en la frase eliminado en convivencia con el EPP (el pasado miércoles por la noche) que decía “sin el uso del arbitraje privado ISDS” del texto de la enmienda CAM 50C (pág.20 https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c60d0958-eed1-48af-9845-78682231492f/List%20of%20Compromise%20Amendments.pdf). S&D sabe que el plazo de presentación de enmiendas para el voto de la resolución en la sesión plenaria es corto (el miércoles 3 de junio) y que sólo pueden presentar enmiendas al texto de cara al pleno un grupo político o 40 MEPs (es cuestionable que los miembros críticos de S&D que rechazan ISDS consigan apoyo de todo su grupo o de 40 MEPs para presentar una enmienda que rechace rotundamente el ISDS. Digamos Emmanuel Maurel quiere presentar una enmienda – tiene que convencer a todo el grupo S&D para apoyarlo. Como sabemos que S&D no está muy disciplinado, así que será difícil. O él tiene que convencer a 39 MEPs para apoyarlo. Esto es difícil porque la mayoría de MEP ya están casa y la próxima semana es la semana de grupos y el S&D está reunido en Grecia).

3. Su estrategia es vincularse con los grupos parlamentarios EPP / ALDE / ECR, como camino de seguir, en general, porque piensan que tendrán el mayor número de votos en la sesión de plenaria del 10 de junio. La construcción de una sólida plataforma anti-TTIP con GUE / Verdes no les interesa y lo descartan. S&D afirma que son pro-TTIP, independientemente de las consideraciones sociales y ambientales.

4. S&D está utilizando una categorización muy estrecha de lo que es ISDS, centrada en “arbitraje privado” y los propios tribunales. Tanto el documento conceptual de Malmström y la enmienda CAM50A incluyen disposiciones sobre la protección de inversión en TTIP que deberían incluir un mecanismo de apelación, y ambos proponen la eventual creación de un tribunal permanente ISDS (lo que puede tardar 10-15 años en concretarse). Aunque varios expertos les han explicado que el debate sobre el foro dónde resolver los casos de conflictos Inversor-Estado es en última instancia, la cuestión menos urgente; sino que las disposiciones sustanciales de protección de los inversores son tan malas como las normas de aplicación de procedimiento.

5. A pesar de que han recibido incontables documentos de la sociedad civil y expertos en derecho internacional insisten se han dejado comprar por la propuesta de “reforma del ISDS” de la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, cuando está demostrado que apoyar la propuesta de “reforma” de Malmström no es un “paso en la dirección correcta”, sino un ingenioso truco de marketing (PR) para conseguir que se pueda incluir el sistema ISDS en TTIP (fue retirado de las negociaciones del TTIP en enero de 2014. La Comisión Europea realizó una consulta pública que recibió un récord de 150.000 respuestas, y en la cual más del 97% rechazaba la inclusión del mecanismo ISDS en el TTIP). Por la misma razón, CAM 50C está muy lejos de lo que quiere la sociedad civil y los académicos que denuncian las graves consecuencias del ISDS. Se da un apoyo explícito al proyecto de Malmström (presentando el pasado 7 de mayo), lo que supone autorizar ataques de los inversores a la democracia y la soberanía parlamentaria. La propuesta de Malmström permite demandas de inversores contra estados ante tribunales de arbitraje privados, así que no resuelve el problema fundamental: la existencia de un sistema judicial paralelo y la ruptura del Estado de Derecho (porque los inversores extranjeros tienen más derechos que el resto de la sociedad, y elimina el principio de igualdad ante la ley).

El proyecto de la Comisión Europea (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF) no contribuye a ninguna reforma significativa del sistema ISDS porque: 1) ignora el resultado de la propia consulta pública de la Comisión sobre el tema (en la que 97% de las respuestas han dicho NO al ISDS, incluyendo sectores empresariales, académicos y administraciones públicas); 2) no hace frente a los problemas fundamentales del sistema ISDS; 3) ampliaría dramáticamente el alcance de ISDS, aumentando la probabilidad de demandas contra los gobiernos europeos; 4) es engañoso porque sugiere que el sistema ISDS ya estaba “significativamente reformada” en el acuerdo comercial recientemente concluido entre la UE y Canadá (Acuerdo Económico y Comercial Global, CETA) y sería significativamente mejorado aún más en TTIP; y 5) ignora el punto principal: que no hay necesidad de un sistema ISDS (un análisis exhaustivo de la propuesta de Malmström se puede consultar aquí http://www.s2bnetwork.org/isds-statement/).

Se debe recordar que el S&D está traicionando su posición de principios (en las elecciones europeos del mayo de 2014) crítico con TTIP y en contra del ISDS, presionado por los sindicatos mayoritarios que forman parte del movimiento contra el TTIP (que ya ha recogido 2 millones de firmas y se movilizó el pasado 18 de abril en 750 lugares del mundo, 52 ciudades del Estado español).

Los socialistas franceses no está de acuerdo con el resultado de la votación y han demandado un rechazo explícito al ISDS y una mayor protección de los servicios públicos en el informe, véase: http://www.pervencheberes.fr/2015/05/29/resolution-sur-le-ttip-en-commission-du-commerce-international-un-resultat-insatisfaisant/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

ES IMPORTANTE recordar que:

– previamente a la votación en INTA, 14 comisiones parlamentarias habían redactado y discutido dictámenes como contribución al informe de INTA, finalmente 13 comisiones aprobaron su dictamen (TRAN no lo consiguió aprobar). Estas “opiniones” deberían haberse incluido en el informe que se votará mañana. Sin embargo los párrafos más críticos de estos dictámenes no se han incluido en el informe de INTA, como por ejemplo el hecho que 5 comisiones parlamentarias habían rechazado en su dictamen ISDS: Empleo (EMPL), Asuntos Constitucionales (AFCO), Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI), Peticiones (PET) y Asuntos Jurídicos (JURI), comisiones con un carácter legislativo relevante.

– Aunque el informe del Parlamento Europeo no es vinculante para las negociaciones que está en manos de la Comisión Europea (el Parlamento Europeo sólo puede decidir sobre el TTIP una vez que el tratado esté terminado), la votación tiene un importante valor simbólico de cara a las negociaciones que ya están sufriendo mucho retraso por las movilizaciones de la sociedad civil, sobre todo después de que el Senado de EEUU aprobó el pasado 22 de mayo el ‘fast track’ para agilizar acuerdos comerciales con el exterior (http://www.20minutos.com/noticia/24105/0/senado-eu/aprueba-fast-trak/acuerdos-comerciales-exterior/#xtor=AD-1&xts=513357).

Para terminar con una nota optimista: una lección de la resolución sobre los minerales de conflicto (http://www.euroefe.efe.com/3790_economia-y-empleo/3112089_el-parlamento-europeo-vota-una-propuesta-para-evitar-los-minerales-de-sangre.html) es que puede haber una gran diferencia entre lo que se aprueba en la comisión y lo que se aprueba finalmente en la plenaria.

ANEXOS:

1. Lista de voto del 28 de mayo (RVC: Roll Call Votes) con la que se puede identificar los votos con nombres de MEPs de PSOE y PP

2. Proyecto de resolución (no oficial) sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión ya con las enmiendas aprobadas incorporadas

3. Traducción (no oficial) de la enmienda de compromiso CAM50A (sobre ISDS)

4. Correo del PSOE a la militancia (del 29 de mayo)

3. Traducción (no oficial) de la enmienda de compromiso CAM50A (sobre ISDS)

El apartado 1 – letra d – punto xiv:

(xiv) para asegurar la aplicabilidad de los acuerdos internacionales, para poner fin a la desigualdad de tratamiento de los inversores europeos en los EE.UU. a causa de los acuerdos existentes de Estados Miembros; para asegurar que los inversionistas extranjeros son tratados de una manera no discriminatoria la moda y tiene una oportunidad justa de buscar y lograr la reparación de agravios, mientras se benefician de ningún derecho mayor que los inversionistas nacionales:

–       Para construir sobre el documento conceptual presentado recientemente por la Comisaria Malmström al Comité INTA el 7 de mayo y los debates en curso en el  Consejo de Ministros de Comercio y utilizarlos como base para las negociaciones sobre un nuevo y eficaz sistema de protección de la inversión, ya que proporcionan propuestas que son bienvenidas para la reforma y mejora

–       teniendo en cuenta los sistemas jurídicos desarrollados en Estados Unidos y la UE y confiando en los tribunales de la UE y de los Estados miembros y de los Estados Unidos para proporcionar protección legal eficaz basado en el principio de legitimidad democrática, eficientemente y de manera económica

–       proponer una solución permanente para la resolución de controversias entre inversores y estados que está sujeta a los principios y el control democrático, donde la mayoría de los casos se tratan de manera transparente por jueces públicamente designado, independientes y profesionales en audiencias públicas y que incluye un mecanismo de apelación, donde se garantiza la coherencia de las decisiones judiciales y se respeta la competencia de los tribunales de la UE y de los Estados miembros

–       en el mediano plazo, una Corte Internacional pública de Inversiones podría ser el medio más adecuado para resolver las controversias sobre inversiones

De: “PSOE” <correo_psoe@psoe.es>
Fecha: 29 de mayo de 2015, 21:34:01 CEST
Asunto:La verdad sobre el TTIP
Responder a:correo_psoe@psoe.es

Buenas tardes,

Dijimos que teniamos líneas rojas para el posible (aunque lejano) tratado de libre comercio entre Estados Unidos (TTIP) y la Unión Europea, y siguen definidas y puestas.

Dijimos que lucharíamos para que el TTIP favoreciera a las pequeñas y medianas empresas españolas y a la creación de empleo, siempre sin perder soberanía nacional ni derechos sociales, laborales y medioambientales… y así sigue siendo, así lo estamos defendiendo y lo vamos consiguiendo.

Hemos logrado que el Parlamento Europeo apoye nuestra exigencia de parar el ISDS (un sistema de arbitraje privado entre empresas y estados). Pero además de pararlo, hemos avanzado para que el Europarlamento defienda tribunales públicos (primero de los estados y luego, en última instancia, internacional).

También hemos logrado que los servicios públicos queden fuera de la negociación. Y que los derechos laborales y medioambientales queden preservados.

Frente a los que manipulan: TRANSPARENCIA.

Frente a los que solo saben decir NO, NO y NO: líneas rojas y propuestas alternativas.

Si quieres acceder a más información sobre las negociaciones del TTIP haz clic aquí.

¡Seguimos!

Seguir lendo